A Magyar Tudományos Akadémia Titkársága

A 2024-ben elrendelt téli igazgatási szünetről szóló tájékoztató ide kattintva olvasható.


Az MTA Titkárságának tevékenységéről szóló tájékoztató szövege

 • Az MTA Titkársága az Akadémia köztestületi feladatait szervező, az Akadémia intézményeinek igazgatási, gazdálkodási, pénzügyi, vagyonkezelési és ellenőrzési feladatait ellátó, önállóan működő és gazdálkodó köztestületi költségvetési szerv.
 • Az MTA Titkársága jogi személy, amely saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az MTA Titkársága költségvetésének előirányzatai tekintetében ellátja a gazdálkodással, a könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, továbbá elláthatja az üzemeltetéssel és a vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat.
 • Az MTA Titkársága ellátja a fejezetet irányító szerv feladatai közül azokat, amelyekkel a fejezetet irányító szerv vezetője (elnök) megbízza, különösen:
 • Az MTA választott vezetőinek és köztestületi szerveinek munkáját támogatva elősegíti az MTAtv.-ben megfogalmazott akadémiai feladatok megvalósítását;
 • Ellátja az MTA nemzetközi kapcsolataiból eredő adminisztratív feladatokat;
 • Ellátja az MTA testületeinek működéséhez szükséges döntéseket előkészítő, szervező, összehangoló, végrehajtó és ellenőrző tevékenységet, biztosítja a köztestületi tagok részére tagságukból eredő jogaik gyakorlásának feltételeit;
 • Köztestületi adatbázisokat működtet;
 • Végrehajtja a Közgyűlés, a közgyűlési bizottságok; az Elnökség, a Vezetői Kollégium, annak állandó bizottságai, a Doktori Tanács, a tudományos osztályok és bizottságok, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium működésével kapcsolatos feladatokat;
 • Elvégzi az akadémiai költségvetés operatív pénzügyi, gazdasági feladatait; ellátja a fejezeti gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, átruházott hatáskörben ellátja az MTA vagyonának kezeléséből adódó gazdálkodási és képviseleti feladatokat;
 • Segíti, irányítja és ellenőrzi az akadémiai intézmények pénzügyi, gazdasági munkáját;
 • Közreműködik az MTA részére felajánlott adományok elfogadásában, hagyatékok kezelésében;
 • Végzi a Magyarország költségvetése XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet 2. alcím MTA Doktori Tanács Titkársága és a Bolyai Ösztöndíjak, 3. alcím Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások, valamint a 4. alcím MTA köztestületi feladatok fejezeti előirányzatokkal kapcsolatos operatív pénzügyi-gazdasági, számviteli tevékenységet;
 • Ellátja az MTA és a titkársági szervezet számítástechnikai hálózatának üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat;
 • Ellátja az MTA nemzetközi együttműködést szolgáló feladataiból a kétoldalú nemzetközi tudományos megállapodások, tudományos szervezetekben való részvétel szervezését, előkészítését és végrehajtását; a nem kormányzati tudományos szervezetek tevékenységében való részvételt; az MTA tisztségviselői, tagjai, doktorai, az MTA Titkárság köztisztviselői ideiglenes külföldi kiküldetéseinek, hivatalos utazásainak, rendezvényeken való részvételének lebonyolításához szükséges operatív tevékenységet, hazai nemzetközi rendezvények szervezését, lebonyolítását, a külföldi kutatók magyarországi fogadásával kapcsolatos feladatokat; ellátja továbbá az MTA nemzetközi tevékenységével összefüggő protokoll feladatait.

A Titkárság szervezeti egységeinek vezetői

A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának vezetője

Freund Tamás, az MTA elnöke

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Tel.: +36 1 332 7176
Fax: +36 1 332 8943
E-mail: elnokseg [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Az elnök munkáját a főtitkár és a főtitkárhelyettes segíti

Kollár László Péter, az MTA főtitkára

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Tel.: +36 1 311 9812
Fax: +36 1 312 8483
E-mail: fotitkar [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Erdei Anna, az MTA főtitkárhelyettese

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Tel.: +36 1 312 7069
Fax: +36 1 311 3868
E-mail: fotitkarhelyettes [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

A Titkárság szervezeti egységeinek vezetői

Elnöki és Alelnöki Titkárság

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Tel.: +36 1 332 7176, +36 1 331 9353
titkárságvezető: Bőhm Gergely
E-mail: elnokseg [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárság

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Tel.: +36 1 311 9812
titkárságvezető: Baloghné dr. Balla Andrea
E-mail: balla [dot] andrea [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Köztestületi Igazgatóság

1051 Budapest, Nádor u 7.
Tel.: +36 1 411 6100/206
igazgató: dr. Oberfrank Ferenc
E-mail: oberfrank [dot] ferenc [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Gazdasági Igazgatóság

1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: +36 1 411 6130; +36 1 411 6197
gazdasági igazgató: Dallos Sarolta
E-mail: dallos [dot] sarolta [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Jogi és Igazgatási Főosztály

1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel: +36 1 411 6322
főosztályvezető: dr. Medve Zsuzsa
E-mail: jog [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Humánpolitikai Főosztály

1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: +36 1 411-6193
főosztályvezető: Lessi Lívia
E-mail: lessi [dot] livia [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya

1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel: +36 1 411 6111
osztályvezető: Fodor Katalin
E-mail: fodor [dot] katalin [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Doktori Tanács Titkársága

1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: +36 1 411 6100/221
főosztályvezető: Kozári Monika
E-mail: kozari [dot] monika [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Kommunikációs Főosztály

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Tel.: +36 1 411 6321
főosztályvezető: Simon Tamás
E-mail: info [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu; sajto [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Kutatási Pályázatok Főosztálya

1051 Budapest, Nádor utca 7.
Tel.: +36 1 411-6334
Főosztályvezető: Sárpátki Árvácska
E-mail: kutatasi [dot] palyazat [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Ellenőrzési Főosztály

1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: +36 1 411 6113
főosztályvezető: Kedves-Jerszi Edit
E-mail: kedves-jerszi [dot] edit [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Informatikai Főosztály

1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: +36 1 411 6152
főosztályvezető: Homics András
E-mail: homics [dot] andras [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

MTA Titkárság – szervezeti ábra

A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának Alapító Okirata