I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Al- és munkabizottságok

2016. február 3.

Áttekintés

Irodalom- és Kultúratudományi Bizottság
Textológiai Munkabizottság

Irodalom- és Kultúratudományi Bizottság és Klasszika-filológiai Tudományos Bizottság
Közép- és neolatin Munkabizottság

Klasszika-filológiai Tudományos Bizottság
Bizantinológiai Albizottság

Néprajztudományi Bizottság
Tánctudományi Munkabizottság

Nyelvtudományi Bizottság
Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság
Magyar Nyelvészeti Munkabizottság
Szótári Munkabizottság
Uráli Nyelvészeti Munkabizottság

Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság
Orvosi Nyelvi Munkabizottság

Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottság
Élettudomány-történeti Munkabizottság
Könyvtörténeti Munkabizottság
Nőtörténeti Munkabizottság
Sajtótörténeti Munkabizottság
Szemiotikai Munkabizottság


Irodalom- és Kultúratudományi Bizottság

Textológiai Munkabizottság

Elnök:
Csörsz Rumen István PhD

Társelnök:
Fórizs Gergely PhD

Titkár:
Balogh Piroska PhD
Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
XVIII-XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
E-mail cím: balogh [dot] piroska [at] btk [dot] elte [dot] hu

Tagok:
Békés Enikő PhD
Császtvay Tünde PhD
Debreczeni Attila, az MTA levelező tagja
Demeter Júlia, az irodalomtudomány kandidátusa
Eisemann György, az MTA doktora
Hargittay Emil, az MTA doktora
Hász-Fehér Katalin PhD
Kecskeméti Gábor, az MTA levelező tagja
Kelevéz Ágnes PhD
Korompay H. János, az MTA doktora
Kőszeghy Péter PhD
Nagy Imre, az MTA doktora
Orbán László PhD
Palkó Gábor PhD
Penke Olga, az MTA doktora
Szilágyi Márton, az MTA doktora
Tóth Réka PhD

Vissza az áttekintéshez.

Irodalom- és Kultúratudományi Bizottság és Klasszika-filológiai Tudományos Bizottság

Közép- és Neolatin Munkabizottság

Elnök:
Szovák Kornél, az MTA doktora

Titkár:
Nagyillés János PhD
Szegedi Tudományegyetem BTK
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék
6722 Szeged, Egyetem utca 2.
E-mail: nagyillesjanos [at] gmail [dot] com

Tagok:
Bartók István, az MTA doktora
Békés Enikő PhD
Déri Balázs PhD
Kiss Farkas Gábor PhD
Lázár István PhD
Madas Edit, az MTA rendes tagja
Mayer Gyula PhD
Nagy Ilona PhD
Neumann Tibor PhD
Óbis Hajnalka PhD
Rihmer Zoltán
Sarbak Gábor, az MTA doktora
Solymosi László, az MTA rendes tagja
Szörényi László, az MTA doktora
Takács László PhD
Veszprémy László, az MTA doktora

Vissza az áttekintéshez.

Klasszika-filológiai Tudományos Bizottság

Bizantinológiai Albizottság

Elnök:
Farkas Zoltán PhD

Titkár:
Juhász Erika PhD
MTA-ELTE-PPKE Ókortudományi Kutatócsoport
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F I. em.13.
Tel.: 411 6500/5870
E-mail: juhasz [dot] erika [at] gmail [dot] com

Tagok:
Krähling Edit PhD
Kosztasz Nakosz
Mészáros Tamás PhD
Német András
Solti Dóra PhD
Tóth Iván PhD

Vissza az áttekintéshez.

