I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   

Találatok

Keresés az adatbázisban

A keresés eredménye: 188 találat

Név
Tudományterület
Furkó Bálint Péter pragmatika, szövegnyelvészet, diskurzusjelölők, diskurzusannotáció, kritikai diskurzuselemzés, kultúraközi kommunikáció
Gadányi Károly Szláv nyelvek
Gintli Tibor Irodalomtudomány, Modern magyar irodalom
Gósy Mária fonetika, alkalmazott nyelvtudomány
Hajdu Péter Irodalomtudomány
Hajnády Zoltán Modern filológia, orosz irodalom, kultúra
Hamar Imre Kína nyelvei
Hamburger Klára Liszt Ferenc, élete és művei
Hansági Ágnes 19. századi magyar irodalom
Hargittay Emil 16-18. századi magyar irodalom, Pázmány Péter munkássága
Hárs Endre Német irodalom
Havas Ferenc Nyelvelmélet
Heltai János Irodalomtörténet
Hetényi Zsuzsa Irodalomtörténet
Hima Gabriella Irodalomtudomány
Hoppál Mihály Összehasonlító vallástudomány, folklór, szemiotika, mitológiakutatás
Horváth Kornélia XX. századi és kortárs magyar irodalom, olasz és orosz irodalom, irodalomelmélet (főként líra- és verselmélet)
Hunyadi László Nyelvészet
Imre Mihály A reneszánsz és a reformáció retorikai műveltsége. Retorikai-poétikai rendszerek a 16-17. sz. magyar irodalmában. Szenci Molnár A. és a késő-reneszánsz. A magyar puritánizmus és a barokk irodalom.
Imre Zoltán Színháztudomány
Ivanics Mária Oszmanisztika 
Jákfalvi Magdolna Színháztudomány
Jászay László Orosz nyelvészet, aspektológia, funkcionális grammatika
Kakuk Zsuzsa Török nyelvek
Kappanyos András Modern irodalom
Károly Krisztina Szövegnyelvészet, fordítástudomány
Kasza Péter humanista történetírás
Kemecsi Lajos Zoltán Anyagi kultúra
Keményfi Róbert
Kenyeres Zoltán Irodalomtörténet
Kérchy Anna angol irodalom, irodalomelmélet
Keresztes László Uráli nyelvek
Keszler Borbála Magyar nyelvészet
Kisbán Eszter Néprajz-folklór
Kiss Attila irodalomtudomány
Kiss Magdaléna magyar nyelvészet
Klaudy Kinga Alkalmazott nyelvészet
Knapp Éva Irodalomtörténet
Kocziszky Éva Irodalomtörténet, filozófiatörténet
Kocsis Mihály Orosz nyelvtörténet, ukrán nyelvtörténet
Komlós Katalin Zeneművészet-történet és -elmélet
Komlósiné Knipf Erzsébet Germanisztika
Kontra Miklós Urali nyelvek
Kornai András Matematikai nyelvészet
Korompay H. János 19. századi irodalomtörténet
Kovács Árpád Irodalomtörténet, irodalomelmélet
Kovács Péter Epigráfia, Pannonia-kutatás (régészet)
Kövecses Zoltán Kognitív nyelvészet, lexikográfia
Kríza Ildikó Néprajz-folklór
Kroó Katalin Orosz irodalom, irodalomtörténet, irodalomelmélet

188 találat