I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Al- és munkabizottságok

2016. február 3.

Áttekintés

Irodalom- és Kultúratudományi Bizottság
Textológiai Munkabizottság

Irodalom- és Kultúratudományi Bizottság és Klasszika-filológiai Tudományos Bizottság
Közép- és neolatin Munkabizottság

Klasszika-filológiai Tudományos Bizottság
Bizantinológiai Albizottság

Néprajztudományi Bizottság
Kulturális Antropológiai Munkabizottság

Néprajztudományi Bizottság és Zenetudományi Bizottság
Tánctudományi Munkabizottság

Nyelvtudományi Bizottság
Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság
Magyar Nyelvészeti Munkabizottság
Szótári Munkabizottság
Uráli Nyelvészeti Munkabizottság

Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottság
Élettudomány-történeti Munkabizottság
Könyvtörténeti Munkabizottság
Nőtörténeti Munkabizottság
Sajtótörténeti Munkabizottság
Szemiotikai Munkabizottság


Irodalom- és Kultúratudományi Bizottság

Textológiai Munkabizottság

Elnök:
Csörsz Rumen István PhD

Társelnök:
Fórizs Gergely PhD

Titkár:
Balogh Piroska PhD
Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
XVIII-XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
E-mail cím: balogh [dot] piroska [at] btk [dot] elte [dot] hu

Tagok:
Békés Enikő PhD
Császtvay Tünde PhD
Debreczeni Attila, az MTA levelező tagja
Demeter Júlia, az irodalomtudomány kandidátusa
Eisemann György, az MTA doktora
Hargittay Emil, az MTA doktora
Hász-Fehér Katalin PhD
Kecskeméti Gábor, az MTA levelező tagja
Kelevéz Ágnes PhD
Korompay H. János, az MTA doktora
Kőszeghy Péter PhD
Nagy Imre, az MTA doktora
Orbán László PhD
Palkó Gábor PhD
Penke Olga, az MTA doktora
Szilágyi Márton, az MTA doktora
Tóth Réka PhD

Vissza az áttekintéshez.

Irodalom- és Kultúratudományi Bizottság és Klasszika-filológiai Tudományos Bizottság

Közép- és Neolatin Munkabizottság

Elnök:
Szovák Kornél, az MTA doktora

Titkár:
Nagyillés János PhD
Szegedi Tudományegyetem BTK
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék
6722 Szeged, Egyetem utca 2.
E-mail: nagyillesjanos [at] gmail [dot] com

Tagok:
Bartók István, az MTA doktora
Békés Enikő PhD
Déri Balázs PhD
Kiss Farkas Gábor PhD
Lázár István PhD
Madas Edit, az MTA rendes tagja
Mayer Gyula PhD
Nagy Ilona PhD
Neumann Tibor PhD
Óbis Hajnalka PhD
Rihmer Zoltán
Sarbak Gábor, az MTA doktora
Solymosi László, az MTA rendes tagja
Szörényi László, az MTA doktora
Takács László PhD
Veszprémy László, az MTA doktora

Vissza az áttekintéshez.

Klasszika-filológiai Tudományos Bizottság

Bizantinológiai Albizottság

Elnök:
Farkas Zoltán PhD

Titkár:
Juhász Erika PhD
MTA-ELTE-PPKE Ókortudományi Kutatócsoport
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F I. em.13.
E-mail: juhasz [dot] erika [at] gmail [dot] com

Tagok:
Baán István, az MTA doktora
Egedi-Kovács Emese PhD
Horváth László PhD
Mészáros Tamás PhD
Konsztantinosz Nakosz PhD
Németh András PhD
Solti Dóra PhD
Takács Miklós, az MTA doktora
Tóth Iván PhD
Zsupán Edina PhD

Vissza az áttekintéshez.

