Nemzetközi kapcsolatok

A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi kapcsolatai

A Magyar Tudományos Akadémia elhivatott a nemzetközi tudományos együttműködés iránt. Támogatja a két- és többoldalú kapcsolatokon alapuló, a partnerek kölcsönös érdekeit szolgáló kooperációt. Elkötelezett az emberiség jövőjének nagy kihívásairól köztük a szegénység, a klímaváltozás, az energia-, a víz-, és az élelmiszerbiztonság, valamint az egészségügy és oktatás globális kérdéseiről folytatott tudományos párbeszéd iránt.
Az MTA nemzetközi kapcsolataiban is képviseli a tudomány és társadalom közti párbeszéd és együttműködés fontosságát, a tudományos tényeken alapuló politikai döntéshozatal szükségességét és a tudományos kutatás etikai, társadalmi, környezeti, kulturális és gazdasági szempontjainak figyelembe vételét.

A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi kapcsolatait az alábbi kiemelt területeken folytatja:

  • európai és nemzetközi szervezetekben, köztük az Európai Unió intézéményeiben fellép a magyar tudományosság elismertsége, fejlesztése érdekében
  • európai és nemzetközi tudományos szervezetek tagjaként képviseli a magyar kutatási érdekeket
  • két- és többoldalú megállapodásaival segíti a nemzetközi kutatási együttműködések kialakulását, fenntartását
  • pályázataival támogatja a magyar kutatók nemzetközi megjelenését, elősegíti részvételét nemzetközi kutatási programokban
  • a World Science Forum szervezőjeként támogatja a tudomány, a politikai, a gazdaság és társadalom döntéshozó képviselőinek összefogását az emberiség jövőjét érintő világméretű kihívások megoldásában
  • ERC nemzeti kapcsolattartó pontként segíti a Magyarországon dolgozó kutatók felkészülését a European Research Council pályázataira

Az MTA nemzetközi kapcsolataival kapcsolatos előkészítő, tanácsadó és adminisztrációs munkát az MTA Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya végzi.