I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   

Találatok

Keresés az adatbázisban

A keresés eredménye: 187 találat

Név
Tudományterület
A. Molnár Ferenc Magyar nyelvtörténet, finnugor filológia
Abádi Nagy Zoltán anglisztika, amerikanisztika
Ács Pál Irodalomtörténet
Adamik Tamás Klasszika-filológia
Adamikné Jászó Anna Magyar nyelvészet
Agyagási Klára Összehasonlító történeti nyelvtudomány
Alberti Gábor Nyelvtudomány
Andrásfalvy Bertalan Néprajz-folklór
Bakró-Nagy Marianne Urali nyelvészet
Balázs Mihály Irodalomtörténet 
Balogh Piroska magyar irodalomtörténet
Banczerowski Janusz szláv nyelvek, nyelvi kommunikáció, általános és alkalmazott nyelvészet, szemantika, pragmatika, polonisztika
Barna Gábor Néprajz-folklór
Bartha Elek néprajz, folklór
Bartók István Régi magyar irodalom
Bassola Péter Germanisztika
Bednanics Gábor 19. század végi, 20. századi magyar és világirodalom
Benczes Réka Angol nyelvészet
Bene Sándor Kora újkor- és irodalomtörténet
Bényei Tamás Angol irodalom, irodalomelmélet 
Berkes Tamás Komparatisztika, bohemisztika
Bernáth Árpád Irodalomelmélet, német irodalomtörténet, magyar irdolom 
Bezeczky Gábor
Bibok Károly Szószemantika, lexikai pragmatika, az orosz nyelv szintaxisa
Bókay Antal Irodalomelmélet, modern költészet története, pszichoanalitikus irodalomkutatás
Bónus Tibor XX. századi magyar és francia irodalom, irodalomelmélet, Moliere
Buzinkay Géza Művelődés- és sajtótörténet
Büky László Stilisztika
Cs. Jónás Erzsébet Funkcionális stilisztika, fordításstilisztika (magyar-orosz)
Csepregi Márta Uralisztika
Csepregi Zoltán Egyháztörténet
Cser András Elméleti nyelvészet
Csúcs Sándor Uráli nyelvek
Csúri Károly Német és osztrák irodalom, irodalomelmélet
D. Molnár István Irodalom és művelődéstörténet
Dalos Anna 20. századi magyar zenetörténet
Darab Ágnes klasszika-filológia, összehasonlító irodalomtudomány
Dávid Géza A 16-17. század története
Dobos István Modern magyar irodalom
Dukkon Ágnes Irodalomtörténet
Eisemann György Magyar irodalomtörténet, irodalom- és kultúratudomány
Fejős Zoltán Néprajz és kulturális antropológia
Flórián Mária Anyagi kultúra története: öltözködés, kézművesség
Fodor Pál a középkor története, turkológia
Forgács Tamás Magyar szintaxis, nyelvtörténet, frazeológia
Földes Csaba Német nyelvészet, kontaktusnyelvészet, interkulturális kommunikáció
Fried Ilona Italianisztika, összehasonlító irodalomtudomány, színház, kultúrtörténet
Fried István Magyar irodalomtörténet, modern filológia
Fröhlich Ida Hebraisztika, ókortörténet
Gadányi Károly Szláv nyelvek

187 találat