VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Bemutatkozik a VIII. osztály

A biológiai tudományok képviselete 1830 és 1946 között a Magyar Tudományos Akadémia természettudományi egységén belül, később a tudományágak specializációja folytán elsősorban az orvosi tudományokkal közös osztályon keresztül valósult meg. A Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert 1946-és 1949 között még az orvosi tudományokkal közös biológiai osztályt vezette. Az osztály egy rövid ideig, 1949-1951 között az agrár szakterülettel közös egységként működött. A Biológiai Tudományok Osztálya (VIII.) 1962 óta létezik önálló intézményi egységként, első vezetője Straub F. Brunó, őt követte Szentágothai János.Az osztály által gondozott tudományágak és szakterületek:
antropológia, biofizika, biokémiai és molekuláris biológia, bioinformatika, botanika, elméleti biológia, etológia, evolúcióbiológia, genetika, hidrobiológia, immunológia, környezet és egészség, mikrobiológia, neurobiológia, növényélettan, ökológia, sejt- és fejlődésbiológia, természetvédelem és konzervációbiológia, zoológia.

Az osztály az MTA alapszabályában és ügyrendjében megfogalmazottak szerint működik. Évente 8-9 alkalommal tart osztályülést. Az osztály 8 tudományos (ebből négy osztályközi) és egy osztályközi állandó bizottságot működtet, amelyek segítik tudományos, tudománypolitikai munkájában, képviselve több mint 1000 köztestületi tag érdekeit. A tudományterületek összehangolásának érdekében részt vesz más tudományos osztályok által működtetett osztályközi állandó bizottságok munkájában.

A tudományos osztály figyelemmel kíséri, segíti és értékeli a tudományterületen folyó tudományos tevékenységet; állást foglal tudományos, tudománypolitikai, tudományszervezési kérdésekben. Felkérésre véleményt nyilvánít az akadémiai kutatóintézetek és az Akadémia által támogatott tanszéki kutatócsoportok és egyéb kutatóhelyek tevékenységéről, vezetőinek kinevezéséről. Kutatási pályázatokat véleményez. Az osztály egyes szakterületein kiemelkedő kutatási tevékenységek elismerésére díjat adományoz. A Doktori Szabályzatban és ügyrendben meghatározottak szerint közreműködik a Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos cím odaítélésével kapcsolatos eljárásban.
Az évi rendes közgyűléshez és a Magyar Tudomány Napjához kapcsolódva tudományos rendezvényeket szervez. Székfoglalókat, felolvasó üléseket, emlékbeszédeket, emléküléseket rendez. Az osztály a tudomány területéhez tartozó folyóiratokat gondoz és támogatja a tudományos könyvkiadást.
Az osztály a nemzetközi kapcsolatok területén működteti a Nem Kormányzati Tudományos Szervezetek Magyar Nemzeti Bizottságait, tartja a kapcsolatot külső és tiszteleti tagjaival, külön meghívott vendégként évente 3-5 nemzetközileg elismert külföldi tudóst kér fel előadás tartására.

Osztályelnök: Lénárd László, az MTA rendes tagja
Osztályelnök-helyettes: Buday László, az MTA rendes tagja