Nemzetközi kapcsolatok

Tagság nemzetközi szervezetekben

Tudományterülettől független nemzetközi szervezetek

 • International Science Council
  (Nemzetközi Tudományos Tanács)
 • Union Academique Internationale (UAI)
  (Nemzetközi Akadémiai Unió)
 • Science Europe (SE)
 • All European Academies (ALLEA)
  (Összeurópai Akadémiai Fórum)
 • European Academies Science Advisory Council (EASAC)
  (Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete)
 • DataCite
 • IAP - the global network of science academies (IAP)
 • Science on Stage Europe (SonS)
 • Central European Science Partnership (CEUS)

Nyelv- és irodalomtudományok

 • Comité International Permanent de Linguistes (CIPL)
  (Nyelvészek Állandó Nemzetközi Bizottsága)
 • International Musicological Society (IMS)
  (Nemzetközi Zenetudományi Társaság)
 • International Council for Traditional Music (ICTM)
  (Nemzetközi Népzenei Tanács)
 • Thesaurus Linguae Latinae (TLL)
  (Latin Nyelv Nagyszótára)
 • European Federation of National Institutions for Language (EFNIL)
 • International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES)
 • European Society for the Study of English (ESSE)

Filozófiai és történettudományok

 • Comité International des Sciences Historiques (CISH)
  (Történettudományok Nemzetközi Bizottsága)
 • International Union of History and Philosophy of Sciences Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science (IUHPS/DLMPS)
  (Nemzetközi Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Unió
  Tudomány- Logika, Módszertann és Filozófia Részleg)
 • International Union of History and Philosophy of Sciences
  Division of the History of Science and Technology (IUHPS/DHST)
  (Nemzetközi Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Unió
  Tudomány- és Technológiatörténeti Részleg)
 • International Economic History Association (IEHA)
  (Nemzetközi Gazdaságtörténeti Társaság)
 • Comité International d'Historire de l' Art (CIHA)
  (Nemzetközi Művészettörténeti Bizottság)
 • International Union of Psychological Sciences (IUPsyS)
  (Nemzetközi Pszichológiatudományi Szövetség)

Matematikai tudományok

 • International Mathematical Union (IMU)
  (Nemzetközi Matematikai Unió)
 • European Mathematical Society (EMS)
  (Európai Matematikai Társulat)

Agrártudományok

 • International Union of Soil Sciences (IUSS)
  (Nemzetközi Talajtani Unió)
 • European Academies for Science Applied to Agriculture, Food and Nature (UEAA)

Orvosi tudományok

 • International Brain Research Organization (IBRO)
  (Nemzetközi Agykutató Szervezet)
 • Federation of European Academies of Medicine (FEAM)
  (Európai Orvosakadémiák Szövetsége)

Műszaki tudományok

 • International Union of Theoretical and Applied Mechanics (IUTAM)
  (Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Mechanikai Szövetség)
 • International Union of Radio Sciences (URSI)
  (Nemzetközi Rádiótudományi Szövetség)
 • International Federation of Automatic Control (IFAC)
  (Nemzetközi Automatika Szövetség)
 • Internat. Union for Vacuum Science, Technique and Application (IUVSTA)
  (Vákuumtudomány Technikai Alkalmazásának Nemzetközi Uniója)
 • International Comnmission on Irrigation and Drainage (ICID)
  (Nemzetközi Öntözés és Vízrendezési Szövetség)
 • International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science (IFTOMM)
  (Gépek és Mechanizmusok Elmélete Nemzetközi Szövetség)
 • Association Internationale de la Couleur (AIC)
  (Nemzetközi Színegyesület)
 • International Centre for Mechanical Sciences (CISM)
  (Mechanikai Tudományok Nemzetközi Központja)

Kémiai tudományok

 • International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)
  (Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Kémiai Szövetség)

Biológiai tudományok

 • International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB)
  (Nemzetközi Biokémiai és Molekuláris Biológiai Unio)
 • International Association for Danube Research (IAD)
  (Nemzetközi Dunakutató Társaság)
 • International Union of Pure and Applied Biophysics (IUPAB)
  (Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Biofizikai Szövetség)
 • International Union of Biological Sciences (IUBS)
  (Nemzetközi Biológiatudományi Szövetség)
 • Federation of European Neuroscience Societies (FENS)
  (Európai Idegrendszer-tudományi Egyesület)
 • European Molecular Biology Conference (EMBC)
  (Európai Molekuláris Biológiai Konferencia)

Gazdaság- és jogtudományok

Földtudományok

 • International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)
  (Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Szövetség)
 • International Geographical Union (IGU)
  (Nemzetközi Földrajzi Szövetség)
 • International Union of Geological Sciences (IUGS)
  (Nemzetközi Földtantudományi Szövetség)
 • International Association of Engineering Geology (IAEG)
  (Nemzetközi Mérnökgeológiai Egyesület)
 • International Association of Geomorphologist (IAG)
  (Nemzetközi Geomorfológiai Szövetség)
 • International Union for Quaternary Research (INQUA)
  (Nemzetközi Negyedkor-kutatási Unió)
 • International Seismological Center (ISC)
  (Nemzetközi Szeizmológiai Központ)

Fizikai tudományok

 • International Astronomical Union (IAU)
  (Nemzetközi Csillagászati Unió)
 • Committee on Space Research (COSPAR)
  (Űrkutatási Bizottság)
 • Special Committee on Solar-Terrestrial Physics (SCOSTEP)
  (Nap-Föld Fizikai Tudományos Bizottság )
 • International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP)
  (Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Fizikai Unió)
 • International Union of Crystallography (IUCr)
  (Nemzetközi Krisztallográfiai Unió)
 • European Crystallographic Association (ECA)
  (Európai Krisztallográfiai Szövetség)
 • Astronomy and Astrophysics (AA)
  (Csillagászat és Csillagászatfizika)
 • Nuclear Physics European Collaboration Committee (NUPECC)

  (Európai Magfizikai Együttműködési Bizottság)