Néprajztudományi Bizottság

Tánctudományi Munkabizottság

Elnök:
Felföldi László PhD

Tiszteletbeli elnök:
Andrásfalvy Bertalan, a néprajztudomány doktora

Elnökhelyettes:
Bolvári-Takács Gábor, PhD

Titkár:
Sándor Ildikó PhD
Magyar Táncművészeti Egyetem
Néptánc Tanszék
E-mail: sandor [dot] ildiko [at] hagyomanyokhaza [dot] hu

Tagok:
Beke László, a művészettörténeti tudomány kandidátusa
Bólya Anna Mária PhD
Dóka Krisztina PhD
Fodorné Molnár Márta PhD
Fügedi János PhD
Kavecsánszki Máté PhD
Kővágó Sarolta, a történelemtudomány kandidátusa
Lőrinc Katalin DLA
Macher Szilárd DLA
Mizerák Katalin PhD
Németh András, az MTA doktora
Ratkó Lujza, a néprajztudomány kandidátusa
Sirató Ildikó PhD
Tóvay Nagy Péter PhD
Varga Sándor PhD
Vitányi Iván, a szociológiai tudomány doktora

Vissza az áttekintéshez.

Nyelvtudományi Bizottság

Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság

Elnök:
Markó Alexandra, PhD

Titkár:
Gráczi Tekla Etelka PhD
MTA Nyelvtudományi Intézet
E-mail: graczi [dot] t [dot] e [at] gmail [dot] com

Tagok:
Balaskó Mária PhD
Domonkosi Ágnes PhD
Fenyvesi Anna PhD
Farkas Judit PhD
Fóris Ágota PhD
Gósy Mária, a nyelvtudomány doktora
Hunyadi László, az MTA doktora
Károly Krisztina, az MTA doktora
Ludányi Zsófia PhD
Navracsics Judit, az MTA doktora
Prószéky Gábor, az MTA doktora
Robin Edina PhD
Schirm Anita PhD

Vissza az áttekintéshez.

Magyar Nyelvészeti Munkabizottság

Elnök:
Tóth Valéria, az MTA doktora

Titkár:
Klemmné Gonda Zsuzsa PhD
E-mail cím: gonda [dot] zsuzsa [at] btk [dot] elte [dot] hu

A munkabizottság állandó meghívott tagjai (szavazati joggal) a munkabizottság korábbi elnökei:
Szatmári István, a nyelvtudomány doktora
Keszler Borbála, az MTA doktora
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja
Hoffmann István, az MTA doktora

Tagok:
Bóna Judit PhD
Czetter Ibolya PhD
Dobi Edit PhD
Forgács Tamás PhD
Gósy Mária, a nyelvtudomány doktora
Hegedűs Attila PhD
Heltainé Nagy Erzsébet, a nyelvtudomány kandidátusa
Hoffmann István, az MTA doktora
Juhász Dezső, a nyelvtudomány kandidátusa
Pethő József PhD
Sinkovics Balázs PhD
Siptár Péter, az MTA doktora
Szily Katalin phD
Szűcs Tibor, PhD
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja
Tóth Tibor, a nyelvtudomány kandidátusa
Tóth Valéria PhD
Varga Márta PhD
Zimányi Árpád, a nyelvtudomány kandidátusa

Vissza az áttekintéshez.

Szótári Munkabizottság

Elnök:
Eőry Vilma PhD

Titkár:
Tóth Ágoston, PhD
Debreceni Egyetem BTK Angol Nyelvészeti Tanszék
E-mail: toth [dot] agoston [at] arts [dot] unideb [dot] hu

Tagok:
Bárdosi Vilmos, a nyelvtudomány kandidátusa
Bernáth Csilla
Dringó-Horváth Ida PhD
Fábián Zsuzsanna, a nyelvtudomány kandidátusa
Faluba Kálmán PhD
Fóris Ágota PhD
Gerstner Károly PhD
Hollós Zita PhD
Ittzés Nóra PhD
Kiss Gábor
Kugler Katalin PhD
Merényi Csaba
Muráth Judit, PhD
Nyomárkay István, az MTA rendes tagja
Pomázi Gyöngyi
Prószéky Gábor, az MTA doktora
Uzonyi Pál, a nyelvtudomány kandidátusa

Vissza az áttekintéshez.

