Elnöki bizottságok

Áttekintés


Elnöki Bizottság az Egészségért

Elnök:
Kosztolányi György, az MTA rendes tagja

Titkár:
Baldauf Zsolt, PhD
MTA Titkárság
1051 Budapest, Nádor u. 7.
E-mail: orvos [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Ádám Veronika, az MTA rendes tagja
Csiba László, az MTA levelező tagja
Demetrovics Zsolt, az MTA doktora
Falus András, az MTA rendes tagja
Harrach Balázs, az MTA levelező tagja
Hohmann Judit, az MTA levelező tagja
Karádi István, az MTA rendes tagja
Kincses Gyula,
Mihályi Péter, az MTA doktora
Oberfrank Ferenc, MTA Titkárság
Poór Gyula, az MTA levelező tagja
Sinkó Eszter, dékánhelyettes (Semmelweis Egyetem)
Tulassay Tivadar, az MTA rendes tagja
Vokó Zoltán, az MTA doktora

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Környezettudományi Elnöki Bizottság

Elnök:
Németh Tamás, az MTA rendes tagja

Titkár:
Jolánkai Márton, a mezőgazdasági tudomány doktora
Szent István Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
Tel.: +36 28 522067
Fax: +36 28 410804

Tagok:
Ádám József, az MTA rendes tagja
Báldi András, az MTA doktora
Bándi Gyula, az MTA doktora
Bozó László, az MTA rendes tagja
Dévai György, az MTA doktora
Gelencsér András, az MTA levelező tagja
Győri Zoltán, az MTA doktora
Horváth Ákos, PhD
Józsa János Balázs, az MTA rendes tagja
Kerekes Sándor, az MTA doktora
Lehoczky Éva, az MTA doktora
Ligetvári Ferenc, a mezőgazdasági tudomány doktora
Persányi Miklós, a politikatudomány kandidátusa
Poór Gyula, az MTA levelező tagja
Somlyódy László, az MTA rendes tagja
Szarka László Csaba, az MTA rendes tagja
Tánczos Lászlóné, az MTA doktora
Vida Gábor, az MTA rendes tagja

Állandó meghívott:
Führer Ernő, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa
Hoffmann Imre, Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság
Mátyás Csaba, az MTA rendes tagja
Tóth Ferenc, Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség
V. Németh Zsolt, környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)

A Környezettudományi Elnöki Bizottság saját oldala.

Biodiverzitás Albizottság

Elnök:
Dévai György, az MTA doktora

Titkár:
Báldi András, az MTA doktora
Ökológiai Kutatóközpont
2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
Tel.: +36 28 360122
Fax: +36 28 360110
E-mail: baldi [dot] andras [at] ecolres [dot] hu
Honlap: http://www.okologia.mta.hu/Baldi.Andras

Élelmiszer-biztonsági Albizottság

Elnök:
Győri Zoltán, az MTA doktora

Titkár:
Beczner Lászlóné, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa
Központi Élelmiszer-tudományi Kutató Intézet, Mikrobiológiai Osztály
1022 Budapest, Herman O. u. 15.
Tel.: +36 1 3564673
Fax: +36 1 3564673
E-mail: bec7101 [at] ella [dot] hu

Energetika és Környezet Albizottság

Elnök:
Ádám József, az MTA rendes tagja

Titkár:
Horváth Ákos, PhD
Energiatudományi Kutatóközpont
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
Tel.: +36 1 3959159
Fax: +36 1 3959293
E-mail: horvath [dot] akos [at] energia [dot] mta [dot] hu

Felkészülés a Klímaváltozásra Albizottság

Elnök:
Bozó László, az MTA rendes tagja

Titkár:
Horváth Levente, PhD
Budapesti Corvinus Egyetem
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: +36 1 4826181
Tel.: +36 1 4826261
Fax: +36 1 4669273

Future Earth (Jövőnk a Földön) Albizottság

Elnök:
Szarka László Csaba, az MTA rendes tagja

Titkár:
Szalmáné Dr. Csete Mária, PhD
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
E-mail: csete [at] eik [dot] bme [dot] hu

Víz és Környezet Albizottság

Elnök:
Józsa János Balázs, az MTA rendes tagja

Titkár:
Bíró Tibor, PhD

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Közoktatási Elnöki Bizottság

