// ERC Nemzeti kapcsolattartó pont

Mit érdemes tudni röviden az European Research Council szervezetéről?

Az Európai Kutatási Tanács (European Research Council- ERC) működteti az Európai Unió legnagyobb felfedező kutatásokat támogató pályázati rendszerét.

Az ERC feladata, hogy hosszútávra vonzó finanszírozást nyújtson az úttörő, magas kockázattal járó, de magas megtérülést is ígérő kutatások támogatására. Ez a támogatási forma több tekintetben is egyedi az uniós kutatásfejlesztési programokon belül. Az ERC az alulról építkezés elvét követi (bottom up megközelítés), előre nem határoz meg prioritásokat és kutatási célokat, ezért a kutatók bármely tudományterületről nyújthatnak be pályázatot.

A támogatások odaítélésének egyedüli feltétele a tudományos kiválóság.

Olyan vezető kutatók (Principal Investigator) pályázhatnak a kutatók életkorára, nemére és származási országára vonatkozó bármely megkötés nélkül, akik Európában tervezik a projektek végrehajtását. Az ERC kiemelt prioritásként kezeli a kiváló kezdő kutatók támogatását függetlenné válásuk azon kritikus szakaszában, amikor kialakítják és megszilárdítják saját kutatócsoportjukat és kutatási programjukat.

AZ ERC stratégiai döntéseit az ERC Scientific Council (Tudományos Tanács) hozza meg, az operatív feladatokat pedig az ERC Executive Agency (ERCEA - Végrehajtó Ügynökség) látja el.

Az ERC pályázatairól az ERC honlapján a "Funding" címszó alatt olvashat az egyes pályázattípusok szerinti bontásban.

Az ERC 2020. évi aktuális munkaprogramja ERC Work Programme 2020 itt olvasható.

Hírek, események

A Magyar Tudományos Akadémia Titkársága 2019. március 8-án információs napot tartott a European Research Council pályázatairól

2019.04.09

Az információs nap célja az volt, hogy az ERC Végrehajtó Ügynöksége (ERC Executive Agency, ERCEA) bemutassa a pályázati lehetőségeket az új keretprogramban és egy pénzügyi tájékoztató keretében, valamint ERC-nyertes kutatók sikeres kutatási projektjeinek bemutatásával a leendő pályázók is kedvet kapjanak a pályázat benyújtásához.

  • 69 találat
  • További