Az MTA választott vezetői

Az Akadémia főállású vezetői az MTA elnöke, főtitkára és főtitkárhelyettese.

A Közgyűlés három évre a hazai akadémikusok közül választja meg őket. Ugyancsak három évre választják meg az Akadémia három alelnökét.

Az elnök irányítja az MTA tevékenységét a Közgyűlés döntéseinek és határozatainak megfelelően, az Alapszabályban meghatározott módon. Képviseli az Akadémiát, az MTA vagyona tekintetében pedig gyakorolja az Akadémiát megillető tulajdonosi jogokat.

A főtitkár működteti a titkársági szervezetet.

A főtitkárhelyettes segíti a főtitkárt munkájában, és akadályoztatása esetén helyettesíti.

Az alelnökök az elnök által meghatározott munkamegosztás szerint látják el a feladatukat, tevékenységükért a Közgyűlésnek felelnek.

Az MTA elnöke

Freund Tamás

(Zirc, 1959. 06. 14.)
akadémikus, kutatóprofesszor, egyetemi tanár

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
rendes tag: 2004, levelező tag: 1998

Freund TamásFotó: mta.hu

Kutatási terület: az agykéreg szerkezete, működése, oszcillációk keletkezése, funkciója, az epilepsziás és ischaemiás agykárosodás, a szorongás és az addikció patomechanizmusa, az endokannabinoid szignálrendszer működése

Jelentősebb díjak: Agy díj / The Brain Prize (2011), Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2011), Széchenyi-díj (2005), Akadémiai Díj (1997)

Az MTA főtitkára

Kollár László Péter

(Budapest, 1958. 01. 04.)
akadémikus, egyetemi tanár

VI. Műszaki Tudományok Osztálya
rendes tag: 2007, levelező tag: 2001

Kollár László PéterFotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Kutatási terület: kompozitszerkezetek, tartószerkezetek és földrengési méretezés

Jelentősebb díjak: Széchenyi-díj (2015)

Az MTA főtitkárhelyettese

Erdei Anna

(Budapest, 1951. 01. 15.)
akadémikus, kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
rendes tag: 2010, levelező tag: 2004

Erdei AnnaFotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Kutatási terület: az immunválasz kialakulása, immunfolyamatok szabályozása, a veleszületett immunrendszer elemeinek (komplementrendszer, mf, DC) szerepe, kapcsolódás az adaptív immunrendszerrel, limfociták aktiválása

Jelentősebb díjak: Széchenyi-díj (2011), Ipolyi Arnold-díj (2014)

Alelnökök

Élettudományi alelnök

Kosztolányi György

(Szekszárd, 1942. 03. 10.)
akadémikus, professor emeritus

V. Orvosi Tudományok Osztálya
rendes tag: 2007, levelező tag: 2001

Fotó: mta.hu

Kutatási terület: klinikai genetika

Jelentősebb díjak: Széchenyi-díj (2013), Akadémiai Díj (1999)

Társadalomtudományi alelnök

Lamm Vanda

(Budapest, 1945. 03. 26.)
akadémikus, ny. kutatóprofesszor, professor emerita

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
rendes tag: 2013, levelező tag: 2007

Lamm VandaFotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Kutatási terület: jogtudomány, nemzetközi jog

Jelentősebb díjak: Akadémiai Díj (1995), Deák Ferenc-díj (2012)

Természettudományi alelnök

Hudecz Ferenc

(Budapest, 1952. 09. 12.)
akadémikus, egyetemi tanár

VII. Kémiai Tudományok Osztálya
rendes tag: 2016, levelező tag: 2010

Hudecz FerencForrás: mta.hu

Kutatási terület: peptid- és fehérjekémia, biomolekuláris kémia, immunkémia

Jelentősebb díjak: Pro European Peptide Society Award (2016), Akadémiai Díj (1996)