Elnöki és elnökségi bizottságok

Áttekintés

Elnöki bizottságok

Elnökségi bizottságok

Elnöki Bizottság az Egészségért

Elnök:
Kosztolányi György, az MTA rendes tagja

Titkár:
Vajas Krisztina, osztálytitkár (MTA Titkárság)
MTA Titkárság
1051 Budapest, Nádor u. 7.
E-mail: orvos [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Ádám Veronika, az MTA rendes tagja
Csiba László, az MTA rendes tagja
Demetrovics Zsolt, az MTA levelező tagja
Falus András, az MTA rendes tagja
Harrach Balázs, az MTA rendes tagja
Hohmann Judit, az MTA levelező tagja
Karádi István, az MTA rendes tagja
Kincses Gyula,
Mihályi Péter, az MTA levelező tagja
Oberfrank Ferenc, MTA Titkárság
Poór Gyula, az MTA levelező tagja
Sinkó Eszter, dékánhelyettes (Semmelweis Egyetem)
Tulassay Tivadar, az MTA rendes tagja
Vokó Zoltán, az MTA doktora

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottság

Elnök:
Szathmáry Eörs, az MTA rendes tagja

Titkár:
Bodnár-Kiss Annamária,
1051 Budapest, Nádor u 7.
E-mail: kiss [dot] annamaria [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Antal Miklós, PhD
Báldi András, az MTA levelező tagja
Bándi Gyula, az MTA doktora
Bartholy Judit, az MTA doktora
Belgya Tamás, a fizikai tudomány kandidátusa
Boda Zsolt, az MTA doktora
Dúll Andrea, az MTA doktora
Felsmann Balázs Tibor, PhD
Földvári Gábor, PhD
Gelencsér András, az MTA levelező tagja
Grabner Péter, PhD
Ifj. Chikán Attila,
Jolánkai Márton, a mezőgazdasági tudomány doktora
Kandrács Csaba, Magyar Nemzeti Bank
Kemenesi Gábor, PhD
Manchin Róbert,
Podmaniczky László, PhD
Popp József, az MTA levelező tagja
Pyber László, az MTA rendes tagja
Szócska Miklós, PhD
Szöllősi-Nagy András, a műszaki tudomány doktora
Z. Karvalics László, az MTA doktora
Záray Gyula, a kémiai tudomány doktora
Zilahy Gyula, PhD

Állandó meghívott:
Kőrösi Csaba, Köztársasági Elnöki Hivatal
Vida Gábor, az MTA rendes tagja

A bizottság saját honlapja.

Vissza a tartalomjegyzékhez.

MTA Kitüntetési és Díjbizottság

Elnök:
Hudecz Ferenc, az MTA rendes tagja

Titkár:
Lessi Lívia,
MTA Titkárság
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: +36 1 4116193
E-mail: lessi [dot] livia [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Csépe Valéria, az MTA rendes tagja
Csernoch László, az MTA doktora
Erdei Anna, az MTA rendes tagja
Kosztolányi György, az MTA rendes tagja
Kovács Erzsébet, a közgazdaság-tudomány kandidátusa
Lamm Vanda, az MTA rendes tagja
Oberfrank Ferenc, MTA Titkárság
Stipsicz András, az MTA rendes tagja
Szathmáry Eörs, az MTA rendes tagja
Telek Miklós, az MTA doktora

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Közoktatási Elnöki Bizottság

Elnök:
Bozó László, az MTA rendes tagja

Társelnök:
Molnár Gyöngyvér, az MTA doktora

Titkár:
Sugár Éva, PhD
MTA Titkárság
1051 Budapest, Nádor utca 7.
E-mail: sugar [dot] eva [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Aáry-Tamás Lajos,
Csíkos Csaba, az MTA doktora
Csizér Kata, az MTA doktora
Hermann Zoltán, PhD
Janurik Márta, PhD
Józsa Krisztián, az MTA doktora
Kárpáti Andrea, az MTA doktora
Karsai Krisztina, az MTA doktora
Nikolov Marianne, az MTA doktora
Pap László, az MTA rendes tagja
Stefanik Krisztina, PhD
Szekely Anna, az MTA doktora
Turcsányi-Szabó Márta, PhD
Zsolnai Anikó, az MTA doktora

A Közoktatási Elnöki Bizottság saját honlapja

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottság

Elnök:
É. Kiss Katalin, az MTA rendes tagja

Titkár:
Ruzsits Ildikó,
MTA Titkárság
1051 Budapest, Nádor u. 7.
E-mail: nyelvesirodalom [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Dalos Anna, az MTA doktora
Falus András, az MTA rendes tagja
Faragó Sándor, az MTA levelező tagja
Gercsák Gábor, PhD
Insperger Tamás, az MTA levelező tagja
Kádár Edit, tudományok doktora (Románia)
Lente Gábor, az MTA doktora
Madas Edit, az MTA rendes tagja
Paizs Csaba, az MTA külső tagja
Péntek János, az MTA külső tagja
Pléh Csaba, az MTA rendes tagja
Ruzsa Z. Imre, az MTA rendes tagja
Sólyom Jenő, az MTA rendes tagja
Somssich Réka, PhD
Tulassay Zsolt, az MTA rendes tagja

A bizottság saját honlapja.

