IV. Agrártudományok Osztálya

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   

Találatok

Keresés az adatbázisban

A keresés eredménye: 177 találat

Név
Tudományterület
Bakonyi Tamás állatorvosi virológia
Balogh Péter Statisztika, sertéstartás ökonómiája
Banczerowski Januszné Agrotoxikológia, agrár-környezetvédelem
Bánfalvi Zsófia Növényi biotechnológia 
Bartha Dénes Árpád Dendrológia, konzervációbiológia, természetvédelem 
Bartha Tibor Állatorvosi élettan
Bartók Tibor Sándor Bioanalitika
Basky Zsuzsanna Aphidológia, Vírus epidemiológia
Bata Árpád Vegyész
Beke János mezőgazdasági gépészet, szárítás, hőtechnika, alkalmazott energia- és anyagtranszport
Benedek Pál Növényvédelem, rovartan
Benkő Mária Molekuláris virológia
Béres Imre Gyombiológia
Bernáth Jenő Ökofiziológia
Bernáth Sándor Mikrobiológia, állatgyógyászati készítmények ellenőrzése
Berzsenyi Zoltán Növénytermesztés
Birkás Márta talajművelés és -védelem, növénytermesztés
Biró Borbála Agrár- és környezetvédelmi mikrobiológia, mikrobiális oltóanyagok, bio(rhizo)technológia
Blaskó Lajos Talajtan
Bodó Gábor Lósebészet
Bodó Imre Állatnemesítés, tenyésztés
Bősze Zsuzsanna állatgenetika, állatbiotechnológia, transzgenikus állatmodellek, FcRn, tejösszetétel megváltoztatása, nyúlgenomika
Bürgés György Növénykórtan és növényvédelem, agrozoológia
Csapó János Biokémia, analitikai kémia, tej és tejtermelés
Csathó Péter Növénytáplálás, agrár környezetvédelem
Cseh Sándor állatorvosi szaporodásbiológia, andrológia, asszisztált reprodukció, asszisztált reprodukciós technológiák
Csemez Attila Zoltán Tájépítészet
Dobránszki Judit Növényi mikroszaporítás
Dusha Ilona bakteriális toxin-antitoxin modulok
Érsek Tibor Növénykórtan, mikológia
Faragó Sándor vadbiológia, vadgazdálkodás
Fári Miklós Növényi - kertészeti biotechnológia
Farkas Róbert Állatorvosi parazitológia
Fehér Attila Növényi molekuláris biológia és biotechnológia
Fekete Sándor György Állattenyésztés, takarmányozás, dietetika, laborállat-tudomány
Frank József Növénynemesítés és vetőmagtermesztés
Gáborjányi Richárd Vírustan
Gálfi Péter Állatorvosi gyógyszertan
Galiba Gábor Genetika
Glávits Róbert Patomorfológia
Gócza Elen
Győri Zoltán Agrokémia, minőségvizsgálat növényeknél, élelmiszerbiztonság, módszerfejlesztés
Gyulai Gábor Növénybiotechnológia, genetika, nemesítés. Régészeti genetika
Gyuricza Csaba Talajhasználat, energianövények
Hegedűs Attila kertészeti növények biokémiája és molekuláris genetikája
Heltai György Agrokémia, környezeti kémia, spektrokémiai analízis
Heltai Miklós vadbiológia, vadgazdálkodás
Helyes Lajos Kertészet
Hodossi Sándor Kertészet, zöldségtermesztés
Hodúr Cecilia élelmiszer-ipari és biomérnöki transzportfolyamatok

177 találat