Néprajztudományi Bizottság

Kulturális Antropológiai Munkabizottság

Elnök:
Vargyas Gábor, az MTA doktora

Titkár:
Kotics József PhD
Miskolci Egyetem BTK
Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet
3515 Miskolc, Egyetemváros
E-mail: kotics [dot] j [at] gmail [dot] com

Tagok:
Lajos Veronika PhD
Letenyei László PhD
Mészáros Csaba PhD
Nagy Zoltán, az MTA doktora
Povedák István PhD
Pusztai Bertalan, az MTA doktora
Régi Tamás PhD
Sárkány Mihály PhD
Szeljak György PhD

Néprajztudományi Bizottság és Zenetudományi Bizottság

Tánctudományi Munkabizottság

Elnök:
Felföldi László PhD

Elnökhelyettes:
Lőrinc Katalin DLA

Titkár:
Sándor Ildikó PhD
Magyar Táncművészeti Egyetem
Néptánc Tanszék
E-mail: sandor [dot] ildiko [at] hagyomanyokhaza [dot] hu

Tagok:
Bólya Anna Mária PhD
Bolvári-Takács Gábor PhD
Dóka Krisztina PhD
Fodorné Molnár Márta PhD
Fügedi János PhD
Hamar Pál, az MTA doktora
Kavecsánszki Máté PhD
Kovács Henrik PhD
Kővágó Sarolta, a történelemtudomány kandidátusa
Kővágó Zsuzsa
Kürti László PhD
Mizerák Katalin PhD
Ónodi Béla DLA
Pál-Kovács Dóra
Ratkó Lujza, a néprajztudomány kandidátusa
Sirató Ildikó PhD
Tóvay Nagy Péter PhD

Vissza az áttekintéshez.

Nyelvtudományi Bizottság

Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság

Elnök:
Károly Krisztina, az MTA doktora

Titkár:
Gráczi Tekla Etelka PhD
Nyelvtudományi Kutatóközpont
1068 Budapest, Benczúr utca 33.
E-mail: graczi [dot] tekla [dot] etelka [at] nytud [dot] hu

Tagok:
Bodó Csanád PhD
Csernicskó István, az MTA doktora
Dér Csilla Ilona PhD
Domonkosi Ágnes PhD
Farkas Judit PhD
Fenyvesi Anna PhD
Fóris Ágota PhD
Gósy Mária, a nyelvtudomány doktora
Hunyadi László, az MTA doktora
Komlósiné Knipf Erzsébet, az MTA dkotora
Ludányi Zsófia PhD
Markó Alexandra, PhD
Navracsics Judit, az MTA doktora
Prószéky Gábor, az MTA doktora
Robin Edina PhD
Schirm Anita PhD
Seidl-Péch Olívia PhD

Vissza az áttekintéshez.

Magyar Nyelvészeti Munkabizottság

Elnök:
Tóth Valéria, az MTA doktora

Titkár:
Slíz Mariann PhD
Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet
Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
E-mail cím: sliz [dot] marianna [at] btk [dot] elte [dot] hu

A munkabizottság állandó meghívott tagjai (szavazati joggal) a munkabizottság korábbi elnökei:
Keszler Borbála, az MTA doktora
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja
Hoffmann István, az MTA levelező tagja

Tagok:
Bóna Judit PhD
Bölcskei Andrea PhD
Czetter Ibolya PhD
Dobi Edit PhD
Dóla Mónika PhD
Domonkosi Ágnes PhD
Farkas Tamás PhD
Hegedűs Attila PhD
Heltainé Nagy Erzsébet, a nyelvtudomány kandidátusa
Illésné Kovács Mária PhD
Juhász Dezső, a nyelvtudomány kandidátusa
Minya Károly PhD
Németh Miklós PhD
Pelczéder Katalin PhD
Rácz Anita PhD
Sinkovics Balázs PhD
Szili Katalin PhD
Vančo Ildikó PhD

Vissza az áttekintéshez.

