Tájékoztató az MTA illetékességi körébe tartozó, elektronikus úton intézhető ügyekről

E-ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

E-papír szolgáltatás

A Magyar Tudományos Akadémia az alábbi ügykörök esetén a központilag biztosított e-papír szolgáltatáson keresztül ad lehetőséget az elektronikus ügyintézés igénybevételére.

A vonatkozó űrlapok ügyfélkapu-bejelentkezést követően az alábbi linken érhetőek el: https://epapir.gov.hu/


E-papír szolgáltatás igénybevétele

Az e-papír szolgáltatással intézhető ügyek:

– közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igény előterjesztése;

– történelem kiemelkedő személyisége nevének cégnévként, civil szervezet neveként, valamint felsőoktatási intézmény neveként való névhasználata engedélyezése;

kérelem akadémiai állásfoglalás kiadására a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmának való megfelelőségről.

A fenti ügyekben illetékes hivatali tárhelyek elérhetőségei:

  1. Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Jogi és Igazgatási Főosztály

– A hivatali kapu rövid neve: MTATITKJOG.

– A hivatali kapun keresztül intézhető ügyek:

– történelem kiemelkedő személyisége nevének cégnévként, civil szervezet neveként, valamint felsőoktatási intézmény neveként való névhasználata engedélyezése;

– kérelem akadémiai állásfoglalás kiadására a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmának való megfelelőségről.

  1. Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Kommunikációs Főosztály

– A hivatali kapu rövid neve: MTATITKKOM.

– A hivatali kapun keresztül intézhető ügy:

– közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igény előterjesztése.

Az MTA-hoz tartozó, egyéb (gazdasági jellegű) ügyekben illetékes hivatali tárhelyek elérhetőségei:

  1. Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Gazdasági Igazgatóság

– A hivatali kapu rövid neve: MTATITKGI.

  1. Magyar Tudományos Akadémia köztestülete képviseletében eljáró MTA Titkárság

– A hivatali kapu rövid neve: MTAKOZTGI.