I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Tudományos bizottságok

Áttekintés


Irodalom- és Kultúratudományi Bizottság

Elnök:
Szirák Péter, az MTA doktora

Elnökhelyettes:
Kulcsár-Szabó Zoltán, az MTA doktora

Titkár:
Mátyus Norbert, PhD
1046 Budapest, Nádor utca 13.
E-mail: matyus [at] btk [dot] ppke [dot] hu

Tagok:
Ács Pál, az MTA doktora
Bene Sándor, az MTA doktora
Bényei Tamás, az MTA doktora
Bitskey István, az MTA rendes tagja
Bollobás Enikő, az MTA levelező tagja
Csörsz Rumen István, PhD
Dávidházi Péter, az MTA rendes tagja
Debreczeni Attila, az MTA levelező tagja
Dobos István, az MTA doktora
Eisemann György, az MTA doktora
Fabiny Tibor, az irodalomtudomány kandidátusa
Fogarasi György, PhD
Gintli Tibor, az MTA doktora
Gyimesi Timea, PhD
Hansági Ágnes, az MTA doktora
Hárs Endre, az MTA doktora
Hermann Zoltán, PhD
Horváth Kornélia, az MTA doktora
Imre László, az MTA rendes tagja
Kecskeméti Gábor, az MTA rendes tagja
Kérchy Anna, az MTA doktora
Kiss Farkas Gábor, PhD
Kósa László, az MTA rendes tagja
Kulcsár Szabó Ernő, az MTA rendes tagja
Lukács István, az MTA doktora
Madas Edit, az MTA rendes tagja
Mekis D. János, PhD
Menczel Gabriella, PhD
Monok István, az MTA doktora
P. Müller Péter, az MTA doktora
S. Varga Pál, az MTA rendes tagja
Schein Gábor, az MTA doktora
Séllei Nóra, az MTA doktora
Szajbély Mihály, az MTA doktora
Szilágyi Márton, az MTA doktora
Szilágyi Zsófia, az MTA doktora
Szörényi László, az MTA doktora

Tanácskozási jogú tagok:
Gábor Csilla, az MTA külső tagja

Vissza az áttekintéshez.

Klasszika-filológiai Tudományos Bizottság

Elnök:
Sarbak Gábor, az MTA doktora

Elnökhelyettes:
Horváth László, PhD

Titkár:
Adorjáni Zsolt, PhD
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.
E-mail: adorjanizs [at] gmail [dot] com

Könyvfelelős:
Farkas Zoltán, PhD

Tagok:
Adamik Tamás, a nyelvtudomány doktora
Darab Ágnes, az MTA doktora
Kovács Péter, az MTA doktora
Madas Edit, az MTA rendes tagja
Maróth Miklós, az MTA rendes tagja
Mayer Gyula, PhD
Mészáros Tamás, PhD
Simon Lajos Zoltán, PhD
Solymosi László, az MTA rendes tagja
Szovák Kornél, az MTA doktora
Takács László, az MTA doktora
Visy Zsolt, az MTA doktora

Vissza az áttekintéshez.

Néprajztudományi Bizottság

Elnök:
Keményfi Róbert, az MTA doktora

Elnökhelyettes:
Bartha Elek, az MTA doktora

Titkár:
Báti Anikó, PhD
1201 Budapest, Kossuth Lajos utca 26-28.
Tel.: +36 20 5546022
E-mail: bati [dot] aniko [at] gmail [dot] com

Könyvfelelős:
Bárth Dániel, PhD

Tagok:
Bali János, PhD
Balogh Balázs, PhD
Borsos Balázs, az MTA levelező tagja
Cseri Miklós, PhD
Fülemile Ágnes, PhD
Kemecsi Lajos Zoltán, az MTA doktora
Kósa László, az MTA rendes tagja
Kotics József, a néprajztudomány kandidátusa
Küllős Imola, az MTA doktora
Landgraf Ildikó, a néprajztudomány kandidátusa
Mészáros Csaba, PhD
Mohay Tamás, az MTA doktora
Nagy Zoltán, az MTA doktora
Paládi-Kovács Attila, az MTA rendes tagja
Petercsák Tivadar, az MTA doktora
Pócs Éva, az MTA doktora
Pusztai Bertalan, az MTA doktora
Sárkány Mihály, PhD
Vargyas Gábor, az MTA doktora
Viga Gyula, az MTA doktora
Zentai Tünde, az MTA doktora

Vissza az áttekintéshez.

Nyelvtudományi Bizottság

Elnök:
Salvi Giampaolo, az MTA levelező tagja

Elnökhelyettes:
Forgács Tamás, az MTA doktora

Titkár:
Markó Alexandra, PhD

Könyvfelelős:
Farkas Tamás, PhD

Tagok:
Alberti Gábor, az MTA doktora
Bakró-Nagy Marianne, az MTA doktora
Bánréti Zoltán, a nyelvtudomány kandidátusa
Bárdosi Vilmos, a nyelvtudomány kandidátusa
Bartha Csilla, a nyelvtudomány kandidátusa
Benczes Réka, az MTA doktora
Bóna Judit, PhD
Cser András, az MTA doktora
Dér Csilla Ilona, PhD
É. Kiss Katalin, az MTA rendes tagja
Gécseg Zsuzsanna, PhD
Gerstner Károly, PhD
Gósy Mária, a nyelvtudomány doktora
Hoffmann István, az MTA levelező tagja
Hunyadi László, az MTA doktora
Juhász Dezső, a nyelvtudomány kandidátusa
Károly Krisztina, az MTA doktora
Kenesei István, az MTA rendes tagja
Kertész András, az MTA rendes tagja
Kocsis Mihály, az MTA doktora
Komlósiné Knipf Erzsébet, az MTA doktora
Kontra Miklós, az MTA doktora
Kornai András, az MTA doktora
Kugler Nóra, PhD
Laczkó Tibor, az MTA doktora
Ladányi Mária, az MTA doktora
Maticsák Sándor, az MTA doktora
Németh T. Enikő, az MTA levelező tagja
Pléh Csaba, az MTA rendes tagja
Prószéky Gábor, az MTA doktora
Surányi Balázs, az MTA doktora
Tátrai Szilárd, PhD
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja
Tóth Valéria, az MTA doktora
Törkenczy Miklós, az MTA doktora

Tanácskozási jogú tagok:
Csernicskó István, az MTA külső tagja
Moravcsik Edit, az MTA külső tagja
Péntek János, az MTA külső tagja

Vissza az áttekintéshez.

Orientalisztikai Tudományos Bizottság

Elnök:
Salát Gergely, PhD

Elnökhelyettes:
Szombathy Zoltán, az MTA doktora

Titkár:
Apatóczky Ákos Bertalan, PhD

Tagok:
Agyagási Klára, az MTA doktora
Barati András, PhD
Bartos Huba Géza, PhD
Birtalan Ágnes, a nyelvtudomány kandidátusa
Dávid Géza, a történelemtudomány doktora
Dévényi Kinga, a nyelvtudomány kandidátusa
Dezső Csaba, PhD
Fodor Pál, az MTA doktora
Fröhlich Ida, az MTA doktora
Hamar Imre, az MTA doktora
Ivanics Mária, az MTA doktora
Kósa Gábor, PhD
Maróth Miklós, az MTA rendes tagja
Mecsi Beatrix, PhD
Papp Sándor László, az MTA doktora
Péri Benedek, PhD
Róna-Tas András, az MTA rendes tagja
Takó Ferenc, PhD
Vámos Péter, az MTA doktora
Vásáry István, az MTA rendes tagja
Wojtilla Gyula, a nyelvtudomány doktora

Vissza az áttekintéshez.

Zenetudományi Bizottság

Elnök:
Dalos Anna, az MTA doktora

Elnökhelyettes:
Czagány Zsuzsa, PhD

Titkár:
Kusz Veronika, PhD
Bölcsészettudományi Kutatóközpont
1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.
Tel.: +36 1 2146770
E-mail: kuszveronika [at] gmail [dot] com

Tagok:
Berlász Melinda, a zenetudomány kandidátusa
Bollobás Enikő, az MTA levelező tagja
Borsos Balázs, az MTA levelező tagja
Bozó Péter, PhD
Domokos Zsuzsanna, PhD
É. Kiss Katalin, az MTA rendes tagja
Ferenczi Ilona, PhD
Gilányi Gabriella, PhD
Kenesei István, az MTA rendes tagja
Kerékfy Márton, PhD
Kim Katalin, PhD
Komlós Katalin, a zenetudomány doktora
Kósa László, az MTA rendes tagja
Pávai István, PhD
Péteri Lóránt, PhD
Richter Pál, PhD
Riskó Kata, PhD
Salvi Giampaolo, az MTA levelező tagja
Somfai László, az MTA rendes tagja
Szabó Ferenc János, PhD
Tallián Tibor, az MTA rendes tagja
Tari Lujza, a zenetudomány kandidátusa
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja
Vikárius László, a zenetudomány kandidátusa

Tanácskozási jogú tagok:
Grabócz Márta, az MTA külső tagja

Vissza az áttekintéshez.