III. Matematikai Tudományok Osztálya

Erdős Pál-díj

2016. január 29.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 1972-ben - Erdős Pál akadémikus kezdeményezésére és szülei emlékére - a tudományos munkára való ösztönzés és a tudományos utánpótlás támogatása érdekében a matematika és annak ágazatai bármelyikében elért, világviszonylatban is kiemelkedő eredmény elismerésére MATEMATIKAI DÍJ-at alapított.

Erdős Pál halála után a díj nevét az osztály 1997. március 19-i ülésén Erdős Pál-díjra változtatta.

A Díj odaítélése évenként történik. A Díjat az elbírálás előtti három év folyamán elért teljesítményért olyan matematikusnak lehet odaítélni, aki a díj kiadásának évét megelőző év december 31-ig még nem töltötte be a 40. életévét.
A Díjat az MTA Matematikai Tudományok Osztályának tagjai ítélik oda.
A Díj odaítélésére javaslatot tehetnek az Osztály tagjai, a Matematikai Bizottság, az Informatika- és Számítástudományi Bizottság és az Operációkutatási Bizottság tagjai. A javaslatnak tartalmaznia kell a jutalmazásra felterjesztett jelölt tudományos tevékenységét és annak nemzetközi visszhangja részletes ismertetését.

A Díjat az osztályelnök a közgyűlés keretében tartandó tudományos ülésszak keretében adja át, és ezen ismertetni kell a díjazott munkásságát.
Matematikai Díjat egy személy csak egy alkalommal kaphat.
A Díjban nem részesülhetnek az Alexits György-díj, vagy a Gyires Béla-díj vagy a Turán Pál-díj kitüntetettjei.

A díjazott oklevélben és pénzjutalomban részesül.

Erdős Pál-díjasok 1976-2021

2021 Csikvári Péter
2020 Bárány Balázs
2018 Csóka Endre
2017 Kun Gábor
2016 Maróti Attila
2015: Varjú Péter
2014: Pete Gábor
2013: Szegedy Balázs
2012: Balázs Márton
2011: Gyarmati Katalin
2010: Abért Miklós
2009: Elekes Márton
2008: Tóth Géza
2007: Jordán Tibor
2006: Domokos Mátyás
2005: Pintér Ákos
2004: ifj. Böröczky Károly
2003: Bíró András
2002: Károlyi Gyula
2001: Makay Géza
2000: Molnár Lajos és Tardos Gábor
1999: Soukup Lajos
1998: Szőnyi Tamás
1997: Pyber László
1996: Bárány Imre
1995: Tóth Bálint
1994: Pálfy Péter Pál
1993: Balog Antal
1992: Szendrei Ágnes
1991: Komjáth Péter
1990: Ruzsa Z. Imre
1989: Laczkovich Miklós
1988: Csörgő Sándor
1987: Pintz János
1986: Beck József
1985: Móricz Ferenc
1984: Babai László
1983: Sárközy András
1982: Tusnády Gábor
1981: Daróczy Zoltán
1980: Schipp Ferenc
1979: Lovász László
1978: Szemerédi Endre
1977: Halász Gábor
1976: Juhász István