I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Al- és munkabizottságok

Áttekintés

Irodalom- és Kultúratudományi Bizottság
Textológiai Munkabizottság

Irodalom- és Kultúratudományi Bizottság és Klasszika-filológiai Tudományos Bizottság
Közép- és neolatin Munkabizottság

Klasszika-filológiai Tudományos Bizottság
Bizantinológiai Albizottság

Néprajztudományi Bizottság
Kulturális Antropológiai Munkabizottság

Néprajztudományi Bizottság és Zenetudományi Bizottság
Tánctudományi Munkabizottság

Nyelvtudományi Bizottság
Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság
Elméleti Nyelvészeti Munkabizottság
Magyar Nyelvészeti Munkabizottság
Szótári Munkabizottság
Uráli Nyelvészeti Munkabizottság

Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottság
Élettudomány-történeti Munkabizottság
Könyvtörténeti Munkabizottság
Nőtörténeti Munkabizottság
Sajtótörténeti Munkabizottság
Szemiotikai Munkabizottság


Irodalom- és Kultúratudományi Bizottság

Textológiai Munkabizottság

Elnök:
Csörsz Rumen István, PhD

Társelnök:
Fórizs Gergely, PhD

Titkár:
Balogh Piroska, az MTA doktora
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
Tel.: +36 1 4116500 / 5262
E-mail: balogh [dot] piroska [at] btk [dot] elte [dot] hu

Tagok:
Békés Enikő, PhD
Bengi László, PhD
Császtvay Tünde, PhD
Debreczeni Attila, az MTA levelező tagja
Eisemann György, az MTA doktora
Hargittay Emil, az MTA doktora
Hász-Fehér Katalin, PhD
Kecskeméti Gábor, az MTA rendes tagja
Kelevéz Ágnes, PhD
Korompay H. János, az MTA doktora
Mátyus Norbert, PhD
Nagy Imre, az MTA doktora
Orbán László,
Palkó Gábor, PhD
Szénási Zoltán, PhD
Szilágyi Emőke Rita, PhD
Szilágyi Márton, az MTA doktora

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai)

Doncsecz Etelka PhD

Vissza az áttekintéshez.

Irodalom- és Kultúratudományi Bizottság és Klasszika-filológiai Tudományos Bizottság

Közép- és Neolatin Munkabizottság

Tagok:
Bartók István, az MTA doktora
Békés Enikő, PhD
Déri Balázs, PhD
Lázár István Dávid,
Kiss Farkas Gábor, PhD
M. Nagy Ilona, PhD
Madas Edit, az MTA rendes tagja
Mayer Gyula, PhD
Nagyillés János, PhD
Neumann Tibor, PhD
Óbis Hajnalka, PhD
Sarbak Gábor, az MTA doktora
Solymosi László, az MTA rendes tagja
Szovák Kornél, az MTA doktora
Szörényi László, az MTA doktora
Takács László, az MTA doktora
Veszprémy László, az MTA doktora

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai)

Vissza az áttekintéshez.

Klasszika-filológiai Tudományos Bizottság

Bizantinológiai Albizottság

Elnök:
Farkas Zoltán, PhD

Néprajztudományi Bizottság

Kulturális Antropológiai Munkabizottság

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai)

Vissza az áttekintéshez.

Néprajztudományi Bizottság és Zenetudományi Bizottság

Tánctudományi Munkabizottság

Elnök:
Andrásfalvy Bertalan, a néprajztudomány doktora

Titkár:
Bolvári-Takács Gábor, PhD
Magyar Táncművészeti Egyetem
1145 Budapest, Columbus utca 87-89.
E-mail: bolvari [at] mte [dot] eu

Felföldi László, PhD
Bölcsészettudományi Kutatóközpont
1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.
Tel.: 214-6770/118
Fax: 375-9282

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai)

Vissza az áttekintéshez.

Nyelvtudományi Bizottság

Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság

Elnök:
Fóris Ágota, PhD

Titkár:
Gráczi Tekla Etelka, PhD
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont
1068 Budapest, Benczúr utca 33.
Tel.: +36 1 3429372
E-mail: graczi [dot] tekla [dot] etelka [at] nytud [dot] hu

Tagok:
Bodó Csanád, PhD
Csernicskó István, az MTA külső tagja
Dér Csilla Ilona, PhD
Domonkosi Ágnes, PhD
Farkas Judit, PhD
Fenyvesi Anna, PhD
Hunyadi László, az MTA doktora
Károly Krisztina, az MTA doktora
Komlósiné Knipf Erzsébet, az MTA doktora
Ludányi Zsófia, PhD
Markó Alexandra, PhD
Navracsics Judit, az MTA doktora
Prószéky Gábor, az MTA doktora
Robin Edina, PhD
Schirm Anita, PhD
Seidl-Péch Olívia, PhD

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai)

Vissza az áttekintéshez.

