Aktuális pályázati kiírások

Pályázati felhívás ifjúsági nemzetközi konferencia-részvétel támogatására - 2022

Az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Tudományos Pályázat (INKP) fiatal, MTA köztestületi tagsággal rendelkező kutatók külföldi tudományos rendezvényen (nemzetközi tudományos szimpóziumon, workshopon, konferencián) való aktív (elsőszerzős előadással vagy poszterbemutatóval járó) részvételét és ott jelentős tudományos eredményeik bemutatását támogatja.
Jelentkezési határidő: 2022. május 30.

Közoktatás-fejlesztési Kutatási Pályázat – 2022

A Magyar Tudományos Akadémia meghirdeti a közoktatás fejlesztésének tudományos megalapozását segítő pályázat harmadik körét. Ennek keretében olyan kutatásokat támogat az MTA 4 éven át (2022. szeptember 1. – 2026. augusztus 31.), amelyek célja a nevelés és az oktatás fejlesztésének új tudományos eredményekkel való megalapozása, valamint a tudásátadás és az értékközvetítés pedagógiai szemléletének és módszereinek megújítását célzó kutatások megvalósítása.
Jelentkezési határidő: 2022. június 15.

A Janelly Stiftung 2022. évi agrárkutatási díja a kiválóságtámogatásra

A Janelly agrárkutatási díjak célja fiatal magyar szakemberek támogatása az agrártudományok és élelmiszertudományok terén. A 2022. évi Janelly agrárkutatási díjra „A gazdaság-, társadalom- és környezettudományok agrárszempontból releváns területei” szakterületről lehet pályázni.
Jelentkezési határidő: 2022. június 30.

Felhívás kétoldalú akadémiai egyezmények alapján egyszeri utazásokhoz nyújtott 2022. évi mobilitási igénybejelentésekhez

A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi elismertsége és nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejlesztése érdekében az MTA kétoldalú együttműködési megállapodásai keretében, mint küldő fél mobilitási pénzügyi támogatást nyújt a köztestületi tagok egyedi, a tudományos együttműködést elősegítő utazásaihoz.
Jelentkezési határidő: 2022. október 28.
  • 6 találat