Elnök:
Pléh Csaba, az MTA rendes tagja

Társelnök:
Csapó Benő, az MTA doktora

Titkár:
Sugár Éva, PhD

Tagok:
Bánréti Zoltán, a nyelvtudomány kandidátusa
Dávidházi Péter, az MTA rendes tagja
Falus András, az MTA rendes tagja
Fülöp Zsolt, az MTA doktora
Halász Gábor, az MTA doktora
Hamza Gábor, az MTA rendes tagja
Hatvani László, az MTA rendes tagja
Kárpáti Andrea, az MTA doktora
Kövér György, az MTA levelező tagja
M.Tóthné Farsang Andrea, az MTA doktora
Ollé János, PhD
Pap László, az MTA rendes tagja
Túri László, az MTA doktora
Varga Júlia, az MTA doktora
Vigh Andrea, DLA

Állandó meghívott:
Csépe Valéria, az MTA rendes tagja
Patkós András, az MTA rendes tagja

A Közoktatási Elnöki Bizottság saját honlapja

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Kutatási Infrastruktúra Elnöki Bizottság

Elnök:
Faigel Gyula, az MTA rendes tagja

Tagok:
Bársony István, az MTA rendes tagja
Bozó László, az MTA rendes tagja
Fülöp Zsolt, az MTA doktora
Kecskés László, az MTA rendes tagja
Kemény Lajos, az MTA levelező tagja
Kenesei István, az MTA levelező tagja
Lévai Péter, az MTA rendes tagja
Maródi László, az orvostudomány doktora
Mezei Ferenc, az MTA rendes tagja
Patthy László, az MTA rendes tagja
Perczel András, az MTA rendes tagja
Pók Attila, a történelemtudomány kandidátusa
Veisz Ottó, az MTA levelező tagja
Závodszky Péter, az MTA rendes tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Lakásügyi Bizottság

A bizottságról itt érhet el információkat.

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottság

Elnök:
É. Kiss Katalin, az MTA rendes tagja

Titkár:
Ruzsits Ildikó,
MTA Titkárság
1051 Budapest, Nádor u. 7.
E-mail: nyelvesirodalom [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Ádám József, az MTA rendes tagja
Bősze Péter, az orvostudomány doktora
Daróczy Zoltán, az MTA rendes tagja
Fóris Ágota, PhD
Hornok László, az MTA rendes tagja
Kiss Jenő, az MTA rendes tagja
Kornai András, az MTA doktora
Láncz Irén, tudományok doktora (Szerbia)
Lovas Rezső György, az MTA rendes tagja
Nagy József, PhD
Péntek János, az MTA külső tagja
Pléh Csaba, az MTA rendes tagja
Szabó T. Attila Ellák, a biológiai tudomány doktora
Szabómihály Gizella
Vékás Lajos, az MTA rendes tagja
Vicsi Klára, az MTA doktora

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság

Elnök:
Kocsis Károly, az MTA rendes tagja

Titkár:
Morvai Tünde, PhD
MTA Titkárság
1051 Budapest, Nádor u. 7.
E-mail: morvai [dot] tunde [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Andrea Seidler,
Benedek József, az MTA külső tagja
Biró A. Zoltán, tudományok doktora (Románia)
Csernicskó István, az MTA doktora
Dávid László, tudományok doktora (Románia)
Deák Ernő, PhD
Gábor Csilla, az MTA külső tagja
Karolj Skala, az MTA külső tagja
Keszeg Vilmos, tudományok doktora (Románia)
Kontra Miklós, az MTA doktora
Korbonits Márta, az MTA külső tagja
Kosztolányi György, az MTA rendes tagja
Kovács Attila, PhD
Lendák Imre, tudományok doktora (Szerbia)
Liszka József, PhD
Mészáros András, az MTA külső tagja
Monok István, az MTA doktora
Papp Z. Attila, PhD
Alexander Shpenik, PhD
Soós Anna, tudományok doktora (Románia)
Takács Márta , PhD
Tigyi Gábor, az MTA külső tagja
Tóth Pál Péter, az MTA doktora
Vančoné Kremmer Ildikó, PhD (Szlovákia)

Vissza a tartalomjegyzékhez.

