Elnöki és elnökségi bizottságok

Áttekintés

Elnöki bizottságok

Elnökségi bizottságok


Elnöki Bizottság az Egészségért

Elnök:
Kosztolányi György, az MTA rendes tagja

Titkár:
Vajas Krisztina, osztálytitkár (MTA Titkárság)
MTA Titkárság
1051 Budapest, Nádor u. 7.
E-mail: orvos [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Ádám Veronika, az MTA rendes tagja
Csiba László, az MTA rendes tagja
Demetrovics Zsolt, az MTA levelező tagja
Falus András, az MTA rendes tagja
Harrach Balázs, az MTA rendes tagja
Hohmann Judit, az MTA levelező tagja
Karádi István, az MTA rendes tagja
Kincses Gyula,
Mihályi Péter, az MTA levelező tagja
Oberfrank Ferenc, MTA Titkárság
Poór Gyula, az MTA levelező tagja
Sinkó Eszter, dékánhelyettes (Semmelweis Egyetem)
Tulassay Tivadar, az MTA rendes tagja
Vokó Zoltán, az MTA doktora

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottság

Elnök:
Szathmáry Eörs, az MTA rendes tagja

Titkár:
Bodnár-Kiss Annamária,
1051 Budapest, Nádor u 7.
E-mail: kiss [dot] annamaria [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Antal Miklós, PhD
Báldi András, az MTA levelező tagja
Bándi Gyula, az MTA doktora
Bartholy Judit, az MTA doktora
Belgya Tamás, a fizikai tudomány kandidátusa
Boda Zsolt, az MTA doktora
Dúll Andrea, az MTA doktora
Felsmann Balázs Tibor, PhD
Földvári Gábor, PhD
Gelencsér András, az MTA levelező tagja
Grabner Péter, PhD
Ifj. Chikán Attila,
Jolánkai Márton, a mezőgazdasági tudomány doktora
Kandrács Csaba, Magyar Nemzeti Bank
Kemenesi Gábor, PhD
Manchin Róbert,
Podmaniczky László, PhD
Popp József, az MTA levelező tagja
Pyber László, az MTA rendes tagja
Szócska Miklós, PhD
Szöllősi-Nagy András, a műszaki tudomány doktora
Z. Karvalics László, az MTA doktora
Zilahy Gyula, PhD

Tanácskozási jogú tagok:
Kovács Zoltán, az MTA rendes tagja
Szarka László Csaba, az MTA rendes tagja

Állandó meghívott:
Kőrösi Csaba, Köztársasági Elnöki Hivatal
Vida Gábor, az MTA rendes tagja

A bizottság saját honlapja.

Vissza a tartalomjegyzékhez.

MTA Kitüntetési és Díjbizottság

Elnök:
Hudecz Ferenc, az MTA rendes tagja

Titkár:
Lessi Lívia,
MTA Titkárság
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: +36 1 4116193
E-mail: lessi [dot] livia [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Csépe Valéria, az MTA rendes tagja
Csernoch László, az MTA doktora
Erdei Anna, az MTA rendes tagja
Kosztolányi György, az MTA rendes tagja
Kovács Erzsébet, a közgazdaság-tudomány kandidátusa
Lamm Vanda, az MTA rendes tagja
Oberfrank Ferenc, MTA Titkárság
Stipsicz András, az MTA rendes tagja
Szathmáry Eörs, az MTA rendes tagja
Telek Miklós, az MTA doktora

Az MTA Kitüntetési és Díjbizottságának ügyrendje

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Közoktatási Elnöki Bizottság

Elnök:
Bozó László, az MTA rendes tagja

Társelnök:
Molnár Gyöngyvér, az MTA doktora

Titkár:
Sugár Éva, PhD
MTA Titkárság
1051 Budapest, Nádor utca 7.
E-mail: sugar [dot] eva [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Csíkos Csaba, az MTA doktora
Csizér Kata, az MTA doktora
Hamza Gábor, az MTA rendes tagja
Hermann Zoltán, PhD
Józsa Krisztián, az MTA doktora
Kárpáti Andrea, az MTA doktora
Karsai Krisztina, az MTA doktora
Nikolov Marianne, az MTA doktora
Pap László, az MTA rendes tagja
Stefanik Krisztina, PhD
Szekely Anna, az MTA doktora
Turcsányi-Szabó Márta, PhD
Vigh Andrea, DLA
Zsolnai Anikó, az MTA doktora

