Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) a A Magyar Tudományos Művek Tára weboldala.tudományos művek legfontosabb gyűjteménye, hiteles adatbázisa. A nemzeti bibliográfiai adatbázisba ellenőrzött módon tölthetők fel a részt vevő intézmények kutatóinak tudományos munkásságát és teljesítményét jellemző adatok.

A széles szakértői bázison alapuló rendszer adatai intézményi akkreditációkhoz, doktori eljárásokhoz, pályázatok készítéséhez, értékeléséhez, statisztikák összeállításához egyaránt felhasználhatók. Emellett az MTMT egyes publikációk bibliográfiai paraméterei révén a teljes szövegű közleménytárhoz, az úgynevezett repozitóriumhoz is átmenetet biztosít. Az MTMT működtetése az Akadémia közfeladata.

A tudományos közleményeket tartalmazó nemzeti bibliográfiai adatbázis kötelezően feltünteti a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak jogviszonyuk keretén belül megalkotott és megjelentetett tudományos publikációinak, valamint azoknak a tudományos munkáknak az adatait (címét, első megjelenési helyét, a szerző és a tudományos közlemény felett rendelkezni jogosult nevét, illetve megjelenését), amelyek írásakor szerzőjük tudományos mű létrehozására irányuló, a költségvetésből származó támogatásban – például Bolyai-ösztöndíjban – részesült. A nyilvános hozzáférés ingyenességét biztosító adatbázis emellett az önkéntesen közzétett művek befogadására is alkalmas.

A nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis működtetésének rendjéről szóló

3/2017. (II.24.) számú elnöki határozata ide kattintva letölthető.