Művészeti Gyűjtemény

Cím: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Nyitvatartási idő: A Művészeti Gyűjtemény kiállítása 2017 szeptemberétől havonta egy, előre meghirdetett alkalommal lesz látogatható a székház első emeletének Képes termében és Elnöki tanácstermében.
Munkatársak: Bicskei Éva (gyűjteményvezető), Albrecht Zsófia (gyűjteménykezelő), valamint Beöthy Balázs (szakreferens), Schuller Judit (szakreferens), Szász Anna Lujza (tudományos munkatárs) és Lőrincz Viktor Olivér (tudományos munkatárs)

E-mail: keptar [at] abtk [dot] hu
Facebook: https://www.facebook.com/mtamuveszetigyujtemeny


MTA Művészeti Gyűjtemény

A Magyar Tudományos Akadémia székházának építészeti programja előírta, hogy a leendő palotában képtárként szolgáló tereket is alakítson ki a tervező. Így a többfordulós, meghívásos tervpályázat győztese, a neves berlini építész, Friedrich August Stüler a legmodernebb muzeológiai elvárásoknak megfelelő kiállítótermeket helyezett a Duna partján álló, velencei reneszánsz palazzókat idéző épület második és harmadik emeletére. E terekben kapott helyet az Esterházy család hercegi ágának grandiózus műgyűjteménye, amely az Akadémia palotájának megnyitása után, 1866-ban költözött Bécsből Pest-Budára. Az ország első nyilvános, az európai festészet remekeit felsorakoztató képtára 1871-től – állami tulajdonba kerülésétől fogva – Országos Képtár néven működött az épület falai közt egészen 1906-ig, a kollekciónak az újonnan épült Szépművészeti Múzeumba való elszállításáig. Az Akadémia palotája azonban ezután is, több mint harminc éven keresztül egy másik egyedülálló képgyűjteménynek adott otthont: a magyar történelem kiemelkedő szereplőit és eseményeit felvonultató Történelmi Képcsarnoknak. Annak 1939-ben a Nemzeti Múzeumba való költöztetése (és az épület többi múzeumi egységének 1949 és 1952 közt zajló felszámolása) után azonban csaknem fél évszázadon át szünetelt a múzeumi tevékenység az Akadémia székházában, és csak 1994-ben indult újra.

Ekkor hozták létre a Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjteményét az intézményben az alapítás óta összegyűlt műtárgyakkal kapcsolatos muzeológiai feladatok ellátására. E feladatok egyike a gyűjtemény kiemelkedő darabjainak bemutatása. Így a hagyományoknak megfelelően, a Széchenyi István téren álló palota harmadik emelete ismét képtár lett.

A Művészeti Gyűjteménynek az ezekben a terekben megrendezett állandó kiállítása azonban 2017 júliusában – felújítás miatt, bizonytalan időre – bezárt. Helyette, 2017 őszétől, a székház első emeletén lévő Képes teremben és az Elnöki tanácsteremben lesz látható és látogatható a gyűjtemény egy része – havi egy, előre meghirdetett alkalommal. Ezek a Díszteremmel és a Felolvasó teremmel egybenyitott terek egy egységes századfordulós enteriőr-együttest rekonstruálnak úgy az elrendezés, mint a funkció tekintetében – hazai viszonylatban egyedülálló módon.

The Art Collection of the Hungarian Academy of Sciences

The Hungarian Academy of Sciences was founded in 1825. Its palace was constructed by Friedrich August Stüler, a renowned Prussian architect, in the first half of the 1860s. When planning, the second and the third floors of the building were already designed to accomodate the renown art collection of the Esterházy family, located at that time in Vienna. The Esterházy Picture Gallery (Esterházy Képtár) was opened in the palace in 1865. In 1871 the Hungarian state purchased the rich collection and its name was changed to National Gallery (Országos Képtár). The collection was moved in a newly built museum in 1906, and today it constitutes the core of the Museum of Fine Arts (Szépművészeti Múzeum) Budapest. From that time on, the Academy of Sciences was assigned to house the Historical Picture Gallery (Történelmi Képcsarnok), containing portraits of personalities and depictions of famous events in the Hungarian history. The Historical Picture Gallery was transferred to the Hungarian National Museum (Magyar Nemzeti Múzeum) in 1939 – and for more than 50 years no museums functioned in the palace of the Academy.

In 1994 the Art Collection of the Hungarian Academy of Sciences was established as a museum preserving the art objects related to the institution’s own history. Its permanent exhibition display the most precious artworks of the Academy.

Since July 2017, the exhibition has been closed down temporarily, due to reconstruction. From September 2017 on, a selection of paintings will be on display, once a month, in the Presidential Meeting Room and in the Picture Gallery Room. These rooms, together with the Main Hall and the Lecture Room, reconstruct in situ an official, turn-of-the-century representation of the Academy, a historical enterieur that is unique in contemporary Budapest.

Virtuális tárlatvezetés az MTA Művészeti Gyűjtemény 2017-ben bezárt kiállítótereiben