Elméleti Nyelvészeti Munkabizottság

Elnök:
Surányi Balázs, az MTA doktora

Titkár:
Gécseg Zsuzsanna, PhD
Szegedi Tudományegyetem
6722 Szeged, Egyetem utca 2.
Tel.: +36 62 544241
Fax: +36 62 544243

Tagok:
Alberti Gábor, az MTA doktora
Balogné Bérces Katalin, PhD
Cser András, az MTA doktora
É. Kiss Katalin, az MTA rendes tagja
Gyuris Beáta, PhD
Kardos Éva, PhD
Kenesei István, az MTA rendes tagja
Kertész András, az MTA rendes tagja
Laczkó Tibor, az MTA doktora
Ladányi Mária, az MTA doktora
Németh T. Enikő, az MTA levelező tagja
Pléh Csaba, az MTA rendes tagja
Rákosi György, PhD
Rebrus Péter, PhD
Salvi Giampaolo, az MTA levelező tagja
Szentgyörgyi Szilárd, PhD
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai)

Szigetvári Péter PhD

Vissza az áttekintéshez.

Magyar Nyelvészeti Munkabizottság

Elnök:
Bóna Judit, PhD

Titkár:
Slíz Mariann, PhD
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
Tel.: +36 1 4855200 / 5249
E-mail: sliz [dot] marianna [at] btk [dot] elte [dot] hu

Tagok:
Bölcskei Andrea, PhD
Dobi Edit, PhD
Domonkosi Ágnes, PhD
Farkas Tamás, PhD
Hámori Ágnes, PhD
Hoffmann István, az MTA levelező tagja
Illésné Kovács Mária, PhD
Juhász Dezső, a nyelvtudomány kandidátusa
Keszler Borbála, az MTA doktora
Kugler Nóra, PhD
Minya Károly, PhD
Németh Miklós, PhD
Pelczéder Katalin, PhD
Rácz Anita, PhD
Sinkovics Balázs, PhD
Szili Katalin, a nyelvtudomány kandidátusa
Takács Judit, PhD
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja
Tóth Valéria, az MTA doktora
Vančoné Kremmer Ildikó, tudományok doktora (Szlovákia)

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai)

Czetter Ibolya PhD

Vissza az áttekintéshez.

Szótári Munkabizottság

Elnök:
P. Márkus Katalin, PhD

Tiszteletbeli elnök:
Eőry Vilma, PhD

Titkár:
Tamás Dóra, PhD

Tagok:
Bárdosi Vilmos, a nyelvtudomány kandidátusa
Fábián Zsuzsanna, a nyelvtudomány kandidátusa
Fóris Ágota, PhD
Hollós Zita, PhD
Ittzés Nóra, PhD
Lipp Veronika, PhD
Muráth Judit, PhD
Prószéky Gábor, az MTA doktora
Szijj Ildikó, PhD
Tóth Ágoston, PhD

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai)

Fata Ildikó PhD
Gyáfrás Edit PhD
Kiss Gábor
Merényi Csaba
Pomázi Gyöngyi

Vissza az áttekintéshez.

Uráli Nyelvészeti Munkabizottság

Elnök:
Szeverényi Sándor, PhD

Titkár:
Várnai Zsuzsa, PhD
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont
1068 Budapest, Benczúr utca 33.
Tel.: +36 1 3214830
E-mail: varnai [dot] zsuzsa [at] nytud [dot] hu

Tagok:
Bakró-Nagy Marianne, az MTA doktora
Csepregi Márta, az MTA doktora
Csúcs Sándor, az MTA doktora
F. Gulyás Nikolett, PhD
Farkas Judit, PhD
Gugán Katalin, PhD
Havas Ferenc, az MTA doktora
Keresztes László, az MTA doktora
Maticsák Sándor, az MTA doktora
Oszkó Beatrix, PhD
Sipos Mária Klára, PhD
Sipőcz Katalin, PhD

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai)

Salánki Zsuzsa PhD

Vissza az áttekintéshez.

Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottság

Élettudomány-történeti Munkabizottság

Elnök:
Forrai Judit, az MTA doktora

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai)

Vissza az áttekintéshez.

Könyvtörténeti Munkabizottság

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai)

Vissza az áttekintéshez.

Nőtörténeti Munkabizottság

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai)

Vissza az áttekintéshez.

Sajtótörténeti Munkabizottság

Elnök:
Szajbély Mihály, az MTA doktora

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai)

Vissza az áttekintéshez.

Szemiotikai Munkabizottság

Elnök:
Voigt Vilmos, a néprajztudomány doktora

Titkár:
Lajos Veronika, PhD
Miskolci Egyetem
3515 Miskolc, Egyetemváros
E-mail: lajos [dot] veronika [at] uni-miskolc [dot] hu

További bizottsági tagok (nem az MTA Köztestületének tagjai)

Vissza az áttekintéshez.