Uráli Nyelvészeti Munkabizottság

Elnök:
Szeverényi Sándor PhD

Titkár:
Várnai Zsuzsa PhD
MTA Nyelvtudományi Intézet
E-mail: varnai [dot] zsuzsa [at] nytud [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Bakró-Nagy Marianne, az MTA doktora
Csepregi Márta PhD
Csúcs Sándor, az MTA doktora
Farkas Judit PhD
F. Gulyás Nikolett PhD
Gugán Katalin PhD
Havas Ferenc, az MTA doktora
Honti László, az MTA rendes tagja
Keresztes László, az MTA doktora
Maticsák Sándor, az MTA doktora
Oszkó Beatrix PhD
Salánki Zsuzsa PhD
Sipos Mária PhD
Sipőcz Katalin PhD

Vissza az áttekintéshez.

Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság

Orvosi Nyelvi Munkabizottság

Elnök:
Bősze Péter, az orvostudomány doktora

Titkár: Tóth Etelka PhD
E-mail: toth [dot] etelka [at] oktagm [dot] hu

Tagok:
Berényi Mihály, az orvostudomány doktora
Besznyák István, az MTA rendes tagja
Gaál Csaba, professor emeritus
Keszler Borbála, az MTA doktora
Kuna Ágnes PhD
Laczkó Krisztina PhD
Lapis Károly, az MTA rendes tagja
Ludányi Zsófia PhD
Mártonfi Attila PhD
Palkovits Miklós, az MTA rendes tagja
Prószéky Gábor, az MTA doktora
Siptár Péter, az MTA doktora
Sótonyi Péter, az MTA rendes tagja
Telegdy Gyula, az MTA rendes tagja
Veres Gábor, az MTA doktora
Vincze Judit, a Semmelweis Kiadó vezető szerkesztője

Vissza az áttekintéshez.

Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottság

Élettudomány-történeti Munkabizottság

Elnök:
Forrai Judit, az MTA doktora

Társelnök:
Krász Lilla PhD

Titkár:
Both Mária PhD
E-mail: dr [dot] maria [dot] both [at] gmail [dot] com

Tagok:
Alföldy Gábor PhD
Ambrus Tünde
Blázsovics Anna, az MTA doktora
Falus András, az MTA rendes tagja
Feith Helga PhD
Gaál Botond, az MTA doktora
Győry Hedvig PhD
Izsák Éva PhD
Király László PhD
Kótai István PhD
Kristóf Ildikó, a néprajztudomány kandidátusa
Lozsádi Károly, az MTA doktora
Magyar László András PhD
Miklósi Ádám, az MTA doktora
Molnár F. Tamás, az MTA doktora
Molnár Dávid PhD
Pető Andrea, az MTA doktora
Rábai Krisztina PhD
Rigó János, az MTA doktora
Rosivall László, az MTA doktora
Szabó Péter PhD
Törő Klára PhD
Vadas András PhD
Varga Benedek
Z. Karvalics László, az MTA doktora

Állandó meghívottak:
Cseh Károly, az MTA doktora
Sótonyi Péter, az MTA rendes tagja
Tardy János PhD
Láng Benedek PhD
Zemplén Gábor PhD

Vissza az áttekintéshez.

Könyvtörténeti Munkabizottság

Elnök:
Monok István, az MTA doktora

Tiszteletbeli elnök:
Bitskey István, az MTA rendes tagja
Madas Edit, az MTA levelező tagja

