VII. Kémiai Tudományok Osztálya

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   

Találatok

Keresés az adatbázisban

A keresés eredménye: 272 találat

Név
Tudományterület
Adányi Nóra Analitikai kémia
Ambrus Rita gyógyszertechnológia
Bakó Imre Molekuláris folyadékok vizsgálata
Bakó Péter Szerves kémia, cukorkémia
Bakos József Szerves kémia
Balogh György T.
Balogh József Analitikai kémia
Bányai István Fizikai kémia 
Baranyai András Statisztikus termodinamika
Baranyai Zsolt Koordinációs Kémia
Bartik Tamás szerves kémia
Dr. Báthori Mária Dr. Raskóné Természetes és élettanilag aktív anyagok kémiája
Batta Gyula NMR spektroszkópia-szerkezetvizsgálat
Bazsa György Fizikai kémia
Békássyné Molnár Erika Vegyipari/élelmiszeripari műveletek
Bélafiné Bakó Katalin Enzimes folyamatok, membrán technológia
Bencs László spektrokémia, légköri aeroszolok
Berei Klára Radiokémia
Berényi Mihály Andrológia, urológia
Berkó András Felület- és nanotudomány
Besenyei Gábor Szervetlen kémia
Biacs Péter Szerves kémia, élelmiszerkémia és biotechnológia
Biczók László fotokémia, fluoreszcenciaspektroszkópia, szupramolekuláris kémia
Bíró György Táplálkozástan
Bitter István Szerves kémia
Blazsó Marianne Makromolekulák kémiája
Boda Dezső Fizikai kémia, statisztikus termodinamika
Dr. Bodor Andrea Gyöngyvér NMR spektroszkópia, koordinációs kémia, analitika, biokémia
Borbás Anikó Szerves kémia, szénhidrátkémia
Bóta Attila Géza biofizikai kémia
Brücher Ernő Szervetlen kémia
Czakó Gábor Elméleti kémia
Czugler Mátyás Röntgendiffrakció, Kristálykémia, szupramolekuláris kémia, zárvány-vegyületek
Csákiné Tombácz Etelka Kolloidkémia
Csámpai Antal Szerves kémia, fémorganikus kémia
Csonka Gábor Elméleti kémia
Csupor Dezső Fitokémia
Deák András Kolloid kémia, anyagtudomány, plazmonika
Deli József Karotinoid kémia
Demeter Attila Fizikai kémia
Dinya Zoltán Szerves kémia
Dóbé Sándor Fizikai kémia
Doleschall Gábor Szerves kémia
Enyedy Éva Anna Bioszervetlen kémia
Érdi Péter Fizikai kémia, matematikai modellek, elméleti neurobiológia
Erdöhelyi András Fizikai kémia
Fábián István Reakciókinetika
Faigl Ferenc Szerves kémia
Farkas Etelka Koordinációskémia, bioszervetlen kémia
Fehér Miklós Szerkezetkémia

272 találat