IV. Agrártudományok Osztálya

Bemutatkozik a IV. osztály

Az Agrártudományok Osztályához tartozó tudományágak

Agrár-közgazdaság, agrár-műszaki, erdészet, kertészet, tájépítészet, állatorvos-tudomány, állatnemesítés, állattenyésztés, takarmányozás növénytermesztés, növényvédelem, növénynemesítés, mezőgazdasági biotechnológia, biomatematika, biometria, állatkísérlet, agrártörténet-és faluszociológia, talajtan, agrokémia, vízgazdálkodás és gyepgazdálkodás.

Röviden az osztály feladatairól

Az osztály figyelemmel kíséri, segíti és értékeli a tudományágazat körében folyó tudományos tevékenységet; állást foglal tudományos, tudománypolitikai, tudományszervezési kérdésekben; véleményt nyilvánít az Akadémiai kutatóintézetek és az Akadémia által támogatott tanszéki kutatócsoportok és egyéb kutatóhelyek tevékenységéről. Tudományos-és állandó bizottságokat működtet. Interdiszciplináris területen részt vesz osztályközi tudományos-és állandó bizottságok munkájában. Kutatási pályázatokat véleményez. Szakterületéhez tartozó kutatási, oktatási-és közéleti tevékenység elismerésére díjakat adományoz.

Az MTA Doktori Szabályzata és az osztály ügyrendje által meghatározott módon közreműködik a Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos cím odaítélésével kapcsolatos eljárásban.

Az évi rendes Közgyűléshez és a Magyar Tudomány Napjához kapcsolódva tudományos rendezvényeket szervez. Székfoglalókat, felolvasó üléseket, emlékbeszédeket, emléküléseket rendez.

Tudományos folyóiratokat gondoz, tudományos könyvkiadást támogat.

Az osztály az MTA Alapszabályában és Ügyrendjében, valamint az osztály ügyrendjében meghatározottak szerint működik. Havi rendszerességgel tart osztályüléseket.

Cím
1051 Budapest, Nádor u. 7. I. e. 112. szoba

Levélcím
1245 Budapest Pf.: 1000.

Telefon
+36 1 411 6162

Osztályelnök
Balázs Ervin, az MTA rendes tagja

Osztályelnök-helyettesek
Popp József, az MTA levelező tagja
Szendrő Zsolt, az MTA levelező tagja

A IV. osztály osztálytitkára

Gémesné Dr. Juhász Anikó, PhD

E-mail
agrar [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu