I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Al- és munkabizottságok

Áttekintés

Irodalom- és Kultúratudományi Bizottság
Textológiai Munkabizottság

Irodalom- és Kultúratudományi Bizottság és Klasszika-filológiai Tudományos Bizottság
Közép- és neolatin Munkabizottság

Klasszika-filológiai Tudományos Bizottság
Bizantinológiai Albizottság

Néprajztudományi Bizottság
Kulturális Antropológiai Munkabizottság

Néprajztudományi Bizottság és Zenetudományi Bizottság
Tánctudományi Munkabizottság

Nyelvtudományi Bizottság
Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság
Elméleti Nyelvészeti Munkabizottság
Magyar Nyelvészeti Munkabizottság
Szótári Munkabizottság
Uráli Nyelvészeti Munkabizottság

Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottság
Élettudomány-történeti Munkabizottság
Könyvtörténeti Munkabizottság
Nőtörténeti Munkabizottság
Sajtótörténeti Munkabizottság
Szemiotikai Munkabizottság


Irodalom- és Kultúratudományi Bizottság

Textológiai Munkabizottság

Elnök:
Csörsz Rumen István, PhD

Társelnök:
Fórizs Gergely, PhD

Titkár:
Balogh Piroska, az MTA doktora
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
Tel.: +36 1 4116500 / 5262
E-mail: balogh [dot] piroska [at] btk [dot] elte [dot] hu

Tagok:
Békés Enikő, PhD
Bengi László, PhD
Császtvay Tünde, PhD
Debreczeni Attila, az MTA levelező tagja
Eisemann György, az MTA doktora
Hargittay Emil, az MTA doktora
Hász-Fehér Katalin, PhD
Kecskeméti Gábor, az MTA rendes tagja
Kelevéz Ágnes, PhD
Korompay H. János, az MTA doktora
Mátyus Norbert, PhD
Nagy Imre, az MTA doktora
Orbán László,
Palkó Gábor, PhD
Szénási Zoltán, PhD
Szilágyi Emőke Rita, PhD
Szilágyi Márton, az MTA doktora

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai)

Doncsecz Etelka PhD

Vissza az áttekintéshez.

Irodalom- és Kultúratudományi Bizottság és Klasszika-filológiai Tudományos Bizottság

Közép- és Neolatin Munkabizottság

Tagok:
Bartók István, az MTA doktora
Békés Enikő, PhD
Déri Balázs, PhD
Lázár István Dávid,
Kiss Farkas Gábor, PhD
M. Nagy Ilona, PhD
Madas Edit, az MTA rendes tagja
Mayer Gyula, PhD
Nagyillés János, PhD
Neumann Tibor, az MTA doktora
Óbis Hajnalka, PhD
Sarbak Gábor, az MTA doktora
Solymosi László, az MTA rendes tagja
Szovák Kornél, az MTA doktora
Szörényi László, az MTA doktora
Takács László, az MTA doktora
Veszprémy László, az MTA doktora

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai)

Vissza az áttekintéshez.

Klasszika-filológiai Tudományos Bizottság

Bizantinológiai Albizottság

Elnök:
Mészáros Tamás, PhD

Titkár:
Juhász Erika, PhD
MTA-ELTE-PPKE Ókortudományi Kutatócsoport
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F ép. I. em. 13.
E-mail: juhaasz [dot] erika [at] gmail [dot] com

Tagok:
Dora E. Solti, PhD
Egedi-Kovács Emese, PhD
Farkas Zoltán, PhD
Horváth László, PhD
Takács Miklós, az MTA doktora
Zsupán Edina, PhD

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai

Kiss Etele PhD
Langó Péter PhD
Nakos Konstaantinos PhD

Néprajztudományi Bizottság

Kulturális Antropológiai Munkabizottság

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai)

Vissza az áttekintéshez.

Néprajztudományi Bizottság és Zenetudományi Bizottság

Tánctudományi Munkabizottság

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai)

Apjok Vivien PhD
Diószegi László, a történelemtudomány kandidátusa
Dóka Krisztina PhD
Gara Márk PhD
Kovács Henrik PhD
Könczei Csilla PhD
Lőrincz Katalin PhD

Titkár:
Sándor Ildikó PhD
E-mail: sandor [dot] ildiko [at] hagyomanyokhaza [dot] hu

Vissza az áttekintéshez.

Nyelvtudományi Bizottság

Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság

Elnök:
Fóris Ágota, PhD

Titkár:
Gráczi Tekla Etelka, PhD
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont
1068 Budapest, Benczúr utca 33.
Tel.: +36 1 3429372
E-mail: graczi [dot] tekla [dot] etelka [at] nytud [dot] hu

Tagok:
Bodó Csanád, PhD
Csernicskó István, az MTA külső tagja
Dér Csilla Ilona, PhD
Domonkosi Ágnes, PhD
Farkas Judit, PhD
Fenyvesi Anna, PhD
Hunyadi László, az MTA doktora
Károly Krisztina, az MTA doktora
Komlósiné Knipf Erzsébet, az MTA doktora
Ludányi Zsófia, PhD
Markó Alexandra, PhD
Navracsics Judit, az MTA doktora
Prószéky Gábor, az MTA doktora
Robin Edina, PhD
Schirm Anita, PhD
Seidl-Péch Olívia, PhD

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai)

Vissza az áttekintéshez.

Elméleti Nyelvészeti Munkabizottság

Elnök:
Surányi Balázs, az MTA doktora

Titkár:
Gécseg Zsuzsanna, PhD
Szegedi Tudományegyetem
6722 Szeged, Egyetem utca 2.
Tel.: +36 62 544241
Fax: +36 62 544243

Tagok:
Alberti Gábor, az MTA doktora
Balogné Bérces Katalin, PhD
Cser András, az MTA doktora
É. Kiss Katalin, az MTA rendes tagja
Gyuris Beáta, PhD
Kardos Éva, PhD
Kenesei István, az MTA rendes tagja
Kertész András, az MTA rendes tagja
Laczkó Tibor, az MTA doktora
Ladányi Mária, az MTA doktora
Németh T. Enikő, az MTA levelező tagja
Pléh Csaba, az MTA rendes tagja
Rákosi György, PhD
Rebrus Péter, PhD
Salvi Giampaolo, az MTA levelező tagja
Szentgyörgyi Szilárd, PhD
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai)

Szigetvári Péter PhD

Vissza az áttekintéshez.

Magyar Nyelvészeti Munkabizottság

Elnök:
Bóna Judit, PhD

Titkár:
Slíz Mariann, PhD
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
Tel.: +36 1 4855200 / 5249
E-mail: sliz [dot] marianna [at] btk [dot] elte [dot] hu

Tagok:
Bölcskei Andrea, PhD
Dobi Edit, PhD
Domonkosi Ágnes, PhD
Farkas Tamás, PhD
Hámori Ágnes, PhD
Hoffmann István, az MTA levelező tagja
Illésné Kovács Mária, PhD
Juhász Dezső, a nyelvtudomány kandidátusa
Keszler Borbála, az MTA doktora
Kugler Nóra, PhD
Minya Károly, PhD
Németh Miklós, PhD
Pelczéder Katalin, PhD
Rácz Anita, PhD
Sinkovics Balázs, PhD
Szili Katalin, a nyelvtudomány kandidátusa
Takács Judit, PhD
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja
Tóth Valéria, az MTA doktora
Vančoné Kremmer Ildikó, tudományok doktora (Szlovákia)

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai)

Czetter Ibolya PhD

Vissza az áttekintéshez.

Szótári Munkabizottság

Elnök:
P. Márkus Katalin, PhD

Tiszteletbeli elnök:
Eőry Vilma, PhD

Titkár:
Tamás Dóra, PhD

Tagok:
Bárdosi Vilmos, a nyelvtudomány kandidátusa
Fábián Zsuzsanna, a nyelvtudomány kandidátusa
Fóris Ágota, PhD
Hollós Zita, PhD
Ittzés Nóra, PhD
Lipp Veronika, PhD
Muráth Judit, PhD
Prószéky Gábor, az MTA doktora
Szijj Ildikó, PhD
Tóth Ágoston, PhD

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai)

Fata Ildikó PhD
Gyáfrás Edit
Kiss Gábor
Merényi Csaba
Pomázi Gyöngyi

Vissza az áttekintéshez.

Uráli Nyelvészeti Munkabizottság

Elnök:
Szeverényi Sándor, PhD

Titkár:
Várnai Zsuzsa, PhD
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont
1068 Budapest, Benczúr utca 33.
Tel.: +36 1 3214830
E-mail: varnai [dot] zsuzsa [at] nytud [dot] hu

Tagok:
Bakró-Nagy Marianne, az MTA doktora
Csepregi Márta, az MTA doktora
Csúcs Sándor, az MTA doktora
F. Gulyás Nikolett, PhD
Farkas Judit, PhD
Gugán Katalin, PhD
Havas Ferenc, az MTA doktora
Keresztes László, az MTA doktora
Maticsák Sándor, az MTA doktora
Oszkó Beatrix, PhD
Sipos Mária Klára, PhD
Sipőcz Katalin, PhD

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai)

Salánki Zsuzsa PhD

Vissza az áttekintéshez.

Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottság

Élettudomány-történeti Munkabizottság

Elnök:
Molnár F. Tamás, az MTA doktora

Társelnök:
Z. Karvalics László, az MTA doktora

Titkár:
Szalai Judit, PhD
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I
E-mail: szalai [dot] judit [at] btk [dot] elte [dot] hu

Tagok:
Balázs Péter, az MTA doktora
Blázovics Anna, az MTA doktora
Both Mária Gabriella, PhD
Dúll Andrea, az MTA doktora
Faludy Judit, PhD
Feith Helga Judit, PhD
Forrai Judit, az MTA doktora
Gaál Botond, az MTA doktora
Hegedűs Katalin, a történelemtudomány kandidátusa
Hetényi Zsuzsa, az MTA doktora
Izsák Éva, PhD
Krász Lilla, PhD
Lázár Imre, az orvostudomány kandidátusa
Poczai Péter,
Rábai Krisztina, PhD
Rosivall László, az orvostudomány doktora
Törő Klára Andrea, az MTA doktora
Varga Benedek,

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai)

Agárdi Izabella PhD
Győry Hedvig PhD
Halász Levente PhD
Király László PhD
Kurucz György PhD
Molnár Dávid PhD
Simon Gábor PhD

Vissza az áttekintéshez.

