A lekérdezés folyamatban...
loading...
   

Találatok

Keresés az adatbázisban

A keresés eredménye: 196 találat

Név
Tudományterület
Abért Miklós Csoportelmélet
Ablonczy Balázs Magyarország története a 20. század első felében, politikai eszmetörténet, magyar kisebbségek története
Ács Pál Irodalomtörténet
Albert Fruzsina Szociológia-network
Altorjay István Gasztroenterológia
Backhausz Ágnes valószínűségelmélet
Bács Tamás Egyiptológia - régészet
Bajnok Zoltán Kvantumtérelmélet
Bakró-Nagy Marianne Urali nyelvészet
Balázs Margit Molekuláris genetika, daganatos megbetegedések
Balla József Belgyógyászat, nephrológia
Balogh Péter Statisztika, sertéstartás ökonómiája
Bándi Gyula Környezetvédelmi jog
Bárdosi Vilmos Francia nyelvészet, frazeológia, frazeográfia, lexikográfia
Barta Zoltán Zoológia, evolúcióbiológia, viselkedés biológia
Batáry Péter Ökológia
Bélafiné Bakó Katalin Enzimes folyamatok, membrán technológia
Belgya Tamás Atommagfizika
Benedict Mihály G. Elméleti és matematikai fizika
Benkő Mária Molekuláris virológia
Benyó Zoltán Élettan és kórélettan
Bereczkei Tamás Evolúciós pszichológia
Berlinger Edina Pénzügy
Bertóti Edgár Műszaki mechanika
Bihari Péter Energetika, környezetvédelem, termodinamika
Boda Zsolt Politikatudomány
Bódis József Szülészet és nogyógyászat 
Bogár Lajos Aneszteziológia, intenzív terápia
Bognár Gabriella gépészet,műszaki mechanika, differenciálegyenletek
Bondár István szeizmológia
Borbás Anikó Szerves kémia, szénhidrátkémia
Böröczky Károly Geometria
Cinkler Tibor Távközlés
Czuppon György stabilizotóp-geokémia, paleoklimatológia (cseppkövek, barlangi monitoring), klimatológia (vízkörforgás-csapadék)
Cser András Elméleti nyelvészet
Csernay László Nukleáris medicina
Csikós Balázs Differenciálgeometria
Csíkos Csaba Oktatáselmélet
Csorba Gábor Emlősrendszertan, természetvédelem
Csorba Péter Fizikai földrajz, tájökológia
Csordás András Fizika
Csörsz Rumen István XVII-XIX. századi magyar közköltészet, metrika, énekelt költészet
Demeter Krisztina Tevékenységmenedzsment
Demetrovics Zsolt Addiktológia, klinikai pszichológia, epidemiológia
Dobránszki Judit Növényi mikroszaporítás
Dobránszky János Anyagtudomány és anyagtechnológia
Dombi Péter lézerfizika, nanooptika
Dombrádi Viktor Biokémia és molekuláris biológia
Drahos László tömegspektrometria, proteomika, analitikai kémia
Dublecz Károly Állattenyésztés, takarmányozás

196 találat