II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Bemutatkozik a II. osztály

Az osztály illetékességi körébe nyolc tudományterület (filozófia, művészettörténet, neveléstudomány, pszichológia, régészet, történelemtudomány, ókortörténet, tudomány- és technikatörténet) gondozása tartozik.

Az osztály állást foglal tudományos, tudománypolitikai, tudományszervezési kérdésekben, véleményt nyilvánít a kutatóhelyek tevékenységéről, elsősorban az MTA kutatóintézetei és az MTA által támogatott tanszéki kutatócsoportok tudományos munkájáról. Figyelemmel kíséri, értékeli és segíti az illetékességi körébe tartozó területeken folyó tudományos tevékenységet.

Tudományos rendezvényeket szervez az évi rendes akadémiai közgyűléshez, valamint a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódva, továbbá székfoglalókat, felolvasóüléseket, emlékbeszédeket, könyvbemutatókat, kerekasztal-beszélgetéseket rendez.

Közreműködik az MTA doktora tudományos cím odaítélésével kapcsolatos eljárásban. Kutatási pályázatokat véleményez, javaslatokat terjeszt elő akadémiai díjak és kitüntetések odaítélésére. Az osztály figyelemmel kíséri továbbá a tudományos könyvkiadást, magyar és idegen nyelvű publikációk és tíz folyóirat megjelenését anyagilag is támogatja.

A nemzetközi tudományos kapcsolatok ápolása keretében segíti a nemzetközi tudományos szervezetek magyar nemzeti bizottságainak munkáját, támogatást nyújt a magyar kutatók nemzetközi kongresszusokon való részvételéhez, és hozzájárul a hazai, nemzetközi tudományos konferenciák megszervezéséhez.

Az osztály feladatainak ellátásában hét diszciplináris és egy interdiszciplináris tudományos bizottság munkájára támaszkodik.

Osztályelnök

Benkő Elek, az MTA rendes tagja

Osztályelnök-helyettesek

Kovács Ilona, az MTA levelező tagja
Lővei Pál, az MTA levelező tagja

Osztálytitkár: Grexa Izabella, PhD