A lekérdezés folyamatban...
loading...
   

Találatok

Keresés az adatbázisban

A keresés eredménye: 199 találat

Név
Tudományterület
Abonyi János Folyamatok modellezése, szabályozása, optimalizálása és adatbányászat
Ádám Péter Kvantumoptika és kvantuminformatika
Ágoston István algebra
Albert Fruzsina Szociológia-network
Altorjay István Gasztroenterológia
Bagdy György Neuropszichofarmakológia, gyógyszertan, idegtudomány, biológiai pszichiátria, neuroendokrinológia
Bakacsi Gyula vezetés-szervezés (szervezeti magatartás)
Bakró-Nagy Marianne Urali nyelvészet
Balázs Margit Molekuláris genetika, daganatos megbetegedések
Balla József Belgyógyászat, nephrológia
Bándi Gyula Környezetvédelmi jog
Benkő Mária Molekuláris virológia
Bercsényi Miklós Haltenyésztés, halgenetika
Bereczki Dániel Neurológia
Berlinger Edina Pénzügy
Besenyei Lajos statisztika, jövőkutatás (üzleti előrejelzés)
Boda Zsolt Politikatudomány
Bodolay Edit Immunológia
Bogár Lajos Aneszteziológia, intenzív terápia
Bojtár Imre műszaki mechanika, biomechanika
Bollobás Enikő irodalomtörténet, irodalomelmélet
Borbás Anikó Szerves kémia, szénhidrátkémia
Borbély Katalin Neurológia, nukleáris medicina
Boros Imre Molekuláris biológia
Borsos Balázs Ökológiai antropológia, vizuális antropológia, afrikanisztika, etnokartográfia
Botta-Dukát Zoltán Növényökológia
Bősze Zsuzsanna állatgenetika, állatbiotechnológia, transzgenikus állatmodellek, FcRn, tejösszetétel megváltoztatása, nyúlgenomika
Brezsnyánszky Károly Földtan, kartográfia
Buczolich Zoltán Klasszikus analízis, mértékelmélet, dinamikus rendszerek
Buzás Edit Irén Immunbiológia, immunológia
Charaf Hassan informatika
Cinkler Tibor Távközlés
Cynolter Gábor Az elemi részecskék és a nagy energiák fizikája
Czakó Erzsébet nemzetközi vállalatgazdaságtan, versenyképesség, nemzetközi üzleti gazdaságtan
Czvikovszky Tibor Polimerkémia és technológia, polimer anyagtudomány
Csákiné Michéli Erika Talajtan
Csanády Andrásné Anyagtudományok, (nanoszerkezetű anyagok, technológiái, vizsgálati módszerei, fémek, kerámiák és különböző nanokompozitok)
Csejtei Dezső Filozófiatörténet, ezen belül a 19-20, századi német és spanyol filozófia története, filozófiai thanatológia
Cserhalmi Zsuzsanna Élelmiszertechnológia
Cserny Tibor Hidrogeológia, mérnökgeológia, környezetföldtan, limnogeológia
Cserti József nanofizikai rendszerek
Csikós Balázs Differenciálgeometria
Csukovits Enikő Középkori magyar történelem
Demetrovics Zsolt Addiktológia, klinikai pszichológia, epidemiológia
Déri Balázs Classica philologia, középkortudomány
Dévényi László Anyagtudomány
Donkó Zoltán Fizikai elektronika, plazmafizika
Dublecz Károly Állattenyésztés, takarmányozás
Édes István Ferenc Kardiológia
Eisemann György Magyar irodalomtörténet, irodalom- és kultúratudomány

199 találat