III. Matematikai Tudományok Osztálya

Bemutatkozik a III. osztály

Az osztálynak 33 rendes, 6 levelező, 26 külső, 17 tiszteleti tagja van. Az osztályhoz tartozó közgyűlési doktor képviselők száma: 15.

Az osztály három tudományos bizottságot működtet a tudományterületek jobb lefedése érdekében, az Informatika- és Számítástudományi Bizottságot, a Matematikai Bizottságot és az Operációkutatási Bizottságot. Egy negyedik bizottság e háromból delegált tagokból áll, ez a Doktori Bizottság, amelynek feladata a doktori ügyek előkészítése az osztály részére. Az osztály működteti a Bioinformatika Osztályközi Állandó Bizotságot és a Matematikai Tudományos Bizottság albizottságaként a Matematikai Közoktatási Munkabizottságot is.

Az osztály ügyrendben szabályozott módon működik, rendszeresen osztályüléseket tart. Az MTA évi rendes közgyűléséhez és a Magyar Tudomány Napjához kapcsolódva tudományos ülésszakokat szervez. Alkalomszerűen székfoglalókat, felolvasóüléseket, emlékbeszédeket, emléküléseket rendez. Figyelemmel kíséri, segíti és értékeli a tudományágazat körében folyó tudományos tevékenységet; állást foglal tudományos, tudománypolitikai, tudományszervezési kérdésekben; véleményt nyilvánít az akadémiai kutatóintézetek és az Akadémia által támogatott tanszéki kutatócsoportok és egyéb kutatóhelyek tevékenységéről. Szabályzatban meghatározott módon közreműködik az MTA doktora tudományos cím odaítélésével kapcsolatos eljárásban. Az osztályhoz tartozik 762 tudományos fokozattal rendelkező köztestületi tag.

Az osztály évente ad ki tudományos díjakat. Létrehozta a Bolyai János Nemzetközi Matematikai Díj zsűrijét.

Kutatási pályázatokat véleményez.

Az osztály négy tudományos folyóiratot gondoz, támogatja a tudományos könyvkiadást.

Az osztály tagjai több mint 25 akadémiai és több mint 58 Akadémián kívüli hazai és nemzetközi grémiumban képviselik a matematika ügyét.

Az osztály nemzetközi kapcsolatainak ápolása során tartja a kapcsolatot külső és tiszteleti tagjaival, támogatást nyújt számos hazai és nemzetközi részvételű rendezvényhez, hazai kutatók nemzetközi konferencián való részvételéhez, külön meghívott vendégként évente 2-4 nemzetközileg elismert külföldi tudóst kér fel előadás tartására.

Osztályelnök

Páles Zsolt, az MTA rendes tagja

Osztályelnök-helyettes

Némethi András, az MTA levelező tagja

Osztálytitkár

Koroknai Levente

Korlátolt hozzáférésű anyagok

Cím: MTA Titkárság, Köztestületi Igazgatóság, 1051 Budapest, Nádor u. 7.
Levelezési cím: 1245 Budapest, Pf. 1000
Telefon: +36 1 411 6128

E-mail:
matematika (at) titkarsag (dot) mta (dot) hu