Elnökség

Két közgyűlés között az Elnökség az Akadémia döntéshozó testülete.
Az Akadémia Elnökségét az elnök, az alelnökök, a tudományos osztályok elnökei, a hazai területi bizottságok elnökeinek egy – önmaguk közül választott – képviselője, a főtitkár, a főtitkárhelyettes, a Közgyűlés által választott három akadémikus és a Közgyűlés által választott három nem akadémikus közgyűlési képviselő alkotja.
Elnöke az Akadémia elnöke.
A három alelnök, a három választott akadémikus, a három választott nem akadémikus közgyűlési képviselő közül egy-egy képviseli a matematikát és a természettudományokat, az élettudományokat, valamint a társadalomtudományokat.

Az MTA elnökségi ülés résztvevői:

Szavazati jogú tagok

Választott tisztségviselők:

Freund Tamás
az MTA rendes tagja, az Akadémia elnöke

Kollár László Péter
az MTA rendes tagja, az Akadémia főtitkára

Erdei Anna
az MTA rendes tagja, az Akadémia főtitkárhelyettese

Kosztolányi György
az MTA rendes tagja, az Akadémia alelnöke

Hudecz Ferenc
az MTA rendes tagja, az Akadémia alelnöke

Lamm Vanda
az MTA rendes tagja, az Akadémia alelnöke

A tudományos osztályok elnökei:

S. Varga Pál
az MTA rendes tagja,
a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának elnöke

Zsoldos Attila
az MTA rendes tagja,
a Filozófiai és Történettudományok Osztályának elnöke

Laczkovich Miklós
az MTA rendes tagja,
a Matematikai Tudományok Osztályának elnöke

Balázs Ervin
az MTA rendes tagja,
az Agrártudományok Osztályának elnöke

Ádám Veronika
az MTA rendes tagja,
az Orvosi Tudományok Osztályának elnöke

Józsa János Balázs
az MTA rendes tagja,
a Műszaki Tudományok Osztályának elnöke

Perczel András
az MTA rendes tagja,
a Kémiai Tudományok Osztályának elnöke

Lénárd László
az MTA rendes tagja,
a Biológiai Tudományok Osztályának elnöke

Bayer József
az MTA rendes tagja,
a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának elnöke

Bozó László
az MTA rendes tagja,
a Földtudományok Osztályának elnöke

Mihály György
az MTA rendes tagja,
a Fizikai Tudományok Osztályának elnöke

Az elnökség közgyűlés által választott akadémikus tagjai:

Pósfai Mihály
az MTA rendes tagja, a VEAB elnöke

Romsics Ignác,
az MTA rendes tagja

Szathmáry Eörs
az MTA rendes tagja,
az Ökológiai Kutatóközpont főigazgatója

A közgyűlés által választott nem akadémikus közgyűlési képviselők:

Csernoch László
az MTA doktora

Kovács Erzsébet
a közgazdaság-tudomány kandidátusa

Telek Miklós
az MTA doktora

A hazai területi bizottságok képviselője:

Kaptay György
az MTA rendes tagja,
a MAB elnöke

Tanácskozási jogú tagok

Borhy László
az MTA rendes tagja,
a Magyar Rektori Konferencia elnöke

Falus András
az MTA rendes tagja,
a Magyar Tudomány főszerkesztője

Kocsis Károly
az MTA rendes tagja,
a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke

Kovács L. Gábor
az MTA rendes tagja,
a Felügyelő Testület elnöke

Benkő Elek
az MTA rendes tagja,
a Doktori Tanács elnöke

Meghívott titkársági dolgozók

Bőhm Gergely
titkárságvezető
Elnöki és Alelnöki Titkárság

Baloghné dr. Balla Andrea
titkárságvezető
Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárság