I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Székfoglaló előadások

 • É. Kiss Katalin, az MTA levelező tagja: Tagadás vagy egyeztetés? A senki, semmi típusú névmások szórendi helye, jelentése és hangsúlyozása
  Kiefer Ferenc akadémikus laudációja (2007.09.24.)
 • É. Kiss Katalin, az MTA rendes tagja: Milyen volt az ősmagyar mondatszerkezet?
  Kiefer Ferenc akadémikus laudációja (2013. 12. 09)

 • Easterling, Patricia, az MTA tiszteleti tagja: Humanities ancient and modern
  Maróth Miklós akadémikus laudációja (2014.11.03.)

 • Gábor Csilla, az MTA külső tagja: Dialektika és retorika a kora újkori magyar nyelvű hitvitairatokban
  Bitskey István akadémikus laudációja (2019.12.16.)
 • Golden, Peter B., az MTA tiszteleti tagja: The Present State of Khazar Studies
  Vásáry István akadémikus laudációja (2021.11.08.)
 • Görömbei András, az MTA levelező tagja: Irodalom és nemzeti önismeret (2002.04.08.)
 • Grabócz Márta, az MTA külső tagja: Kétféle zenetudomány? A formától a kollektív emlékezetig (invariánsok, memóriakutatási hipotézisek)
  Tallián Tibor akadémikus laudációja (2023.04.17.)
 • Hoffmann István, az MTA levelező tagja: Adat és elmélet a Kárpát-medence korai ómagyar kori nyelvi viszonyainak vizsgálatában
  Kiss Jenő akadémikus laudációja (2020.09.28.)
 • Kiss Lajos, az MTA rendes tagja: A hegyek és hegységek nevei (2001.10.08.)