Szótári Munkabizottság

Elnök:
Eőry Vilma PhD

Titkár:
Tamás Dóra PhD
E-mail: tamas [dot] dora [dot] dr [at] gmail [dot] com

Tagok:
Bárdosi Vilmos, a nyelvtudomány kandidátusa
Dötschné Hollós Zita PhD
Dringó-Horváth Ida PhD
Fata Ildikó PhD
Fóris Ágota PhD
Gerstner Károly PhD
Gyáfrás Edit PhD
Ittzés Nóra PhD
Kiss Gábor
Kugler Katalin PhD
Merényi Csaba
Muráth Judit, PhD
Pomázi Gyöngyi
Prószéky Gábor, az MTA doktora
Rohrerné Fábián Zsuzsanna, a nyelvtudomány kandidátusa
Szijj Ildikó PhD
Tóth Ágoston PhD

Vissza az áttekintéshez.

Uráli Nyelvészeti Munkabizottság

Elnök:
Szeverényi Sándor PhD

Titkár:
Várnai Zsuzsa PhD
Nyelvtudományi Kutatóközpont
1068 Budapest, Benczúr utca 33.
E-mail: varnai [dot] zsuzsa [at] nytud [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Bakró-Nagy Marianne, az MTA doktora
Csepregi Márta PhD
Csúcs Sándor, az MTA doktora
Farkas Judit PhD
F. Gulyás Nikolett PhD
Gugán Katalin PhD
Havas Ferenc, az MTA doktora
Keresztes László, az MTA doktora
Maticsák Sándor, az MTA doktora
Oszkó Beatrix PhD
Salánki Zsuzsa PhD
Sipos Mária PhD
Sipőcz Katalin PhD

Vissza az áttekintéshez.

Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottság

Élettudomány-történeti Munkabizottság

Elnök:
Forrai Judit, az MTA doktora

Társelnök:
Krász Lilla PhD

Titkár:
Both Mária PhD
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Matematikai, Természettudományi és Informatikai Tanszék
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
E-mail: dr [dot] maria [dot] both [at] gmail [dot] com

Tagok:
Alföldy Gábor PhD
Ambrus Tünde
Balázs Péter PhD
Blázsovics Anna, az MTA doktora
Falus András, az MTA rendes tagja
Feith Helga PhD
Gaál Botond, az MTA doktora
Győry Hedvig PhD
Hetényi Zsuzsa, az MTA doktora
Izsák Éva PhD
Király László PhD
Kótai István PhD
Lázár Imre PhD
Molnár F. Tamás, az MTA doktora
Molnár Dávid PhD
Pető Andrea, az MTA doktora
Rábai Krisztina PhD
Rigó János, az MTA doktora
Rosivall László, az MTA doktora
Szabó Péter PhD
Szalai Judit PhD
Törő Klára PhD
Vadas András PhD
Varga Benedek
Z. Karvalics László, az MTA doktora

Vissza az áttekintéshez.

Könyvtörténeti Munkabizottság

Elnök:
Monok István, az MTA doktora

Tiszteletbeli elnök:
Bitskey István, az MTA rendes tagja
Madas Edit, az MTA levelező tagja

Titkár:
Zvara Edina PhD
Szegedi Tudományegyetem BTK
Társadalomtudományi Intézet
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
6722 Szeged, Egyetem utca 2.
E-mail: zedina [at] hung [dot] u-szeged [dot] hu

Tagok:
Ács Pál, az MTA doktora
Boreczky Anna PhD
Csorba Dávid PhD
Dienes Dénes PhD
Domokos György PhD
Farkas Gábor Farkas PhD
Granasztói Olga PhD
Grócz Zita
Hegyi Ádám PhD
Hudi József, a történelemtudomány kandidátusa
Oláh Róbert PhD
Perger Péter PhD
Rozsondai Marianne, az irodalomtudomány kandidátusa
Schmelczer-Pohánka Éva PhD
Szelestei Nagy László, az MTA doktora
Tóth Zsuzsanna
Vasné Tóth Kornélia PhD
Verók Attila PhD
Vilcsek Andrea
Viskolcz Noémi PhD

Vissza az áttekintéshez.

