Jelentkezés a köztestületbe – a felvételi eljárás rendje

1. A felvételi eljárással kapcsolatban az Akadémia szakterületileg illetékes tudományos osztályától, illetve a köztestületi nyilvántartás kezelésével megbízott Szervezési Osztály munkatársaitól kérhet felvilágosítást.

2. A jelentkezőnek a felvételi eljárással kapcsolatos teendői:

2. 1. A jelentkező az Akadémiai Adattár adatbázisban (https://aat.mta.hu/aat) a „Felvételi kérelem az MTA köztestületébe” gombra kattintva kérheti felvételét az illetékes tudományos osztálytól. Első lépésben létrehoz egy felhasználói fiókot a rendszerben, majd az űrlapot kitölti a köztestületi nyilvántartás számára szükséges adatokkal. Amennyiben már rendelkezik a Magyar Tudományos Művek Tárában regisztrációval (MTMT nyolc számjegyű azonosító), a 2.6 ponttól folytatassa az eljárást ismertetését.

2. 2. Annak a jelentkezőnek, aki még nem felhasználója az Magyar Tudományos Művek Tárának (a továbbiakban: MTMT), regisztrálnia kell az MTMT adatbázisba (https://m2.mtmt.hu/frontend/#), hogy megkapja belépési kódját. A belépési kódokat (felhasználói nevet és jelszót) a regisztrálást követő 2 naptári napon belül kapja meg az MTMT-től e-mailben.

2. 3. Annak a jelentkezőnek, aki már használója az MTMT-nek, nem kell újra regisztrálnia, meglevő belépési kódjaival intézheti a jelentkezését.

2. 4. Belépési kódjaival a jelentkező beléphet az MTMT-be, és rögzítheti/frissítheti publikációs adatait (http://www.mtmt.hu/).

2. 5. Az adatbevitel befejezéseként a jelentkezőnek meg kell adnia azt az időpontot (év, hónap, nap), ameddig a rendszerben rögzített publikációs és idézettségi adatai teljesnek tekinthetők. A „Publikációs/idézettségi adatok érvényessége” rovat kitöltése jelzi, hogy az adatbevitel adott fázisa befejeződött, és a jelentkező adatai láthatóvá válnak az MTMT adatbázisban. Dátum megadása nélkül az adatbevitel nincs befejezve. Az MTMT adminisztrátora az akadémikusválasztásnál alkalmazott részletes ellenőrzést nem végzi el.

2. 6. A publikációs adatok bevitelének lezárása után a jelentkező az Akadémiai Adattárban az első bejelentkezéskor megadott felhasználói nevével és jelszavával belép az Akadémiai Adattárba, majd MTMT-azonosítójának megadása után kinyomtatja kitöltött adatlapját a nyomtatási kép gombra kattintva. Az adatlap elmentésekor a rendszer automatikus értesítést küld az illetékes tudományos osztály referensének és az adatbázist kezelő MTA Titkárság Szervezési Osztályának. Az automatikus e-mailt a jelentkező is megkapja.

2. 7. A kinyomtatott és aláírt adatlapot a jelentkezőnek postán kell eljuttatnia az MTA Szervezési Osztályra (1051 Budapest, Nádor utca 7.). A PhD- (vagy egyéb megfelelő tudományos cím/fokozat megszerzését igazoló) oklevél másolatát csatolni kell az aláírt köztestületi adatlaphoz.

3. A Szervezési Osztály referense rögzíti a postai beérkezés dátumát. Ezzel kezdetét veszi a hivatalos felvételi eljárás, amelynek időtartama legfeljebb 60 nap. Ha a dokumentumokkal kapcsolatban probléma merülne fel, a referens felveszi a kapcsolatot a jelentkezővel. A kapcsolatfelvétel okát, dátumát és eredményét nyilvántartásban rögzíti. Amennyiben szükséges, a jelentkező Akadémiai Adattárban rögzített adataiban elvégzi az adatmódosítást.

A Szervezési Osztály referense a beérkezett adatlapot az illetékes tudományos bizottság elnökéhez továbbítja (Ügyrend 11. § (2) bekezdés). A dátumot a rendszerben a köztestületi nyilvántartás munkatársai rögzítik.

4. A tudományos bizottság a jelentkezési űrlap és az MTMT-ben rögzített publikációs lista alapján egy hónapon belül nyilatkozik, hogy a jelentkező megfelel-e a köztestületi tagság követelményeinek (Ügyrend 11. § (2) bekezdés). A tudományos bizottság nem delegálhatja ezt a feladatot elnökére. (Az Alapszabály 40. § (8) bekezdés f) pontja kifejezetten ki is mondja, hogy a köztestületbe való felvételi eljárásban az Ügyrend 11. § (2) bekezdése szerinti közreműködés a tudományos bizottsági ülés kizárólagos hatáskörébe tartozik.) A bizottság a szavazásnál az akadémiai Alapszabály szerint jár el. A szavazás eredményéről szóló értesítést eljuttatja az illetékes tudományos osztály elnökének. A bizottsági nyilatkozat időpontját a köztestületi nyilvántartás munkatársai rögzítik a nyilvántartásban.

5. A tudományos bizottság javaslata alapján a tudományos osztály dönt a jelentkező köztestületbe történő felvételéről (MTAtv. 7. § (1) bekezdés). A tudományos osztály a tudományos bizottság állásfoglalását egyszerűsített eljárásban jóváhagyja. A köztestületi jegyzékbe való felvételt vagy az elutasítást a tudományos osztály részletesen akkor tárgyalja, ha az osztály a bizottság véleményével nem ért egyet, vagy a felvétellel kapcsolatos döntéshez a bizottság vagy az osztály véleménye szerint egyéb okból az ügy részletes tárgyalására van szükség (Ügyrend 11. § (2) bekezdés). (A tudományos osztály nem delegálhatja ezt a feladatot elnökére, tagsági ügyekben általános elv a testületi döntés.) A testületi döntés dátuma szintén rögzítésre kerül a nyilvántartásban.

6. A tudományos osztály döntéséről az Akadémia elektronikusan értesíti a jelentkezőt a köztestületbe való felvételéről vagy az elutasításról (Ügyrend 14. §). Ezzel egyidejűleg megtörténik az új köztestületi tag adatainak végleges rögzítése a központi köztestületi nyilvántartásban.

7. Amennyiben a köztestületbe való felvételi eljárást megindító tudományos osztály a saját illetékességének hiányát állapítja meg, a jelentkező ügyét a tudományterületileg illetékes osztályhoz irányítja. Az osztályok közötti illetékességi vitában az Elnökség dönt.

8. Amennyiben a jelentkező a jelentkezés elindítását követő 12 hónap alatt sem tölti fel közleményeit az MTMT-be, illetve nem küldi meg a kért dokumentumokat a tudományos osztálynak, úgy a folyamat elején rögzített regisztrációs adatai törlésre kerülnek az Akadémiai Adattárból.

A köztestületi tagok adataikat ide kattintva módosíthatják.

A köztestülettel kapcsolatos kérdések a koztestulet [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címre küldhetők.

Az MTA Titkárság
Testületi Titkárság
Szervezési Osztály elérhetősége:

1051 Budapest Nádor utca 7.
Telefon: +36 1 4116100 / 611-es mellék
E-mail: koztestulet [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu, aat [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu