Vezetői Kollégium

A Vezetői Kollégium az Akadémia operatív működését irányító választott testület. Tíz tagból áll; elnöke az Akadémia elnöke, tagjai az Akadémia alelnökei, főtitkára és főtitkárhelyettese és az Elnökség Közgyűlés által választott három akadémikus és egy nem akadémikus tagja.

A Vezetői Kollégium tagjai:

Elnök:
Freund Tamás, az MTA rendes tagja

Tagok:

Erdei Anna, az MTA rendes tagja

Homonnay Zoltán, az MTA doktora

Hudecz Ferenc, az MTA rendes tagja

Kollár László Péter, az MTA rendes tagja

Kosztolányi György, az MTA rendes tagja

Lamm Vanda, az MTA rendes tagja

Pósfai Mihály, az MTA rendes tagja

Romsics Ignác, az MTA rendes tagja

Szathmáry Eörs az MTA rendes tagja

Állandó meghívott:

Bőhm Gergely
titkárságvezető
Elnöki és Alelnöki Titkárság

Baloghné dr. Balla Andrea
titkárságvezető
Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárság

A Vezetői Kollégium bizottságai

Könyvtári Bizottság

Elnök:

Vékás Lajos, az MTA rendes tagja

Tagok:

Benkő Elek, az MTA doktora

Bozó László, az MTA rendes tagja

Gyires Klára, az MTA doktora

Lovas Rezső György, az MTA rendes tagja

Madas Edit, az MTA levelező tagja

Náray-Szabó Gábor, az MTA rendes tagja

Rácz Lajos, az állam- és jogtudomány kandidátusa

Simonovits Miklós, az MTA rendes tagja

Szathmáry Eörs, az MTA rendes tagja

Székely Vladimír, az MTA rendes tagja

Tóth Miklós, az MTA levelező tagja

Szociális Bizottság

Elnök:

Freund Tamás, az MTA rendes tagja

Titkár:

Lessi Lívia,

Tagok:

Chikán Attila, az MTA levelező tagja

Horváth József, az MTA rendes tagja

Iván Béla, az MTA levelező tagja

Jánossy András, az MTA rendes tagja

Kósa László, az MTA rendes tagja

Kurutzné Kovács Márta, az MTA rendes tagja

Ligeti Erzsébet, az MTA rendes tagja

Márton Péter, az MTA rendes tagja

Szabolcs Éva, PhD

Szemerédi Endre, az MTA rendes tagja

Teplán István, az MTA rendes tagja

A Szociális Bizottság ügyrendje