I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   

Találatok

Keresés az adatbázisban

A keresés eredménye: 181 találat

Név
Tudományterület
Abádi Nagy Zoltán anglisztika, amerikanisztika
Ács Pál Irodalomtörténet
Adamik Tamás Klasszika-filológia
Adamikné Jászó Anna Magyar nyelvészet
Agyagási Klára Összehasonlító történeti nyelvtudomány
Alberti Gábor Nyelvtudomány
Andrásfalvy Bertalan Néprajz-folklór
Bakró-Nagy Marianne Urali nyelvészet
Balázs Mihály Irodalomtörténet 
Banczerowski Janusz szláv nyelvek, nyelvi kommunikáció, általános és alkalmazott nyelvészet, szemantika, pragmatika, polonisztika
Barna Gábor Néprajz-folklór
Bartha Elek néprajz, folklór
Bartók István Régi magyar irodalom
Bassola Péter Germanisztika
Békési Imre Szövegnyelvészet
Bényei Tamás Angol irodalom, irodalomelmélet 
Berkes Tamás Komparatisztika, bohemisztika
Bernáth Árpád Irodalomelmélet, német irodalomtörténet, magyar irdolom 
Bezeczky Gábor
Bíró Ferenc A felvilágosodás és a romantika irodalma, textológia
Bodó Sándor Néprajz
Bókay Antal Irodalomelmélet, modern költészet története, pszichoanalitikus irodalomkutatás
Bolla Kálmán Kísérleti fonetika
Bónus Tibor XX. századi magyar és francia irodalom, irodalomelmélet, Moliere
Borsa Gedeon Könyv- és nyomdatörténet
Buzinkay Géza Művelődés- és sajtótörténet
Büky László Stilisztika
Cs. Jónás Erzsébet Funkcionális stilisztika, fordításstilisztika (magyar-orosz)
Csepregi Zoltán Egyháztörténet
Cser András Elméleti nyelvészet
Csúcs Sándor Uráli nyelvek
Csúri Károly Német és osztrák irodalom, irodalomelmélet
D. Mátai Mária Magyar nyelvtörténet
D. Molnár István Irodalom és művelődéstörténet
Dávid Géza A 16-17. század története
Dobos István Modern magyar irodalom
Domonkos Ottó Néprajz-folklór
Dukkon Ágnes Irodalomtörténet
E. Abaffy Erzsébet Magyar nyelvtörténet
Eisemann György Magyar irodalomtörténet, irodalom- és kultúratudomány
Flórián Mária Anyagi kultúra története: öltözködés, kézművesség
Fodor Pál a középkor története, turkológia
Földes Csaba Német nyelvészet, kontaktusnyelvészet, interkulturális kommunikáció
Fried István Magyar irodalomtörténet, modern filológia
Fröhlich Ida Hebraisztika, ókortörténet
Gadányi Károly Szláv nyelvek
Gósy Mária fonetika, alkalmazott nyelvtudomány
Hajdu Péter Irodalomtudomány
Hajnády Zoltán Modern filológia, orosz irodalom, kultúra
Hamar Imre Kína nyelvei

181 találat