Nőtörténeti Munkabizottság

Elnök:
Várkonyi Gábor PhD

Társelnök:
Török Zsuzsa PhD

Titkár:
Szatmári Judit Anna PhD
Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum
1037 Budapest, Kiscelli u. 108.
E-mail: szatmari [dot] j [dot] a [at] gmail [dot] com

Tagok:
Acsády Judit PhD
Balogh Judit PhD
Bartha Eszter PhD
Czeferner Dóra PhD
Deáky Zita PhD
Fábri Anna, az irodalomtudomány kandidátusa
Géra Eleonóra PhD
Gradvohl Edina PhD
Gyáni Gábor, az MTA rendes tagja
Horn Ildikó, az MTA doktora
Kéri Katalin, az MTA doktora
Krász Lilla PhD
Lengyel Tünde, a történelemtudományok kandidátusa
Mátay Mónika PhD
Mészáros Zsolt PhD
Németh György, az MTA doktora
Papp Barbara PhD
Pető Andrea, az MTA doktora
Rüsz-Fogarasi Enikő, a történelemtudományok doktora
Sárai Szabó Katalin PhD
Sárdi Margit, az irodalomtudomány kandidátusa
Sipos Balázs PhD
Sz. Kristóf Ildikó, a néprajztudomány kandidátusa
Szilágyi Ágnes Judit PhD
Szívós Erika PhD
Takács Ádám PhD
Varga Zsuzsanna, az MTA doktora

Vissza az áttekintéshez.

Sajtótörténeti Munkabizottság

Elnök:
Sipos Balázs PhD

Társelnök:
Császtvay Tünde PhD

Titkár:
Ujvári Hedvig PhD
Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK
Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet
Médiatudományi Tanszék
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.
E-mail: ujvari [dot] hedvig [at] btk [dot] ppke [dot] hu

Tagok:
Balázs Eszter PhD
Balogh János Mátyás PhD
Buzinkay Géza, az irodalomtudomány kandidátusa
Gyáni Gábor, az MTA rendes tagja
Klestenitz Tibor PhD
Manhercz Orsolya PhD
Mátay Mónika PhD
Rákai Orsolya PhD
Szajbély Mihály, az MTA doktora
Széchenyi Ágnes, a filozófiai tudomány kandidátusa
Szénási Zoltán PhD
Takács Róbert PhD
Tamás Ágnes PhD
Tomsics Emőke PhD
Tóth Benedek PhD
Turbucz Dávid PhD
Vörös Boldizsár, a történelemtudomány kandidátusa

Vissza az áttekintéshez.

Szemiotikai Munkabizottság

Elnök:
Újvári Edit PhD

Társelnök:
Szívós Mihály, az MTA doktora

Titkár:
Lajos Veronika PhD
Miskolci Egyetem BTK
Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet
3515 Miskolc, Egyetemváros
E-mail: lajos [dot] veronika [at] uni-miskolc [dot] hu

Tagok:
Balázs Géza, a néprajztudomány kandidátusa
Benyovszky Krisztián PhD
Cs. Jónás Erzsébet, az MTA doktora
Grabócz Márta, a zenetudomány kandidátusa
Gráfik Imre, a néprajztudomány kandidátusa
Hoppál Mihály, az MTA doktora
Kapitány Ágnes, az MTA doktora
Kapitány Gábor, az MTA doktora
Kelemen János, az MTA rendes tagja
Kroó Katalin, az MTA doktora
Lehmann Miklós PhD
Nagy Dániel
Orosz Magdolna, az MTA doktora
Pölcz Ádám
Szőnyi György, az MTA doktora
Voigt Vilmos, a néprajztudomány doktora
Wunderlich Péter

Vissza az áttekintéshez.