Elnökség

Két közgyűlés között az Elnökség az Akadémia döntéshozó testülete.

Tagjai az elnök, az alelnökök, a tudományos osztályok elnökei, a hazai területi bizottságok elnökeinek egy – önmaguk közül választott – képviselője, a főtitkár, a főtitkárhelyettes, a Közgyűlés által választott három akadémikus és a Közgyűlés által választott három nem akadémikus közgyűlési képviselő, továbbá az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa (AKVT) jelölése alapján a Közgyűlés által választott három kutatóintézeti igazgató alkotja.

Elnöke az Akadémia elnöke.

A három alelnök, a három választott akadémikus, a három választott nem akadémikus közgyűlési képviselő és a három intézeti igazgató tag közül egy-egy képviseli a matematikai és a természettudományokat, az élettudományokat, valamint a bölcsészet- és társadalomtudományokat.

Az MTA elnökségi ülés résztvevői:

Szavazati jogú tagok

Választott tisztségviselők:

Lovász László
az MTA rendes tagja, az Akadémia elnöke

Török Ádám
az MTA rendes tagja, az Akadémia főtitkára

Barnabás Beáta
az MTA rendes tagja, az Akadémia főtitkárhelyettese

Freund Tamás
az MTA rendes tagja, az Akadémia alelnöke

Bokor József
az MTA rendes tagja, az Akadémia alelnöke

Vékás Lajos
az MTA rendes tagja, az Akadémia alelnöke

A tudományos osztályok elnökei:

Kertész András
az MTA rendes tagja,
a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának elnöke

Zsoldos Attila
az MTA rendes tagja,
a Filozófiai és Történettudományok Osztályának elnöke

Laczkovich Miklós
az MTA rendes tagja,
a Matematikai Tudományok Osztályának elnöke

Németh Tamás
az MTA rendes tagja,
az Agrártudományok Osztályának elnöke

Kosztolányi György
az MTA rendes tagja,
az Orvosi Tudományok Osztályának elnöke

Kollár László Péter
az MTA rendes tagja,
a Műszaki Tudományok Osztályának elnöke

Fülöp Ferenc
az MTA rendes tagja,
a Kémiai Tudományok Osztályának elnöke

Fésüs László
az MTA rendes tagja,
a Biológiai Tudományok Osztályának elnöke

Lamm Vanda
az MTA rendes tagja,
a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának elnöke

Bozó László
az MTA rendes tagja,
a Földtudományok Osztályának elnöke

Rácz Zoltán
az MTA rendes tagja,
a Fizikai Tudományok Osztályának elnöke

Az elnökség közgyűlés által választott akadémikus tagjai:

Pósfai Mihály
az MTA rendes tagja, a VEAB elnöke

Szabó Miklós
az MTA rendes tagja

Tulassay Tivadar
az MTA rendes tagja

A közgyűlés által választott nem akadémikus közgyűlési képviselők:

Boda Zsolt
PhD

Hájos Norbert
az MTA doktora

Homonnay Zoltán
az MTA doktora

A hazai területi bizottságok képviselője:

Roósz András
az MTA rendes tagja,
a MAB elnöke

Tanácskozási jogú tagok

Józsa János
az MTA levelező tagja,
a Magyar Rektori Konferencia elnöke

Falus András
az MTA rendes tagja,
a Magyar Tudomány főszerkesztője

Kocsis Károly
az MTA rendes tagja,
a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke

Hudecz Ferenc
az MTA rendes tagja,
a Felügyelő Testület elnöke

Kovács L. Gábor
az MTA rendes tagja,
a Doktori Tanács elnöke

Nagy Ferenc István
az MTA rendes tagja,
a Szegedi Biológiai Kutatóközpont főigazgatója

Meghívott titkársági dolgozók

Szabó Annamária
főosztályvezető
Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárság

Balla Andrea
titkárságvezető
Elnöki Titkárság