// ERC Nemzeti kapcsolattartó pont

Az ERC nemzeti kapcsolattartó pont az MTA Titkárságon

Az MTA ERC kapcsolattartó pontként segíti a kutatók felkészülését az ERC pályázataira

Az MTA ERC nemzeti kapcsolattartó pontként segíti a Magyarországon dolgozó kutatók felkészülését a European Research Council pályázataira.

Magyarországon a nemzeti kapcsolattartók (az NCP-k) munkájának koordinációjáért a kutatási fejlesztési innovációs politikáért felelős kormányzati szerv, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felelős. Néhány kapcsolattartó pont azonban az Európai Bizottság jóváhagyásával más intézményben végzi a tanácsadói munkáját. A korábbi hagyománynak megfelelően a 2014-20-as időszakban az ERC pályázatokkal kapcsolatos NCP feladatokat a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága látja el.

A 2014-20 közötti ciklusban az ERC nemzeti kapcsolattartó pont Bőhm Gergely, az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának vezetője és Szabolcski Zsuzsanna a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának EU szakreferense.

Bőhm Gergely, ERC NCP

Az ERC NCP feladata, hogy átfogó tájékoztatást és tanácsadást nyújtson az ERC pályázatok tematikus tartalmáról, az elvárt követelményekről, a bírálat folyamatáról, valamint a szerződéskötés menetéről és a szakmai pénzügyi jelentés ismérveiről.

Az információk terjesztése több formában valósul meg: az NCP és az MTA Titkárságának szakreferensei folyamatosan rendelkezésre állnak az érintettek személyes telefonos vagy írásbeli megkeresésére. Évente több alkalommal információs napokat és workshopokat tartanak, ahová lehetőség szerint az ERC Végrehajtó Ügynökségének (ERCEA) munkatársait, korábbi nyerteseket és bírálókat is meghívnak. Az információk terjesztését segíti ez az online ERC helpdesk is. A portál miden érdeklődő számára elérhetővé teszi az ERC-val kapcsolatos aktuális információkat a tájékoztató előadások és workshopok időpontját, illetve a pályázatíráshoz szükséges alapvető adminisztratív pénzügyi és jogi tudnivalókat.

A Gyakori kérdések menüpont egy olyan interaktív felület, ahol a pályázók írásban is feltehetik kérdéseiket, amelyekre az MTA munkatársai – ha szükséges, szakértők bevonásával – válaszolnak.

Az Európai Unióban a közösségi politikák és keretprogramok végrehajtását felügyelő tagállami delegáltakból álló szerv a programbizottság. Az Európai Bizottság rendszeresen egyeztet a programbizottsági tagokkal (ők a PC-k) általános stratégiai, illetve a végrehajtást ellenőrző tevékenységekkel kapcsolatban A H2020 esetében a programbizottsági tagok részt vesznek a munkaprogramok kidolgozásában, rendszeres megújításában, továbbá betekinthetnek az egyes pályázati felhívások és a rendelkezésre álló pénzkeretek kezelésébe.