V. Orvosi Tudományok Osztálya

Bemutatkozik az V. osztály

Osztályelnök: Ádám Veronika, az MTA rendes tagja

Osztályelnök-helyettes: Kovács L. Gábor, az MTA rendes tagja

A V. osztály szakreferense: Vajas Krisztina

Az osztálytitkárság postacíme: 1051 Budapest, Nádor utca 7. 111/a. szoba

Telefon: +36-1-4116-331 E-mail: orvos [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Postacím: 1245 Budapest Pf. 1000

___________________________________________________________

Az osztálynak 32 akadémikus és 21 nem akadémikus közgyűlési képviselő tagja, valamint 7 tanácskozási jogú tagja van. Az osztálynak 23 külső tagja és 29 tiszteleti tagja van.

Az osztály által gondozott tudományterületek: elméleti orvostudomány, klinikai orvostudomány, kísérleti orvostudomány, gyógyszerészettudomány, egészségtudomány, sporttudomány.

A tudományos munkát az osztály hat tudományos bizottság és egy osztályközi állandó bizottság segítségével szervezi. Résztvevő még további két osztályközi tudományos bizottságban és kilenc osztályközi állandó bizottságba delegál tagot.

Az MTA doktora fokozat iránti kérelmeket három doktori bizottság értékeli.

Az osztály rendszerint a hónap harmadik szerdáján tart osztályüléseket, ahol az aktuális tudományos és adminisztratív kérdések, illetve a doktori ügyek kerülnek megvitatásra. Rendszeresen szervez tudományos üléseket, konferenciákat, továbbá székfoglalókat, felolvasóüléseket, emlékbeszédeket, emléküléseket tart.

Figyelemmel kíséri, segíti és értékeli a tudományágazat körében folyó tudományos tevékenységet; állást foglal tudományos, tudománypolitikai, tudományszervezési kérdésekben; véleményt nyilvánít az akadémiai kutatóintézetek és az Akadémia által támogatott tanszéki kutatócsoportok és egyéb kutatóhelyek tevékenységéről. Meghatározott módon közreműködik az MTA doktora tudományos cím odaítélésével kapcsolatos eljárásban.

Az osztály két tudományos folyóiratot gondoz (Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, Physiology International (régebben Acta Physiologica Hungarica), támogatja a tudományos könyvkiadást. Az osztály nemzetközi kapcsolatainak ápolása során tartja a kapcsolatot külső és tiszteleti tagjaival, támogatást nyújt számos hazai és nemzetközi részvételű rendezvényhez, hazai kutatóknak nemzetközi konferencián való részvételéhez, külön meghívott vendégként nemzetközileg elismert külföldi tudósokat kér fel előadás tartására. Az osztály tudományos pályázatokat véleményez.

Az osztály az MTA Alapszabályában és Ügyrendjében meghatározottak szerint működik. Az osztály jelenleg hatályos ügyrendje egységes szerkezetben az MTA honlapjának dokumentumtárából tölthető le.

Az osztály két alapítványt működtet, a Zsigmond Diabetes Alapítványt és a Simor Pál Rákkutató Alapítványt.