III. Matematikai Tudományok Osztálya

Prékopa András-díj

2020. május 12.

A Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Tudományok Osztálya 2019-ben – Dr. Prékopa Andrásné Széchenyi Kinga Irma, Prékopa Monika és Prékopa Judit (Prékopa András felesége és gyermekei) kezdeményezésére – Prékopa András, a magyar matematika kiemelkedő alakja emlékének méltó megörökítésére Prékopa András-díj alapítását határozta el.

A díj a matematikában, elsősorban a Prékopa András által művelt tudományágak: az operációkutatás és az alkalmazott matematika területén elért kimagasló tudományos eredményekért ítélhető oda.

A díjban csak magyar állampolgár részesülhet. A díj a jelöltek között nem osztható meg. A díjat egy személy csak egy alkalommal kaphatja meg.

Kétévente egy díj kerül átadásra, amelynek odaítélésére javaslatot tehetnek a Matematikai Tudományok Osztálya tagjai és az Osztály Matematikai Tudományos Bizottságának, Operációkutatási Tudományos Bizottságának és az Informatika-és Számítástudományi Tudományos Bizottságának tagjai.

A személyi jelöléseket a Matematikai Tudományok Osztályának ülése értékeli. A díjban részesülő személyről a Matematikai Tudományok Osztályának ülése titkos szavazással dönt.

Az elismerésben részesülő személy oklevélben, plakettben és pénzjutalomban részesül.

A díj ünnepélyes átadására a Matematikai Tudományok Osztályának közgyűléséhez kapcsolódó rendezvénye keretében kerül sor, minden páros évben.

Prékopa András-díj díjazott:

2020 Szántai Tamás