I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Előadások tára

Emlékbeszédek

Tudományos ülések

2015

Fény és sötétség. Profán képzetek, népi hiedelmek és vallási tanítások
Megértés és megértetés. A magyarázat a bölcsészettudományokban

2014

Mérföldkövek a magyar művelődéstörténet-írásban
Erdélyi János-emlékülés
Vargyas Lajos-emlékülés
Tudományos tudásátadás: a tárgytudományos oktatás alapvető kérdései
Orvosi nyelv az Ókorban. Konferencia az ókori keleti és görög orvosi nyelvről

2013

Velünk élő nyelvtudomány
HIST(O)RIOGRÁFIA: színháztörténet-írás a digitális média korában
Kritikai kiadásaink legújabb eredményei
Emlékülés Kálmán Béla születésének centenáriuma alkalmából
Sőtér István-emlékülés

2012

Felfedezések a humán tudományokban
A hazai társadalom- és humán tudományi felsőoktatás helye, szerepe, jövője

2011

Lexikográfia és nyelvtechnológia
Liszt Ferenc-emlékülés

2010

A kritikai fordítás kérdései és lehetőségei (Az új Ulysses-fordítás tapasztalatai)
Hadrovics László-emlékülés
Kép és szöveg
Kosztolányi Dezső-emlékülés
Magyar néprajztudomány a 20. század derekán
Németh László centenáriumi konferencia

2009

Kazinczy Ferenc-emlékülés
Radnóti Miklós-emlékülés
Regionális néprajzi kutatások a Kárpát-medencében
Vikár Béla-emlékülés

2008

A Nyugat útjai - centenáriumi emlékülés
A víz kultúrája
Babits Mihály-emlékülés
Monfasani, John: Renaissance Humanism and Language

2007

Az írnok szerepe a keleti kultúrákban

2006

Bartók Béla
Nagy kezdeményezések az Akadémián
Saussure-emlékülés
Új eredmények a Babits-kutatás műhelyeiből

2005

József Attila-emlékülés

2004

Bajza József-emlékülés
Chomsky, Noam: Biolinguistics and the Human Capacity
Radnóti Miklós-emlékülés
Rétorika az ókorban

2003

"A haza bölcse" - Deák Ferenc élete és munkássága
A magyar nyelv eredetkérdései. Eredmények és kihívások a finnugrisztikában
A Magyarországon kívül élő magyarok néprajzi és antropológiai kutatása

2002

A magyar nyelv és kutatása az ezredfordulón
Illyés Gyula centenáriumi konferencia

2001

Színháztudomány ma
Zenetudomány ma

2000

A magyar művelődés 1000 évének fordulópontjai
Szabó Lőrinc-emlékülés