I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Előadások tára

Emlékbeszédek

Tudományos ülések

2019

Homéros Magyarországon. Egy most megjelent könyv alkalmából

A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának könyvbemutatója

2018

Könyvbemutató. Kazinczy Ferenc Művei 10–11.: Költemények

Chomsky 90: konferencia az idén 90 éves Noam Chomsky hatásáról

A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának könyvbemutatója

Elméletek vonzásában. A „határtalan tudomány” kezdetei a 60-as, 70-es évek humán- és társadalomtudományi kutatásaiban

2017

Narratíva, kánon, fordítás. Újraolvasó konferencia Szegedy-Maszák Mihály emlékére

„… és palota épül a puszta beszédből”. A 200 éves Arany János

Okok és okozat. A magyar nyelv finnugor rokonságával kapcsolatos vélekedések a közgondolkodásban történeti, szociológiai és szociálpszichológiai megközelítésben

A humán tudományok és a gépi intelligencia

2016

A tudós elhagyott terepén. Konferencia Poszler György emlékére

A határok átlépése. Módszertani analógiák, közös problémák és szemléleti párhuzamok a humán és természettudományos gondolkodásban

Az ismeretlen klasszikus. Tudományos ülésszak Berzsenyi Dániel életművéről

Emlékezet, Identitás, Kultúra. Kulturális örökség, emlékezethelyek, emlékezettörténet

2015

Fény és sötétség. Profán képzetek, népi hiedelmek és vallási tanítások
Megértés és megértetés. A magyarázat a bölcsészettudományokban

2014

Mérföldkövek a magyar művelődéstörténet-írásban
Erdélyi János-emlékülés
Vargyas Lajos-emlékülés
Tudományos tudásátadás: a tárgytudományos oktatás alapvető kérdései
Orvosi nyelv az Ókorban. Konferencia az ókori keleti és görög orvosi nyelvről

2013

Velünk élő nyelvtudomány
HIST(O)RIOGRÁFIA: színháztörténet-írás a digitális média korában
Kritikai kiadásaink legújabb eredményei
Emlékülés Kálmán Béla születésének centenáriuma alkalmából
Sőtér István-emlékülés

2012

Felfedezések a humán tudományokban
A hazai társadalom- és humán tudományi felsőoktatás helye, szerepe, jövője

2011

Lexikográfia és nyelvtechnológia
Liszt Ferenc-emlékülés

2010

A kritikai fordítás kérdései és lehetőségei (Az új Ulysses-fordítás tapasztalatai)
Hadrovics László-emlékülés
Kép és szöveg
Kosztolányi Dezső-emlékülés
Magyar néprajztudomány a 20. század derekán
Németh László centenáriumi konferencia

2009

Kazinczy Ferenc-emlékülés
Radnóti Miklós-emlékülés
Regionális néprajzi kutatások a Kárpát-medencében
Vikár Béla-emlékülés

2008

A Nyugat útjai - centenáriumi emlékülés
A víz kultúrája
Babits Mihály-emlékülés
Monfasani, John: Renaissance Humanism and Language

2007

Az írnok szerepe a keleti kultúrákban

2006

Bartók Béla
Nagy kezdeményezések az Akadémián
Saussure-emlékülés
Új eredmények a Babits-kutatás műhelyeiből

2005

József Attila-emlékülés

2004

Bajza József-emlékülés
Chomsky, Noam: Biolinguistics and the Human Capacity
Radnóti Miklós-emlékülés
Rétorika az ókorban

2003

"A haza bölcse" - Deák Ferenc élete és munkássága
A magyar nyelv eredetkérdései. Eredmények és kihívások a finnugrisztikában
A Magyarországon kívül élő magyarok néprajzi és antropológiai kutatása

2002

A magyar nyelv és kutatása az ezredfordulón
Illyés Gyula centenáriumi konferencia

2001

Színháztudomány ma
Zenetudomány ma

2000

A magyar művelődés 1000 évének fordulópontjai
Szabó Lőrinc-emlékülés