Vissza a tartalomjegyzékhez.

MTA Nyelvhelyességi Tanácsadó Testület

Elnök:
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja

Titkár:
Nagy Marianna, szakreferens (MTA Titkárság)
MTA Titkárság
1051 Budapest, Nádor u. 7.
E-mail: nyelvhelyesseg [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Bódi Zoltán, PhD
Horváth Péter Iván, PhD
Imrényi András, PhD
Kontra Miklós, az MTA doktora
Sinkovics Balázs, PhD
Szabómihály Gizella

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság

Elnök:
Kocsis Károly, az MTA rendes tagja

Titkár:
Morvai Tünde, PhD
MTA Titkárság
1051 Budapest, Nádor u. 7.
E-mail: morvai [dot] tunde [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Andrea Seidler, tudományok doktora (Ausztria)
Balogh Margit, az MTA doktora
Benedek József, az MTA külső tagja
Biró A. Zoltán, az MTA külső tagja
Bitay Enikő-Magdolna, az MTA külső tagja
Brassai Attila, tudományok doktora (Románia)
Csányi Erzsébet, tudományok doktora (Szerbia)
Csernicskó István, az MTA külső tagja
Deák Ernő, tudományok doktora (Ausztria)
Karolj Skala, az MTA külső tagja
Kontra Miklós, az MTA doktora
Korbonits Márta, az MTA külső tagja
Kosztolányi György, az MTA rendes tagja
Kovács Attila, tudományok doktora (Szlovénia)
Maliga Pál, az MTA külső tagja
Mészáros András, az MTA külső tagja
Monok István, az MTA doktora
Nagy László, az MTA külső tagja
Néda Zoltán, az MTA külső tagja
Papp Z. Attila, tudományok doktora (Románia)
Alexander Shpenik Alexander, tudományok doktora (Ukrajna)
Simon Attila, az MTA külső tagja
Soós Anna, tudományok doktora (Románia)
Takács Márta , tudományok doktora (Szerbia)
Tonk Márton, tudományok doktora (Románia)
Tóth Pál Péter, az MTA doktora
Vančoné Kremmer Ildikó, tudományok doktora (Szlovákia)
Vancsó Gyula, az MTA külső tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.

MTA Székház Rekonstrukciós Szakértői Elnöki Bizottság

Elnök:
Kollár László Péter, az MTA rendes tagja

Titkár:
Balla Andrea, főosztályvezető (MTA Titkárság)
MTA Titkárság
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Tel.: +36 1 2690114
Tel.: +36 1 4116100
E-mail: balla [dot] andrea [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Becker Gábor, DLA
Bicskei Éva, PhD
Birghoffer Péter, a műszaki tudomány kandidátusa
Buskó Sándor,
Dallos Sarolta,
Dunai László, az MTA rendes tagja
Erdei Anna, az MTA rendes tagja
Farkas István, a műszaki tudomány doktora
Imre Attila R., az MTA doktora
Kontra Jenő, a műszaki tudomány kandidátusa
Krähling János, a műszaki tudomány kandidátusa
Mekota Ervin,
Mikó Árpád, az MTA doktora
Monok István, az MTA doktora
Szabó Annamária, főosztályvezető (MTA Titkárság)
Szaló Péter,
Török Ákos, az MTA levelező tagja
Vékás Lajos, az MTA rendes tagja
Wéber László,

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság

Elnök:
Bollobás Enikő, az MTA levelező tagja

Titkár:
Máté Hajnalka, MTA Titkárság
MTA Titkárság
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9
E-mail: mate [dot] hajnalka [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Acsády Judit, PhD
Balázsi Katalin, PhD (Szlovákia)
Csákiné Michéli Erika, az MTA levelező tagja
Gábor Csilla, az MTA külső tagja
Horváth Kinga, PhD (Szlovákia)
Kérchy Anna, az MTA doktora
Kéri Katalin, az MTA doktora
Kiss Rita M., az MTA levelező tagja
Kurdi Mária, az MTA doktora
Kurutzné Kovács Márta, az MTA rendes tagja
Palasik Mária, a történelemtudomány kandidátusa
Péley Bernadette, PhD
Solymosi Katalin, PhD
Toldy Andrea, az MTA doktora
Varga Zsuzsanna, az MTA doktora

A bizottság saját weboldala.

