VII. osztály

Bemutatkozik a VII. osztály

Az osztály által gondozott tudományágak és szakterületek: analitikai és környezeti kémia, élelmiszer-tudomány, fizikai kémia, műszaki kémia, radiokémia, szerves és biomolekuláris kémia, szervetlen kémia és anyagtudomány.

Az osztálynak 22 rendes, 6 levelező, 19 külső, 16 tiszteleti, valamint 5 tanácskozási jogú és 5 állandó meghívott tagja van. Az osztályhoz tartozó közgyűlési képviselők száma 18.

Az osztály az MTA Alapszabályában és Ügyrendben megfogalmazottak szerint működik. Havi rendszerességgel (július és augusztus kivételével) tart osztályüléseket. Az évi rendes közgyűléshez és a Magyar Tudomány Napjához kapcsolódva tudományos rendezvényeket szervez. Székfoglalókat, felolvasóüléseket, emléküléseket rendez.
Figyelemmel kíséri, segíti és értékeli a tudományágazat körében folyó tudományos tevékenységet; állást foglal tudományos, tudománypolitikai, tudományszervezési kérdésekben. Felkérésre véleményt nyilvánít az akadémiai kutatóintézetek és az Akadémia által támogatott tanszéki kutatócsoportok és egyéb kutatóhelyek tevékenységéről, vezetőinek kinevezéséről. A Doktori Szabályzatban és Ügyrendben meghatározott módon közreműködik az MTA doktora tudományos cím odaítélésével kapcsolatos eljárásban. Az osztályt 7 tudományos bizottság és 33 munkabizottság, valamint 4 osztályközi állandó bizottság segíti tudományos, tudománypolitikai munkájában. Az osztályhoz tartoznak tudományos fokozattal rendelkező köztestületi tagok.

Az osztály egyes szakterületein kiemelkedő kutatási tevékenységek elismerésére díjakat adományoz. A tudomány területéhez tartozó folyóiratokat gondoz és támogatja a tudományos könyvkiadást.

Az osztály tartja a kapcsolatot külső és tiszteleti tagjaival, támogatást nyújt számos hazai és nemzetközi részvételű rendezvényhez, hazai kutatóknak nemzetközi konferencián való részvételéhez, külön meghívott vendégként évente több nemzetközileg elismert külföldi tudóst kér fel előadás tartására.

Osztályelnök: Perczel András, az MTA rendes tagja
Osztályelnök-helyettes: Felinger Attila, az MTA rendes tagja
Osztálytitkár: Antal Zsuzsa PhD

Elérhetőség:
tel: + 36 1 411 6306
e-mail: kemia [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu