I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Bemutatkozik az I. osztály

Tájékoztatjuk a tisztelt olvasókat,

hogy nyelvhasználati és helyesírással kapcsolatos kérdésekkel a Nyelvtudományi Kutatóközpont Nyelvhasználati és nyelvi tanácsadási Kutatócsoportjához fordulhatnak kedden és csütörtökön 10.00 és 14.00 óra között a 06-30/136-1461, 06-30/136-1464, 06-1/322-8038 telefonszámon, illetve ezen az e-mail címen: tanacs [at] nytud [dot] hu.

Figyelmükbe ajánljuk továbbá a Nyelvtudományi Kutatóközpont által kifejlesztett helyesírási tanácsadó portált, amely a www.helyesiras.mta.hu weboldalon akár azonnali megoldást is szolgáltat.

Utónevekkel kapcsolatos tájékoztató ide kattintva olvasható, továbbá kérdésekkel a Nyelvtudományi Kutatóközpont munkatársait kereshetik meg. E-mail: nevtanacs [at] nytud [dot] hu

Alapításától kezdve a Magyar Tudományos Akadémia egyik küldetése a magyar nyelv ápolása. Széchenyi István 1825. november 3-án e szavakkal indította el a Magyar Tudományos Akadémia elődjének, a Magyar Tudós Társaságnak a megalapítását, mely 1830-ban kezdte meg működését: “…és ha feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse elő honosainknak magyar neveltetését, jószágomnak egy évi jövedelmét feláldozom reá.”

A Tudós Társaság igazgatóságának első ülésén Pozsonyban elnökké Teleki Józsefet, alelnökké Széchenyi Istvánt választották, és kinevezték a Társaság első 23 rendes tagját is. Az első közgyűlést 1831-ben tartották. Létrehozták a nyelvtudományi, bölcseleti, történeti, matematikai, természettudományi, törvénytudományi osztályokat. A nyelvtudományi osztály tagjaivá Kisfaludy Károlyt, Kisfaludy Sándort, Vörösmarty Mihályt, Toldy Ferencet, Kölcsey Ferencet, Pázmándi Horvát Endrét és Guzmics Izidort választották.

Az Akadémia titkára Döbrentei Gábor volt, majd az irodalomtörténet-írás atyja, Toldy Ferenc következett, utána a történész Szalay László, s 1865-től Arany János.

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló, 1994. évi XL. törvény preambuluma ezzel a mondattal kezdődik: „A Magyar Tudományos Akadémiát a nemzet a magyar nyelv ápolására, a tudomány szolgálatára hozta létre.”

Jelenleg a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályához a következő tudományágak tartoznak:

  • irodalomtudomány,
  • nyelvtudomány,
  • klasszika-filológia,
  • néprajztudomány,
  • orientalisztika,
  • zenetudomány.

Az I. osztály részletes tudományági nómenklatúrája ide kattintva tekinthető meg.

Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának ügyrendjét itt töltheti le az MTA honlapjának dokumentumtárából.


Osztályelnök

Borsos Balázs, az MTA levelező tagja

Osztályelnök-helyettes

Hoffmann István, az MTA levelező tagja

Az I. osztály titkára:

Ruzsits Ildikó


Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 7., I. emelet 111B
Levelezési cím:
1245 Budapest, Pf. 1000
Telefon: +36 1 411 6312
E-mail: nyelvesirodalom [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu