A Magyar Tudományos Akadémia Titkársága

A Magyar Tudományos Akadémia Titkársága az Akadémia testületeinek működéséhez szükséges döntés-előkészítő, szervező, koordináló, végrehajtó és ellenőrző tevékenységet lát el. Biztosítja a köztestületi tagok részére tagságukból eredő jogaik gyakorlásának feltételeit. Segíti az Akadémia elnökének és főtitkárának munkáját.

Kapcsolatot tart a kutatóintézet-hálózattal. Támogatást nyújt kutatási feladataik végrehajtásához, a kutatási feltételek biztosításához.

Az MTA Titkárság végzi az állami költségvetésben önálló fejezetet képező akadémiai költségvetés pénzügyi, gazdálkodási feladatait. Átruházott hatáskörben ellátja az Akadémia vagyonának kezeléséből adódó – az illetékes testületek és szervek, valamint a tulajdonosi jogokat gyakorló elnök döntéseinek előkészítésével és azok végrehajtásával kapcsolatos – gazdálkodási és képviseleti feladatokat.

Ellátja az akadémiai intézmények pénzügyi, gazdasági felügyeletével kapcsolatos ellenőrzési és egyéb feladatokat.

A Titkárság szervezeti egységeinek vezetői

A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának vezetője

Freund Tamás, az MTA elnöke

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Tel.: +36 1 332 7176
Fax: +36 1 332 8943
E-mail: elnokseg [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Az elnök munkáját a főtitkár és a főtitkárhelyettes segíti

Kollár László Péter, az MTA főtitkára

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Tel.: +36 1 311 9812
Fax: +36 1 312 8483
E-mail: fotitkar [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Erdei Anna, az MTA főtitkárhelyettese

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Tel.: +36 1 312 7069
Fax: +36 1 311 3868
E-mail: fotitkarhelyettes [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

A Titkárság szervezeti egységeinek vezetői

Elnöki és Alelnöki Titkárság

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Tel.: +36 1 332 7176, +36 1 331 9353
Titkárságvezető: Bőhm Gergely
E-mail: elnokseg [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárság

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Tel.: +36 1 311 9812
Titkárságvezető: Baloghné dr. Balla Andrea
E-mail: balla [dot] andrea [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Köztestületi Igazgatóság

1051 Budapest, Nádor u 7.
Tel.: +36 1 411 6100/206
Igazgató: dr. Oberfrank Ferenc
E-mail: oberfrank [dot] ferenc [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Gazdasági Igazgatóság

1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: +36 1 411 6130; +36 1 411 6197
Megbízott gazdasági igazgató: Kondácsné Dallos Sarolta
E-mail: dallos [dot] sarolta [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Jogi és Igazgatási Főosztály

1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel: +36 1 411 6322
Főosztályvezető: Medve Zsuzsa
E-mail: jog [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Humánpolitikai Fősztály

1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: +36 1 411-6193
Főosztályvezető: Lessi Lívia
E-mail: lessi [dot] livia [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya

1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel: +36 1 411 6111
Osztályvezető: Fodor Katalin
E-mail: fodor [dot] katalin [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Doktori Tanács Titkársága

1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: +36 1 411 6100/221
Főosztályvezető: Rózsa Andrea
E-mail: rozsa [dot] andrea [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Kommunikációs Főosztály

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Tel.: +36 1 411 6321
Főosztályvezető: Simon Tamás
E-mail: info [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu; sajto [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Kutatási Pályázatok Osztálya

1051 Budapest, Nádor utca 7.
Tel.: +36 1 411-6334
Osztályvezető: Sárpátki Árvácska
E-mail: kutatasi [dot] palyazat [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Ellenőrzési Főosztály

1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: +36 1 411 6113
Főosztályvezető: Kerekes Etelka
E-mail: kerekes [dot] etelka [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Informatikai Főosztály

1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: +36 1 411 6152
Főosztályvezető: Winkler Tamás
E-mail: winkler [dot] tamas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

MTA Titkárság – szervezeti ábra

A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának Alapító Okirata