VI. Műszaki Tudományok Osztálya

Bemutatkozik a VI. osztály

Cím
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Levélcím
1245 Budapest Pf.: 1000.
Telefon
+36 1 411 6307
E-mail
muszaki [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Osztályelnök
Imre Sándor, az MTA levelező tagja
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
1117 Budapest
Magyar tudósok körútja 2.
E-mail cím: imre [at] hit [dot] bme [dot] hu
Honlap: http://www.mcl.hu/~imre/

Osztályelnök-helyettes
Czigány Tibor, az MTA rendes tagja
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar Polimertechnika Tanszék
1111 Budapest
Műegyetem rakpart 3-9.
E-mail cím: czigany [at] eik [dot] bme [dot] hu


Műszaki Tudományok Osztálya
osztálytitkára
Bakallár Imola
Tel: +36 1 411-6307, 06 30 860 5922

Az osztály illetve a tudományos bizottságok által gondozott tudományterületek: akusztika, anyagtudományok-technológiák, automatizálás-számítástechnika, áramlás-hőtechnika, elektrotechnika, elektronikus eszközök-technológiák, energetika, építészettudomány, gépszerkezettan, informatika, közlekedéstudomány, metallurgia, szál-és kompozit-technológia, szilárd testek mechanikája, távközlési rendszerek, vízgazdálkodás-tudomány.


Az osztály ügyrendben szabályozott módon működik, havi rendszerességgel (július és augusztus kivételével) tart osztályüléseket. Az évi rendes közgyűléshez és a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódva tudományos rendezvényeket szervez. Székfoglalókat, felolvasóüléseket, emléküléseket, ankétokat rendez. Figyelemmel kíséri, segíti és értékeli az osztály területére eső tudományos tevékenységet, állást foglal tudományos, tudománypolitikai, tudományszervezési kérdésekben, véleményt nyilvánít az osztályhoz tartozó akadémiai kutatóintézetek és az Akadémia által támogatott tanszéki kutatócsoportok, egyetemi és közgyűjteményi, valamint egyéb (ágazati) kutatóhelyek tevékenységéről.

A szabályzatban meghatározott módon közreműködik a Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos cím odaítélésével kapcsolatos eljárásban. Az osztály tudományos és tudománypolitikai munkáját diszciplináris és interdiszciplináris, tudományos bizottságok segítik.

Az osztály dönt elismerések, díjak odaítéléséről. Évente adja ki a Mikó Imre-díjat, dönt az Eötvös József-koszorú, az Akadémiai Díj, Akadémiai Aranyérem, Akadémiai Újságíró Díj, Akadémiai Könyv-nívódíj, Akadémiai Szabadalmi Nívódíj, valamint kormánykitüntetésekre való felterjesztések ügyében.

Az osztály tudományos folyóiratok és könyvek kiadását is támogatja.Kutatási pályázatokat véleményez.Személyi javaslatokat ad kormányzati szervek, alapítványok számára, személyi javaslatokat ad pályázatok bírálóira.

Erkölcsi és anyagi támogatást nyújt számos hazai nemzetközi részvételű rendezvényhez, lehetőségeihez mérten anyagi hozzájárulással segíti az osztály akadémikusainak, bizottsági elnökeinek és tagjainak nemzetközi kapcsolatokban, szervezetekben való részvételét.