I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottság

2023-2026

Elnök:
É. Kiss Katalin, az MTA rendes tagja

Titkár:
Ruzsits Ildikó,
MTA Titkárság
1051 Budapest, Nádor u. 7.
E-mail: nyelvesirodalom [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Dalos Anna, az MTA doktora
Falus András, az MTA rendes tagja
Faragó Sándor, az MTA levelező tagja
Gercsák Gábor, PhD
Insperger Tamás, az MTA levelező tagja
Kádár Edit, tudományok doktora (Románia)
Lente Gábor, az MTA doktora
Madas Edit, az MTA rendes tagja
Paizs Csaba, az MTA külső tagja
Péntek János, az MTA külső tagja
Pléh Csaba, az MTA rendes tagja
Ruzsa Z. Imre, az MTA rendes tagja
Sólyom Jenő, az MTA rendes tagja
Somssich Réka, PhD
Tulassay Zsolt, az MTA rendes tagja

A Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottság 2023. december 4-i ülésének emlékeztetője ide kattintva olvasható.

A Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottság 2023. október 30-i ülésének emlékeztetője ide kattintva olvasható, Bilicsi Erika, az MTA KIK munkatársának tájékoztatója a magyar nyelvű folyóiratok támogatásáról pedig ide kattintva tekinthető meg.

2021-2023

Elnök:
É. Kiss Katalin, az MTA rendes tagja

Titkár:
Ruzsits Ildikó
MTA Titkársága (1051 Budapest, Nádor u. 7.)
E-mail: nyelvesirodalom [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Andrássy György, a filozófiai tudomány kandidátusa
Bősze Péter, az orvostudomány doktora
Falus András, az MTA rendes tagja
Fóris Ágota, PhD
Gyurgyák János, PhD
Kádár Edit, tudományok doktora (Románia)
Madas Edit, az MTA rendes tagja
Péntek János, az MTA külső tagja
Pléh Csaba, az MTA rendes tagja
Prószéky Gábor, az MTA doktora
Sólyom Jenő, az MTA rendes tagja
Szabó T. Attila Ellák, a biológiai tudomány doktora
Vicsi Klára, az MTA doktora

A Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottság 2021. március 1-jei alakuló ülésén elhangzott előadás:

Prószéky Gábor, az MTA doktora: A magyar nyelv digitális fenntarthatóságáért

A 2021. június 7-i ülésen elhangzott előadás:

Falus András, az MTA rendes tagja, a Magyar Tudomány főszerkesztője: A Magyar Tudomány mint a közösségi ismeretátadás színtere; actorok és alanyok reciprocitása

Madas Edit, az MTA rendes tagja: A magyar nyelvű tudományos folyóiratok helyzetéről, pénzügyi és terjesztési problémáiról

2021. szeptember 10. tudományos konferencia

Az érvek szerepe a nyelvi jogok nemzetközi elismerésének erősítésében

A konferencia anyagának egy része megjelent a Foreign Policy Review című folyóirat különszámaként. E különszám ide kattintva tölthető le.

2021. október 4-i ülés a magyar nyelvű tudományos könyvkiadás helyzetéről

Emlékeztető a Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottság 2021. október
4-i üléséről; az ülésen elhangzottak és az utólagos írásbeli hozzászólások összefoglalása

2022. december 19-i ülés a magyar nyelv felsőoktatásbeli szerepéről

Emlékeztető a Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottságnak a magyar nyelv felsőoktatásbeli szerepével foglalkozó 2022. december 19-i üléséről

Felmérés a magyar nyelvű tudományos folyóiratokról

A szöveges áttekintés és a két táblázat ide kattintva tekinthető meg.

2023. április 24-i ülés a Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság tagjaival és az MTA KIK munkatársaival együtt a magyar nyelvű tudományos folyóiratok helyzetéről

Az ülés emlékeztetője ide kattintva olvasható.

A folyóiratokról készült felmérés összefoglalója ide kattintva tekinthető meg.

2017-2020

Elnök:
É. Kiss Katalin, az MTA rendes tagja

Titkár:
Ruzsits Ildikó
MTA Titkársága (1051 Budapest, Nádor u. 7.)
E-mail: nyelvesirodalom [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Tagok:
Ádám József, az MTA rendes tagja (X. osztály)
Bősze Péter, az orvostudomány doktora (V. osztály)
Daróczy Zoltán, az MTA rendes tagja (III. osztály)
Fóris Ágota PhD (KRE)
Hornok László, az MTA rendes tagja (IV. osztály)
Kiss Jenő, az MTA rendes tagja (I. osztály)
Kornai András, az MTA doktora (BME)
Láncz Irén (Újvidéki Egyetem)
Lovas Rezső, az MTA rendes tagja (XI. osztály)
Nagy József, az MTA doktora (VII. osztály)
Péntek János, az MTA külső tagja (KAB)
Pléh Csaba, az MTA rendes tagja (II. osztály)
Ritoók Zsigmond, az MTA rendes tagja (I. osztály)
Szabó T. Attila, professor emeritus (Pannon Egyetem)
Szabómihály Gizella (Gramma Nyelvi Iroda, Szlovákia)
Vékás Lajos, az MTA rendes tagja (IX. osztály)
Vicsi Klára, az MTA doktora (VI. osztály)

A Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottság 2017. október 9-i alakuló ülésén elhangzott előadás:

Fóris Ágota PhD: A magyar nyelv a tudományban. A terminológia helye, szerepe és feladatai

Erről bővebben lásd:
Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) 2019. Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. L’Harmattan–OFFI Zrt., Budapest. 218 p., ISBN 978-963-414-516-5 A kötet pdf formában is letölthető:
https://www.offi.hu/sites/default/files/media/files/terminologastrategiai_kihivasok.pdf

A 2018. február 19-i ülésen elhangzott előadás:

Kornai András, az MTA doktora: Nyelvi életképesség a digitális világban

A 2018. október 8-i ülésen elhangzott előadások:

Vicsi Klára, az MTA doktora: Terminológiai szótárfelmérés eredménye és tanulságai az MTA Műszaki Tudományok Osztályán

Gervai Péter: A Wikipédia szerkesztési elvei

Fóris Ágota és Bölcskei Andrea cikke: Ajánlások a magyar terminológiastratégiához

Egy magyar terminológiai adatbázis és portál szükségességéről
Emlékeztető a Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottság 2017-18-as üléseiről

A 2019. március 25-i ülésen elhangzott előadás:

Gyurgyák János, az Osiris Könyvkiadó igazgatója: Lesz-e a jövőben tudományos könyvkiadás Magyarországon?

A 2020. március 2-i ülésen elhangzott előadás:

Andrássy György, a PTE Állam- és Jogtudományi Karának professzora, a nyelvi jogok szakértője: Milyen jövője lehet a magyarnak a tudomány és a felsőoktatás nyelveként jogi nézőpontból?