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Tudományértékelési Elnöki Bizottság (TÉB)

Elnök:
Kollár László Péter, az MTA rendes tagja

Titkár:
Jenes Barnabás, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa
MTA Titkárság
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
E-mail: jenes [dot] barnabas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Balázs Zoltán, az MTA doktora
Buczolich Zoltán, az MTA levelező tagja
Buday László, az MTA rendes tagja
Erdei Anna, az MTA rendes tagja
Hartmann Bálint, PhD
Hornok László, az MTA rendes tagja
Károlyi György, az MTA levelező tagja
Kecskeméti Gábor, az MTA rendes tagja
Kecskés Gábor, PhD
Kemény Lajos, az MTA levelező tagja
Kovács Ilona, az MTA levelező tagja
Marosi György, az MTA levelező tagja
Pósfai Mihály, az MTA rendes tagja
Trócsányi Zoltán, az MTA rendes tagja
Wilhelm Imola, PhD

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Az MTA Tudományetikai Kódexét Felülvizsgáló Elnöki Bizottság

Elnök:
Fésüs László, az MTA rendes tagja

Tagok:
Buzás Edit Irén, az MTA levelező tagja
Fazekas Marianna, az állam- és jogtudomány kandidátusa
Oberfrank Ferenc, MTA Titkárság

Vissza a tartalomjegyzékhez.

MTA Szavazási Rendjét Felülvizsgáló Elnöki Bizottság

Elnök:
Makara B. Gábor, az MTA rendes tagja

Titkár:
Rosta-Szmilkó Györgyi,

Tagok:
Csekő Imre, PhD
Kóczy Á. László, az MTA doktora
Körösényi András, az MTA doktora
Tasnádi Attila, az MTA doktora
Tóth Zoltán, választási szakértő

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Az Akadémia Alapszabályát és Ügyrendjét Gondozó Elnöki Bizottság

Elnök:
Lamm Vanda, az MTA rendes tagja

Tagok:
Fazekas Marianna, az állam- és jogtudomány kandidátusa
Nagy Marianna, PhD

Vissza a tartalomjegyzékhez.


Elnökségi Bizottságok

Az Akadémia és Könyvtára 200 éves Évfordulójának Megünneplését Előkészítő Elnökségi Bizottság

Elnök:
Kecskeméti Gábor, az MTA rendes tagja

Titkár:
Kiss Mihályné Ágnes, MTA Titkárság
1051 Budapest, Széchenyi tér 9.
E-mail: kiss [dot] mihalyne [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Babus Antal, PhD
Bicskei Éva, PhD
Buday László, az MTA rendes tagja
Cieger András, az MTA doktora
Csernus Sándor István, az MTA doktora
Erdei Anna, az MTA rendes tagja
Füredi Zoltán, az MTA rendes tagja
Hamza Gábor, az MTA rendes tagja
Hay Diana, MTA Könyvtár és Információs Központ
Kocsis Károly, az MTA rendes tagja
Kurutzné Kovács Márta, az MTA rendes tagja
Láng Benedek, az MTA doktora
Madas Edit, az MTA rendes tagja
Máté Ágnes, PhD
Mézes Miklós, az MTA rendes tagja
Mikó Árpád, az MTA doktora
Molnár Antal, az MTA doktora
Monok István, az MTA doktora
Náray-Szabó Gábor, az MTA rendes tagja
Prószéky Gábor, az MTA doktora
Sólyom Jenő, az MTA rendes tagja
Sperlágh Beáta, az MTA levelező tagja
Vörös Attila, az MTA rendes tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.

A Magyar Tudományos Akadémia által Kiválónak Elismert Kutatóhely” (MTA Kiváló Kutatóhely) Minősítést Előkészítő Elnökségi Bizottság

Elnök:
Hunyady László, az MTA rendes tagja

Titkár:
Jenes Barnabás, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa
MTA Titkárság
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
E-mail: jenes [dot] barnabas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Bálint Csanád, az MTA rendes tagja
Kamarás Katalin, az MTA rendes tagja
Kecskeméti Gábor, az MTA rendes tagja
Keserű György Miklós, az MTA levelező tagja
Monostori László, az MTA rendes tagja
Vörös József, az MTA rendes tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.