I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Szabó Lőrinc-emlékülés

2000. március 30.

Kabdebó Lóránt, az irodalomtudomány doktora: Szabó Lőrinc pályaképe

Ritoók Zsigmond, az MTA rendes tagja: Szabó Lőrinc és az antikvitás

Kulcsár Szabó Ernő, az MTA levelező tagja: Szabó Lőrinc és a modern magyar líra hatástörténeti fordulata

Ferenczi László, az irodalomtudomány doktora: Hommages à Lőrinc Szabó

Tornai József, költő, műfordító: A hitetlen büntetése

Hárs Ernő, költő, műfordító: Tíz év Szabó Lőrinc műhelye körül

Kulcsár-Szabó Zoltán, PhD.: Az átírás mint kritikai aktus

Kiss Noémi, doktorandus: Szabó Lőrinc és Carl Rothe kapcsolatának irodalmi térképe

Kiss Katalin, doktorandus: A Miskolci Egyetem MTA TKI által támogatott Szabó Lőrinc kutatóhely kutatási programja

Pomogáts Béla: Egy prózai és egy verses vallomás. Szabó Lőrinc 1956-ban