III. Matematikai Tudományok Osztálya

Turán Pál-díj

A Turán Pál-díj adományozásának szabályairól


A Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Tudományok Osztálya 2006-ban − Pintz János, az MTA rendes tagja kezdeményezésére − Turán Pál, a magyar matematika kiemelkedő alakja emlékének méltó megörökítésére Turán Pál-díj (továbbiakban díj) alapítását határozta el.

A díj a matematikában, elsősorban a Turán Pál által művelt tudományágak és annak alkalmazásai területén elért kimagasló tudományos eredményekért ítélhető oda.

A díjban csak 40 évesnél fiatalabb magyar állampolgár részesülhet. A díj a jelöltek között nem osztható meg.

A díjat egy személy csak egy alkalommal kaphatja meg, a díjban nem részesülhetnek az Alexits György-díj, az Erdős Pál-díj és a Gyires Béla-díj kitüntetettjei.

Évente egy díj kerül átadásra, amelynek odaítélésére javaslatot tehetnek a Matematikai Tudományok Osztálya tagjai és az Osztály Matematikai Tudományos Bizottságának, Operációkutatási Tudományos Bizottságának és az Informatika- és Számítástudományi Tudományos Bizottságának tagjai.

A javaslatnak tartalmaznia kell a díjazásra felterjesztett jelölt tudományos tevékenységét és annak nemzetközi visszhangja részletes ismertetését. A döntésről értesíteni kell a kezdeményezőt.

A javaslattételi felhívást a Matematikai Tudományok Osztálya titkársága küldi meg a javaslattételre jogosultaknak. A díjjal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a Matematikai Tudományok Osztályának titkársága látja el.

A személyi jelöléseket a Matematikai Tudományok Osztályának ülése értékeli. A díjban részesülő személyről a Matematikai Tudományok Osztályának ülése titkos szavazással dönt.

Az elismerésben részesülő személy oklevélben és pénzjutalomban részesül.

A díj minden évben odaítélendő.

A díj ünnepélyes átadására a Matematikai Tudományok Osztályának a Magyar Tudományos Akadémia közgyűléséhez kapcsolódó rendezvénye keretében kerül sor.

Turán Pál-díj díjazottak 2007-2021:
Hajdu Lajos, Harcos Gergely, Szamuely Tamás, Tengely Szabolcs, Kiss Viktor, Vidnyánszky Zoltán (2018), Gerbner Dániel (2020), Maga Péter (2021)