Titkár:
Zvara Edina PhD
E-mail: zedina [at] hung [dot] u-szeged [dot] hu

Tagok:
Ács Pál, az MTA doktora
Boreczky Anna PhD
Csorba Dávid PhD
Domokos György PhD
Farkas Gábor Farkas PhD
Granasztói Olga PhD
Grócz Zita
Heltai János, az MTA doktora
Horváth Mária
Hudi József, a történelemtudomány kandidátusa
Imre Mihály, az MTA doktora
Koltay Klára PhD
Németh S. Katalin, az irodalomtudomány kandidátusa
Oláh Róbert PhD
Perger Péter PhD
Pojjákné Vásárhelyi Judit, az MTA doktora
Rozsondai Marianne, az irodalomtudomány kandidátusa
Schmelczer-Pohánka Éva PhD
Simon Melinda PhD
Szabó Ádám
Szelestei Nagy László, az MTA doktora
Tóth Zsuzsanna
Vasné Tóth Kornélia PhD
Verók Attila PhD
Vilcsek Andrea
Viskolcz Noémi PhD

Vissza az áttekintéshez.

Nőtörténeti Munkabizottság

Elnök:
Fábri Anna, az irodalomtudomány kandidátusa

Társelnök:
Sipos Balázs PhD

Titkár:
Balogh Judit PhD

Tagok:
Acsády Judit PhD
Bartha Eszter PhD
Deáky Zita PhD
Géra Eleonóra PhD
Gradvohl Edina PhD
Gyáni Gábor, az MTA rendes tagja
Horn Ildikó, az MTA doktora
Kéri Katalin, az MTA doktora
Krász Lilla PhD
Lengyel Tünde, a történelemtudományok kandidátusa
Mátay Mónika PhD
Mészáros Zsolt PhD
Németh György, az MTA doktora
Papp Barbara PhD
Péter Katalin, a történelemtudományok doktora
Pető Andrea, az MTA doktora
Rüsz-Fogarasi Enikő, a történelemtudományok doktora
Sághy Marianne PhD
Sárai Szabó Katalin PhD
Sárdi Margit, az irodalomtudomány kandidátusa
Sz. Kristóf Ildikó, a néprajztudomány kandidátusa
Szilágyi Ágnes Judit PhD
Szívós Erika PhD
Takács Ádám PhD
Török Zsuzsanna PhD
Varga Zsuzsanna, az MTA doktora
Várkonyi Gábor PhD

Vissza az áttekintéshez.

Sajtótörténeti Munkabizottság

Elnök:
Sipos Balázs PhD

Társelnök:
Császtvay Tünde PhD

Titkár:
Ujvári Hedvig PhD
E-mail: ujvari [dot] hedvig [at] btk [dot] ppke [dot] hu

Tagok:
Balázs Eszter PhD
Balogh János Mátyás PhD
Buzinkay Géza, az irodalomtudomány kandidátusa
Gyáni Gábor, az MTA rendes tagja
Klestenitz Tibor PhD
Manhercz Orsolya PhD
Mátay Mónika PhD
Rákai Orsolya PhD
Szajbély Mihály, az MTA doktora
Széchenyi Ágnes, a filozófiai tudomány kandidátusa
Szénási Zoltán PhD
Takács Róbert PhD
Tamás Ágnes PhD
Tomsics Emőke PhD
Tóth Benedek PhD
Turbucz Dávid PhD
Vörös Boldizsár, a történelemtudomány kandidátusa

Vissza az áttekintéshez.

Szemiotikai Munkabizottság

Elnök:
Újvári Edit PhD

Titkár:
Lajos Veronika PhD
E-mail: lajosvera [at] yahoo [dot] co [dot] uk

Tagok:
Balázs Géza, a néprajztudomány kandidátusa
Benyovszky Krisztián PhD
Grabócz Márta, a zenetudomány kandidátusa
Gráfik Imre, a néprajztudomány kandidátusa
Hoppál Mihály, az MTA doktora
Kapitány Ágnes, az MTA doktora
Kapitány Gábor, az MTA doktora
Kelemen János, az MTA rendes tagja
Kroó Katalin, az MTA doktora
Nagy Dániel
Orosz Magdolna, az MTA doktora
Pölcz Ádám
Szívós Mihály, a filozófiai tudomány kandidátusa
Szőnyi György, az MTA doktora
Voigt Vilmos, a néprajztudomány doktora
Wunderlich Péter

Vissza az áttekintéshez.