VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Bemutatkozik a VIII. osztály

A biológiai tudományok képviselete 1830 és 1946 között a Magyar Tudományos Akadémia természettudományi egységén belül, később a tudományágak specializációja folytán elsősorban az orvosi tudományokkal közös osztályon keresztül valósult meg. A Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert 1946-és 1949 között még az orvosi tudományokkal közös biológiai osztályt vezette. Az osztály egy rövid ideig, 1949-1951 között az agrár szakterülettel közös egységként működött. A Biológiai Tudományok Osztálya (VIII.) 1962 óta létezik önálló intézményi egységként, első vezetője Straub F. Brunó, őt követte Szentágothai János.Az osztály által gondozott tudományágak és szakterületek:
antropológia, biofizika, biokémiai és molekuláris biológia, bioinformatika, botanika, elméleti biológia, etológia, evolúcióbiológia, genetika, hidrobiológia, immunológia, környezet és egészség, mikrobiológia, neurobiológia, növényélettan, ökológia, sejt- és fejlődésbiológia, természetvédelem és konzervációbiológia, zoológia.

Az osztály az MTA alapszabályában és ügyrendjében megfogalmazottak szerint működik. Évente 8-9 alkalommal tart osztályülést. Az osztály 9 tudományos (ebből öt osztályközi) és egy osztályközi állandó bizottságot működtet, amelyek segítik tudományos, tudománypolitikai munkájában, képviselve több mint 1600 köztestületi tag érdekeit. A tudományterületek összehangolásának érdekében részt vesz más tudományos osztályok által működtetett osztályközi állandó bizottságok munkájában.

A tudományos osztály figyelemmel kíséri, segíti és értékeli a tudományterületen folyó tudományos tevékenységet; állást foglal tudományos, tudománypolitikai, tudományszervezési kérdésekben. Felkérésre véleményt nyilvánít a kutatóintézetek és az Akadémia által támogatott tanszéki kutatócsoportok és egyéb kutatóhelyek tevékenységéről. Kutatási pályázatokat véleményez. Az osztály egyes szakterületein kiemelkedő kutatási tevékenységek elismerésére díjat adományoz. A Doktori Szabályzatban és ügyrendben meghatározottak szerint közreműködik a Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos cím odaítélésével kapcsolatos eljárásban.
Az évi rendes közgyűléshez és a Magyar Tudomány Napjához kapcsolódva tudományos rendezvényeket szervez. Székfoglalókat, felolvasó üléseket, emlékbeszédeket, emléküléseket rendez. Az osztály a tudományterületéhez tartozó folyóiratokat gondoz és támogatja a tudományos könyvkiadást.
Az osztály a nemzetközi kapcsolatok területén működteti a Nem Kormányzati Tudományos Szervezetek Magyar Nemzeti Bizottságait, tartja a kapcsolatot külső és tiszteleti tagjaival, külön meghívott vendégként évente 3-5 nemzetközileg elismert külföldi tudóst kér fel előadás tartására.

Osztályelnök: Lénárd László, az MTA rendes tagja
Osztályelnök-helyettes: Buday László, az MTA rendes tagja