VI. Műszaki Tudományok Osztálya

Bemutatkozik a VI. osztály

Cím
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Levélcím
1245 Budapest Pf.: 1000.
Telefon
+36 1 411 6307
E-mail
muszaki [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Osztályelnök
Kollár László, az MTA rendes tagja
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Hidak és Szerkezetek Tanszék
1111 Bp. Műegyetem rakpart 3-9.
Tel.: +36 1 463-2315

Osztályelnök-helyettes
Arató Péter, az MTA rendes tagja
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Irányítástechnika és Informatika Tanszék
1117 Budapest
Magyar tudósok körútja 2.
Telefonszám: +36 1 463-2196


Műszaki Tudományok Osztálya
osztálytitkára
Bakallár Imola
Tel: +36 1 411-6307

Természettudományi
Titkárság osztályvezetője
Jároli Erika
Tel: +36 1 411-6313

Az osztály illetve a tudományos bizottságok által gondozott tudományterületek: akusztika, anyagtudományok-technológiák, automatizálás-számítástechnika, áramlás-hőtechnika, elektrotechnika, elektronikus eszközök-technológiák, energetika, építészettudomány, gépszerkezettan, informatika, közlekedéstudomány, metallurgia, szál-és kompozit-technológia, szilárd testek mechanikája, távközlési rendszerek, vízgazdálkodás-tudomány.

Az osztály ügyrendben szabályozott módon működik, havi rendszerességgel (július és augusztus kivételével) tart osztályüléseket. Az évi rendes közgyűléshez és a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódva tudományos rendezvényeket szervez. Székfoglalókat, felolvasóüléseket, emléküléseket, ankétokat rendez. Figyelemmel kíséri, segíti és értékeli az osztály területére eső tudományos tevékenységet, állást foglal tudományos, tudománypolitikai, tudományszervezési kérdésekben, véleményt nyilvánít az osztályhoz tartozó akadémiai kutatóintézetek és az Akadémia által támogatott tanszéki kutatócsoportok, egyetemi és közgyűjteményi, valamint egyéb (ágazati) kutatóhelyek tevékenységéről.

A szabályzatban meghatározott módon közreműködik a Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos cím odaítélésével kapcsolatos eljárásban. Az osztály tudományos és tudománypolitikai munkáját diszciplináris és interdiszciplináris, tudományos bizottságok segítik.

Az osztály dönt elismerések, díjak odaítéléséről. Évente adja ki a Mikó Imre-díjat, dönt az Eötvös József-koszorú, az Akadémiai Díj, Akadémiai Aranyérem, Akadémiai Újságíró Díj, Akadémiai Könyv-nívódíj, Akadémiai Szabadalmi Nívódíj, valamint kormánykitüntetésekre való felterjesztések ügyében.

Az osztály tudományos folyóiratok és könyvek kiadását is támogatja.Kutatási pályázatokat véleményez.Személyi javaslatokat ad kormányzati szervek, alapítványok számára, személyi javaslatokat ad pályázatok bírálóira.

Erkölcsi és anyagi támogatást nyújt számos hazai nemzetközi részvételű rendezvényhez, lehetőségeihez mérten anyagi hozzájárulással segíti az osztály akadémikusainak, bizottsági elnökeinek és tagjainak nemzetközi kapcsolatokban, szervezetekben való részvételét.