Könyvtörténeti Munkabizottság

Elnök:
Monok István, az MTA doktora

Tiszteletbeli elnök:
Bitskey István, az MTA rendes tagja
Madas Edit, az MTA rendes tagja

Titkár:
Zvara Edina Éva, PhD
Szegedi Tudományegyetem
6722 Szeged, Egyetem utca 2.
Tel.: +36 62 546798
Fax: +36 62 544244

Tagok:
Boreczky Anna, PhD
Dóbék Ágnes, PhD
Farkas Katalin, az MTA doktora
Granasztói Olga, PhD
Oláh Róbert, PhD
Perger Péter, PhD
Rozsondai Marianne, az irodalomtudomány kandidátusa
Simon Melinda, PhD
Szelestei Nagy László, az MTA doktora
Szovák Márton, PhD
Vasné Tóth Kornélia, PhD

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai)

Hegyi Ádám PhD
Marton-Horváth Mária
Schmelzer-Pohánka Éva PhD
Tóth Zsuzsanna
Vilcsek Andrea

Vissza az áttekintéshez.

Nőtörténeti Munkabizottság

Elnök:
Török Zsuzsa, PhD

Társelnök:
Czeferner Dóra, PhD

Tagok:
Acsády Judit, PhD
Balogh Judit, PhD
Bartha Eszter, PhD
Bódi Katalin, PhD
Deáky Zita, PhD
Fábri Anna, az irodalomtudomány kandidátusa
Géra Eleonóra, az MTA doktora
Gradvohl Edina, PhD
Gyáni Gábor, az MTA rendes tagja
Horn Ildikó, az MTA doktora
Huhák Heléna, PhD
Kéri Katalin, az MTA doktora
Krász Lilla, PhD
Lengyel Tünde, tudományok kandidátusa (Szlovákia)
Mátay Mónika, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Németh György, az MTA doktora
Pető Andrea, az MTA doktora
Rüsz-Fogarasi Enikő, tudományok doktora (Románia)
S. Sárdi Margit, az irodalomtudomány kandidátusa
Sipos Balázs, PhD
Sz. Kristóf Ildikó, a néprajztudomány kandidátusa
Szatmári Judit Anna, PhD
Szilágyi Ágnes Judit, az MTA doktora
Szívós Erika, PhD
Takács Ádám, PhD
Varga Zsuzsanna, az MTA doktora
Várkonyi Gábor, PhD
Viskolcz Noémi Katalin, az MTA doktora

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai)

Gyimesi Emese PhD
Lóránd Zsófia PhD
Papp Barbara PhD
Sárai Szabó Katalin PhD
SzaporJudit PhD

Titkár:
Mészáros Zsolt PhD

Vissza az áttekintéshez.

Sajtótörténeti Munkabizottság

Elnök:
Sipos Balázs, PhD

Társelnök:
Császtvay Tünde, PhD

Titkár:
Ujvári Hedvig, PhD
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.
E-mail: h [dot] ujvari [at] t-online [dot] hu

Tagok:
Buzinkay Géza, az MTA doktora
Gyáni Gábor, az MTA rendes tagja
Manhercz Orsolya, PhD
Mátay Mónika, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Rákai Orsolya, PhD
Szajbély Mihály, az MTA doktora
Széchenyi Ágnes, az MTA doktora
Takács Róbert, PhD
Tamás Ágnes, PhD
Tóth Benedek, PhD
Turbucz Dávid, PhD
Vörös Boldizsár, a történelemtudomány kandidátusa

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai)

Balázs Eszter PhD
Klestenicz Tibor PhD
Tóth Benedek PhD

Vissza az áttekintéshez.

Szemiotikai Munkabizottság

Elnök:
Benyovszky Krisztián, PhD (Szlovákia)

Társelnök:
Kroó Katalin, az MTA doktora
Szívós Mihály, az MTA doktora

Tagok:
Balázs Géza, a néprajztudomány kandidátusa
Cs. Jónás Erzsébet, az MTA doktora
Grabócz Márta, az MTA külső tagja
Gráfik Imre, a néprajztudomány kandidátusa
Hoppál Mihály, az MTA doktora
Hubbes László Attila, tudományok doktora (Románia)
Kapitány Ágnes, az MTA doktora
Kapitány Gábor, az MTA doktora
Lajos Veronika, PhD
Dr. Lehmann Miklós, PhD
Orosz Magdolna Éva, az MTA doktora
Pölcz Ádám, PhD
Szőnyi György Endre, az MTA doktora
Újvári Edit, PhD
Voigt Vilmos, a néprajztudomány doktora

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai)

Juracsek Kata PhD
Kolumbán Adrienn, doktorjelölt
Nagy Dániel PhD
Wunderlich Péter PhD

Titkár:
Boros Lili PhD

Vissza az áttekintéshez.