A lekérdezés folyamatban...
loading...
   

Találatok

Keresés az adatbázisban

A keresés eredménye: 199 találat

Név
Tudományterület
Ablonczy Balázs Magyarország története a 20. század első felében, politikai eszmetörténet, magyar kisebbségek története
Ács Pál Irodalomtörténet
Ambrus Gergely Elmefilozófia, nyelvfilozófia, az analitikus filozófia története
Anders Alexandra Régészet
Arató Krisztina Európai tanulmányok
Árendás Tamás Növénytermesztés, agrokémia
Bajnok Zoltán Kvantumtérelmélet
Balogh Péter Immunológia
Balogh Péter Statisztika, sertéstartás ökonómiája
Bárány Tamás Polimer anyagtudomány és technológia, elasztomer kompozitok, hőre lágyuló polimer kompozitok, anyagvizsgálatok, újrahasznosítás
Bárdosi Vilmos Francia nyelvészet, frazeológia, frazeográfia, lexikográfia
Bari Ferenc Az agyi vérkeringés szabályozása
Bartha Dénes Árpád Dendrológia, konzervációbiológia, természetvédelem 
Bélafiné Bakó Katalin Enzimes folyamatok, membrán technológia
Bene Sándor Kora újkor- és irodalomtörténet
Benedek Csaba Számítógépes látás
Benkő Melinda városépítészet, városforma és térhasználat, tervezéselmélet, térelmélet, lakótelep
Benyó Zoltán Élettan és kórélettan
Bereczkei Tamás Evolúciós pszichológia
Bertóti Edgár Műszaki mechanika
Birghoffer Péter Épületszerkezetek
Bod Péter Ákos gazdaságpolitika
Bognár Gabriella gépészet,műszaki mechanika, differenciálegyenletek
Bozóki Sándor Operációkutatás, döntéstámogatás
Börzsönyi Tamás Komplex folyadékok, szemcsés anyagok, folyadékkristályok
Bubryák Orsolya 17-18. századi magyar főúri gyűjtemények, mecenatúra
Dr. Czibere Ibolya társadalmi egyenlőtlenségek, szegénységkutatások, nőkutatások
Csathó Péter Növénytáplálás, agrár környezetvédelem
Csehné Papp Imola Oktatás- és munkaerőpiac-kutatás
Cser András Elméleti nyelvészet
Csernoch László Élettan
Csikász-Nagy Attila Rendszerbiológia
Csorba Gábor Emlősrendszertan, természetvédelem
Csordás András Fizika
Csörsz Rumen István XVII-XIX. századi magyar közköltészet, metrika, énekelt költészet
Csukovits Enikő Középkori magyar történelem
Demeter Krisztina Tevékenységmenedzsment
Dobos István Modern magyar irodalom
Dobránszki Judit Növényi mikroszaporítás
Dobránszky János Anyagtudomány és anyagtechnológia
Dombi Péter lézerfizika, nanooptika
Drahos László tömegspektrometria, proteomika, analitikai kémia
Dúll Andrea Környezetpszichológia
Dusek Tamás Regionális gazdaságtan, regionális tudomány
Dux Mária Neurobiológia
Egedy Tamás Társadalomföldrajz
Elekes Márton Valós függvénytan és halmazelmélet
Erdélyi Zoltán Diffúzió és szegregáció nanoszerkezetekben
Fábián Csaba operációkutatás
Falus György Kőzettan, geokémia, mikrotektonika

199 találat