MTA Székház Rekonstrukciós Szakértői Elnöki Bizottság

Elnök

Barnabás Beáta, az MTA rendes tagja, az MTA főtitkárhelyettese

Tagok

Becker Gábor, DLA (BME Építészmérnöki Kar)
Buskó Sándor, igazgató (MTA LGK Központi irányítás)
Cságoly Ferenc, az MTA rendes tagja
Farkas István, a műszaki tudomány doktora
Finta József, az MTA rendes tagja
Gáspár Zsolt, az MTA rendes tagja
Hunyady György, az MTA rendes tagja
Mizsei Zsuzsanna, Gazdasági igazgató (MTA Gazdasági Igazgatóság)
Marosi Ernő, az MTA rendes tagja
Mekota Ervin, építész, tanácsadó
Monok István, az MTA doktora, főigazgató (MTA Könyvtár és Információs Központ)
Szakál Szilárd, vezető tervező (KÖZTI Zrt.)
Vékás Lajos, az MTA rendes tagja, az MTA alelnöke

Meghívott résztvevők

Szabó Annamária, titkárságvezető (MTA Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárság)
Nyerges Éva, osztályvezető (MTA Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési Osztály)

A bizottság titkára

Nagy Marianna
MTA Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárság
E-mail: nagy [dot] marianna [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu
Telefon: +36 1 411 6326, +36 20 237 4741

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság

Elnök:
Bollobás Enikő, az MTA levelező tagja

Titkár:
Máté Hajnalka, MTA Titkárság
MTA Titkárság
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9
E-mail: mate [dot] hajnalka [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Arany Zsuzsanna, PhD
Balázsi Katalin, PhD (Szlovákia)
Cristian Réka Mónika, PhD
Dalos Anna, PhD
Frank András, az MTA levelező tagja
Kamarás Katalin, az MTA rendes tagja
Kérchy Anna, PhD
Kurdi Mária, az MTA doktora
Ligeti Erzsébet, az MTA rendes tagja
Müller Veronika, az MTA doktora
Nagy Beáta, a szociológiai tudomány kandidátusa
Pető Andrea, az MTA doktora
Solymosi Katalin, PhD
Vértessy Beáta, az MTA doktora

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Tudományértékelési Elnöki Bizottság (TÉB)

Elnök:
Török Ádám, az MTA rendes tagja

Titkár:
Jenes Barnabás, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa
MTA Titkárság
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
E-mail: jenes [dot] barnabas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Bognár Szabina, PhD
Csukovits Enikő, az MTA doktora
Deli Mária Anna, az MTA doktora
Dóczi Tamás Péter, az MTA rendes tagja
Iván Béla, az MTA rendes tagja
Kamarás Katalin, az MTA rendes tagja
Kovács Zoltán, az MTA levelező tagja
Körösényi András, az MTA doktora
Pálfy Péter Pál, az MTA rendes tagja
Rajkai Kálmán László, az MTA levelező tagja
Váncza József, a műszaki tudomány kandidátusa

TÉB Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakbizottság

Elnök:
Pálné Kovács Ilona, az MTA rendes tagja

Titkár:
Kozsík Diana, PhD
MTA Titkárság
1051 Budapest, Nádor u. 7.
E-mail: kozsik [dot] diana [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Békés Csaba , az MTA doktora
Czagány Zsuzsa, PhD
Fónagy Zoltán, a történelemtudomány kandidátusa
Fórizs Gergely, PhD
Gósy Mária, a nyelvtudomány doktora
Horkay Hörcher Ferenc, az MTA doktora
Kónya István, az MTA doktora
Mende Balázs Gusztáv, PhD
Mikó Árpád, az MTA doktora
Schweitzer Gábor, PhD
Vargyas Gábor, az MTA doktora
Winkler István, az MTA doktora

TÉB Élettudományi Szakbizottság

Elnök:
Magyar Tibor, az MTA doktora

Titkár:
Jenes Barnabás, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa
MTA Titkárság
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
E-mail: jenes [dot] barnabas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Ács Éva, az MTA doktora
Balla György, az MTA rendes tagja
Karsai Ildikó, az MTA doktora
Magyar Zoltán, PhD
Reglődi Dóra, az MTA doktora
Scheuring István Imre, az MTA doktora
Siklós László, az MTA doktora
Szüts Dávid, PhD

TÉB Matematikai és Természettudományi Szakbizottság

Elnök:
Török Szabina, az MTA doktora

Titkár:
Imrik Krisztina, PhD

Tagok:
Beke-Somfai Tamás, PhD
Benczúr András, PhD
Biró Tamás Sándor, a fizikai tudomány doktora
Domokos Mátyás, az MTA doktora
Faragó István, az MTA doktora
Józsa János Balázs, az MTA rendes tagja
Kele Péter, PhD
Kiss Csaba, az MTA doktora
Kocsis Károly, az MTA rendes tagja
Kovács Tamás György, az MTA doktora
Lábár János László, az MTA doktora
Penc Karlo, az MTA doktora
Veres Miklós, PhD
Wesztergom Viktor, a földtudomány kandidátusa

Vissza a tartalomjegyzékhez.