Elektronikus ügyintézés az MTA-n

E-ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

E-papír szolgáltatás

A Magyar Tudományos Akadémia az alábbi ügykörök esetén a központilag biztosított e-papír szolgáltatáson keresztül ad lehetőséget az elektronikus ügyintézés igénybevételére.

A vonatkozó űrlapok ügyfélkapu-bejelentkezést követően az alábbi linken érhetőek el: https://epapir.gov.hu/


E-papír szolgáltatás igénybevétele

Az e-papír szolgáltatással intézhető ügyek:

– közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igény előterjesztése;

– a történelem kiemelkedő személyisége nevének civil szervezet neveként való névhasználata;

kérelem akadémiai állásfoglalás kiadására a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmának való megfelelőségről.

A fenti ügyekben illetékes hivatali tárhelyek elérhetőségei:

  1. Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Jogi és Igazgatási Főosztály

– A hivatali kapu rövid neve: MTATITKJOG.

– A hivatali kapun keresztül intézhető ügyek:

– történelem kiemelkedő személyisége nevének cégnévként, civil szervezet neveként, valamint felsőoktatási intézmény neveként való névhasználata engedélyezése;

– kérelem akadémiai állásfoglalás kiadására a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmának való megfelelőségről.

  1. Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Kommunikációs Főosztály

– A hivatali kapu rövid neve: MTATITKKOM.

– A hivatali kapun keresztül intézhető ügy:

– közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igény előterjesztése.

Az MTA-hoz tartozó, egyéb (gazdasági jellegű) ügyekben illetékes hivatali tárhelyek elérhetőségei:

  1. Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Gazdasági Igazgatóság

– A hivatali kapu rövid neve: MTATITKGI.

  1. Magyar Tudományos Akadémia köztestülete képviseletében eljáró MTA Titkárság

– A hivatali kapu rövid neve: MTAKOZTGI.

Kapcsolódó belső szabályozás

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 25/2020. (XI. 27.) számú határozata a Magyar Tudományos Akadémia, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága által használt elektronikus aláírások alkalmazásáról, az elektronikus hitelesítéssel ellátott iratok ellenőrzéséről és a másolatok készítésének szabályairól.

A 25/2020. (XI.27.) számú elnöki határozat ide kattintva elérhető.

Elektronikus kiadmányozás

Az MTA, valamint az MTA Titkársága elektronikus aláírással történő kiadmányozásra jogosult tisztségviselőinek és munkatársainak névsora, valamint az általuk használt tanúsítványok adatai itt érhetőek el.