Nemzetközi kapcsolatok

A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi kapcsolatai

A Magyar Tudományos Akadémia elhivatott a nemzetközi tudományos együttműködés iránt. Támogatja a két- és többoldalú kapcsolatokon alapuló, a partnerek kölcsönös érdekeit szolgáló kooperációt. Elkötelezett az emberiség jövőjének nagy kihívásairól köztük a szegénység, a klímaváltozás, az energia-, a víz-, és az élelmiszerbiztonság, valamint az egészségügy és oktatás globális kérdéseiről folytatott tudományos párbeszéd iránt. Az MTA nemzetközi kapcsolataiban is képviseli a tudomány és társadalom közti párbeszéd és együttműködés fontosságát, a tudományos tényeken alapuló politikai döntéshozatal szükségességét és a tudományos kutatás etikai, társadalmi, környezeti, kulturális és gazdasági szempontjainak figyelembe vételét.

TOVÁBB

World Science Forum

Az MTA a World Science Forum szervezőjeként támogatja a tudomány, a politikai, a gazdaság és társadalom döntéshozó képviselőinek összefogását az emberiség jövőjét érintő világméretű kihívások megoldásában.

TOVÁBB

Ifjúsági nemzetközi konferencia-részvétel támogatása 2024

Az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Tudományos Pályázat (INKP) fiatal, MTA köztestületi tagsággal rendelkező kutatók külföldi tudományos rendezvényen (nemzetközi tudományos szimpóziumon, workshopon, konferencián) való aktív (elsőszerzős előadással vagy poszterbemutatóval járó) részvételét és ott jelentős tudományos eredményeik bemutatását támogatja.

TOVÁBB

Felhívás Fulbright – MTA Mobilitási Ösztöndíjak elnyerésére 2023/2024. tanév

A pályázat célja, hogy az MTA által Kiválónak Elismert Kutatóhely (a továbbiakban: MTA Kiváló Kutatóhely) megnevezés használatára jogosult kutatóhelyek alkalmazásában álló, a 2023-2024-es tanévre érvényes Fulbright ösztöndíjat nyert fiatal magyar kutatók számára kiegészítést nyújtson, hogy az Egyesült Államokban folytassanak kutatási tevékenységet, valamint kiegészítő támogatással ösztönözze az egyesült államokbeli kutatókat, hogy az MTA Kiváló Kutatóhelyeken végezzenek kutatómunkát. Az Akadémia a nyertes pályázók tanulmányútját kiegészítő ösztöndíjjal kívánja támogatni.

TOVÁBB