A Közoktatási Elnöki Bizottság saját honlapja

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottság

Elnök:
É. Kiss Katalin, az MTA rendes tagja

Titkár:
Ruzsits Ildikó,
MTA Titkárság
1051 Budapest, Nádor u. 7.
E-mail: nyelvesirodalom [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Andrássy György, a filozófiai tudomány kandidátusa
Bősze Péter, az orvostudomány doktora
Falus András, az MTA rendes tagja
Fóris Ágota, PhD
Gyurgyák János, PhD
Kádár Edit, tudományok doktora (Románia)
Madas Edit, az MTA rendes tagja
Péntek János, az MTA külső tagja
Pléh Csaba, az MTA rendes tagja
Prószéky Gábor, az MTA doktora
Sólyom Jenő, az MTA rendes tagja
Szabó T. Attila Ellák, a biológiai tudomány doktora
Vicsi Klára, az MTA doktora

A bizottság saját honlapja.

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság

Elnök:
Kocsis Károly, az MTA rendes tagja

Titkár:
Morvai Tünde, PhD
MTA Titkárság
1051 Budapest, Nádor u. 7.
E-mail: morvai [dot] tunde [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Andrea Seidler, tudományok doktora (Ausztria)
Benedek József, az MTA külső tagja
Biró A. Zoltán, az MTA külső tagja
Bitay Enikő, az MTA külső tagja
Csányi Erzsébet, tudományok doktora (Szerbia)
Csernicskó István, az MTA külső tagja
Deák Ernő, tudományok doktora (Ausztria)
Gábor Csilla, az MTA külső tagja
Horváth István, tudományok doktora (Románia)
K. Lengyel Zsolt, tudományok doktora (Németország)
Karolj Skala, az MTA külső tagja
Kontra Miklós, az MTA doktora
Korbonits Márta, az MTA külső tagja
Kosztolányi György, az MTA rendes tagja
Kovács Attila, tudományok doktora (Szlovénia)
Liszka József, tudományok doktora (Szlovákia)
Maliga Pál, az MTA külső tagja
Mészáros András, az MTA külső tagja
Monok István, az MTA doktora
Papp Z. Attila, tudományok doktora (Románia)
Alexander Shpenik Alexander, tudományok doktora (Ukrajna)
Soós Anna, tudományok doktora (Románia)
Takács Márta , tudományok doktora (Szerbia)
Tonk Márton, tudományok doktora (Románia)
Tóth Pál Péter, az MTA doktora
Vančoné Kremmer Ildikó, tudományok doktora (Szlovákia)

Vissza a tartalomjegyzékhez.

MTA Székház Rekonstrukciós Szakértői Elnöki Bizottság

Elnök:
Kollár László Péter, az MTA rendes tagja

Titkár:
Balla Andrea, főosztályvezető (MTA Titkárság)
MTA Titkárság
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Tel.: +36 1 2690114
Tel.: +36 1 4116100
E-mail: balla [dot] andrea [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Becker Gábor, DLA
Bicskei Éva, PhD
Birghoffer Péter, a műszaki tudomány kandidátusa
Buskó Sándor,
Dunai László, az MTA rendes tagja
Erdei Anna, az MTA rendes tagja
Farkas István, a műszaki tudomány doktora
Finta József, az MTA rendes tagja
Imre Attila R., az MTA doktora
Kondácsné Dallos Sarolta,
Kontra Jenő, a műszaki tudomány kandidátusa
Krähling János, a műszaki tudomány kandidátusa
Mekota Ervin,
Mikó Árpád, az MTA doktora
Monok István, az MTA doktora
Szabó Annamária, főosztályvezető (MTA Titkárság)
Szaló Péter,
Török Ákos, az MTA levelező tagja
Vékás Lajos, az MTA rendes tagja
Wéber László,

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság

Elnök:
Bollobás Enikő, az MTA levelező tagja

Titkár:
Máté Hajnalka, MTA Titkárság
MTA Titkárság
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9
E-mail: mate [dot] hajnalka [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Acsády Judit, PhD
Balázsi Katalin, PhD (Szlovákia)
Csákiné Michéli Erika, az MTA levelező tagja
Gábor Csilla, az MTA külső tagja
Horváth Kinga, PhD (Szlovákia)
Kérchy Anna, PhD
Kéri Katalin, az MTA doktora
Kiss Rita M., az MTA levelező tagja
Kurdi Mária, az MTA doktora
Kurutzné Kovács Márta, az MTA rendes tagja
Palasik Mária, a történelemtudomány kandidátusa
Péley Bernadette, PhD
Solymosi Katalin, PhD
Toldy Andrea, az MTA doktora
Varga Zsuzsanna, az MTA doktora

A bizottság saját weboldala.

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Tudományértékelési Elnöki Bizottság (TÉB)

Elnök:
Kollár László Péter, az MTA rendes tagja

Titkár:
Jenes Barnabás, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa
MTA Titkárság
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
E-mail: jenes [dot] barnabas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Balázs Zoltán, az MTA doktora
Bozó László, az MTA rendes tagja
Buday László, az MTA rendes tagja
Dékány Éva Katalin, PhD
Gselmann Eszter, PhD
Hornok László, az MTA rendes tagja
Iván Béla, az MTA rendes tagja
Károlyi György, az MTA levelező tagja
Kecskeméti Gábor, az MTA rendes tagja
Kemény Lajos, az MTA levelező tagja
Kovács Ilona, az MTA levelező tagja
Pálfy Péter Pál, az MTA rendes tagja
Török Péter, az MTA doktora
Trócsányi Zoltán, az MTA rendes tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.

MTA Szavazási Rendjét Felülvizsgáló Elnöki Bizottság

Elnök:
Makara B. Gábor, az MTA rendes tagja

Titkár:
Rosta-Szmilkó Györgyi,

Tagok:
Csekő Imre, PhD
Kóczy Á. László, az MTA doktora
Körösényi András, az MTA doktora
Tasnádi Attila, az MTA doktora
Tóth Zoltán, választási szakértő

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Alapszabály és Ügyrend Módosítását Előkészítő Szakértői Elnöki Bizottság

Titkár:
Medve Zsuzsa, MTA Titkárság

Tagok:
Balázs István, az állam- és jogtudomány kandidátusa
Fazekas Marianna, az állam- és jogtudomány kandidátusa

Vissza a tartalomjegyzékhez.


Elnökségi Bizottságok

Az Akadémia és Könyvtára 200 éves Évfordulójának Megünneplését Előkészítő Elnökségi Bizottság

Elnök:
Lővei Pál, az MTA levelező tagja

Titkár:
Kiss Mihályné, MTA Titkárság
1051 Budapest, Széchenyi tér 9.
E-mail: kiss [dot] mihalyne [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Babus Antal, PhD
Bicskei Éva, PhD
Buday László, az MTA rendes tagja
Cieger András, az MTA doktora
Csernus Sándor István, az MTA doktora
Erdei Anna, az MTA rendes tagja
Füredi Zoltán, az MTA rendes tagja
Hamza Gábor, az MTA rendes tagja
Hay Diana, MTA Könyvtár és Információs Központ
Kurutzné Kovács Márta, az MTA rendes tagja
Láng Benedek, az MTA doktora
Madas Edit, az MTA rendes tagja
Máté Ágnes, PhD
Mézes Miklós, az MTA rendes tagja
Mikó Árpád, az MTA doktora
Molnár Antal, az MTA doktora
Monok István, az MTA doktora
Náray-Szabó Gábor, az MTA rendes tagja
Prószéky Gábor, az MTA doktora
Sólyom Jenő, az MTA rendes tagja
Sperlágh Beáta, az MTA levelező tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.

A Magyar Tudományos Akadémia által Kiválónak Elismert Kutatóhely” (MTA Kiváló Kutatóhely) Minősítést Előkészítő Elnökségi Bizottság

Elnök:
Hunyady László, az MTA rendes tagja

Titkár:
Jenes Barnabás, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa
MTA Titkárság
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
E-mail: jenes [dot] barnabas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Bálint Csanád, az MTA rendes tagja
É. Kiss Katalin, az MTA rendes tagja
Kamarás Katalin, az MTA rendes tagja
Keserű György Miklós, az MTA levelező tagja
Monostori László, az MTA rendes tagja
Vörös József, az MTA rendes tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.