Az MTA választott vezetői

Az Akadémia főállású vezetői az MTA elnöke, főtitkára és főtitkárhelyettese.

A Közgyűlés három évre a hazai akadémikusok közül választja meg őket. Ugyancsak három évre választják meg az Akadémia három alelnökét.

Az elnök irányítja az MTA tevékenységét a Közgyűlés döntéseinek és határozatainak megfelelően, az Alapszabályban meghatározott módon. Képviseli az Akadémiát, az MTA vagyona tekintetében pedig gyakorolja az Akadémiát megillető tulajdonosi jogokat.

A főtitkár működteti a titkársági szervezetet.

A főtitkárhelyettes segíti a főtitkárt munkájában, és akadályoztatása esetén helyettesíti.

Az alelnökök az elnök által meghatározott munkamegosztás szerint látják el a feladatukat, tevékenységükért a Közgyűlésnek felelnek.

Az MTA elnöke

Freund Tamás

(Zirc, 1959. 06. 14.)

akadémikus, kutatóprofesszor, egyetemi tanár

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
rendes tag: 2004, levelező tag: 1998

Freund Tamás Fotó: mta.hu

Kutatási terület: az agykéreg szerkezete, működése, oszcillációk keletkezése, funkciója, az epilepsziás és ischaemiás agykárosodás, a szorongás és az addikció patomechanizmusa, az endokannabinoid szignálrendszer működése

Jelentősebb díjak: Agy díj / The Brain Prize (2011), Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2011), Széchenyi-díj (2005), Akadémiai Díj (1997)

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1083 Budapest, Budapest, Szigony utca 43.
Tel.: +36 1 2109411
E-mail: freund [dot] tamas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Főtitkár

Kollár László Péter

(Budapest, 1958. 01. 04.)
akadémikus, egyetemi tanár

VI. Műszaki Tudományok Osztálya
rendes tag: 2007, levelező tag: 2001

Kollár László Péter Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Kutatási terület: kompozitszerkezetek, tartószerkezetek és földrengési méretezés

Jelentősebb díjak: Széchenyi-díj (2015)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Hidak és Szerkezetek Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3–9.
Tel.: +36 1 4632315
E-mail: kollar [dot] laszlo [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Főtitkárhelyettes

Erdei Anna

(Budapest, 1951. 01. 15.)
akadémikus, kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
rendes tag: 2010, levelező tag: 2004

Erdei Anna Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Kutatási terület: az immunválasz kialakulása, immunfolyamatok szabályozása, a veleszületett immunrendszer elemeinek (komplementrendszer, mf, DC) szerepe, kapcsolódás az adaptív immunrendszerrel, limfociták aktiválása

Jelentősebb díjak: Széchenyi-díj (2011), Ipolyi Arnold-díj (2014)

MTA-ELTE Immunológiai Kutatócsoport
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Tel.: +36 1 3812175
E-mail: erdei [dot] anna [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Alelnökök

Élettudományi alelnök

Kosztolányi György

(Szekszárd, 1942. 03. 10.)
akadémikus, professor emeritus

V. Orvosi Tudományok Osztálya
rendes tag: 2007, levelező tag: 2001

Fotó: mta.hu

Kutatási terület: klinikai genetika

Jelentősebb díjak: Széchenyi-díj (2013), Akadémiai Díj (1999)

Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar
Klinikai Központ
Orvosi Genetikai Intézet
7623 Pécs, József Attila utca 7.
Tel.: +36 72 535976
E-mail: kosztolanyi [dot] gyorgy [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Társadalomtudományi alelnök

Lamm Vanda

(Budapest, 1945. 03. 26.)
akadémikus, ny. kutatóprofesszor, professor emerita

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
rendes tag: 2013, levelező tag: 2007

Lamm VandaForrás: mta.hu/Szigeti Tamás

Kutatási terület: jogtudomány, nemzetközi jog

Jelentősebb díjak: Akadémiai Díj (1995), Deák Ferenc-díj (2012)

Társadalomtudományi Kutatóközpont
Jogtudományi Intézet
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
Tel.: +36 1 2246700
E-mail: lamm [dot] vanda [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Természettudományi alelnök

Hudecz Ferenc

(Budapest, 1952. 09. 12.)
akadémikus, egyetemi tanár

VII. Kémiai Tudományok Osztálya
rendes tag: 2016, levelező tag: 2010

Hudecz FerencForrás: mta.hu

Kutatási terület: peptid- és fehérjekémia, biomolekuláris kémia, immunkémia

Jelentősebb díjak: Pro European Peptide Society Award (2016), Akadémiai Díj (1996)

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Kémiai Intézet
Szerves Kémia Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Tel.: +36 1 372 2828
E-mail: hudecz [dot] ferenc [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu
Honlap: peptid.chem.elte.hu/hudecz.html