Vezetői Kollégium

A Vezetői Kollégium az Akadémia operatív működését irányító választott testület. Feladata a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott döntések végrehajtása, a Közgyűlés és az Elnökség által ráruházott döntések meghozatala. A Vezetői Kollégium hatáskörét és működési rendjét az Alapszabály rögzíti.

Tíz tagból áll. Elnöke az Akadémia elnöke, tagjai az Akadémia alelnökei, főtitkára és főtitkárhelyettese és az Elnökség Közgyűlés által választott három akadémikus és egy nem akadémikus tagja.

A Vezetői Kollégium tagjai:

Elnök:
Lovász László, az MTA rendes tagja

Tagok:

Barnabás Beáta Mária, az MTA rendes tagja

Boda Zsolt, PhD

Bokor József, az MTA rendes tagja

Freund Tamás, az MTA rendes tagja

Pósfai Mihály, az MTA rendes tagja

Szabó Miklós, az MTA rendes tagja

Török Ádám, az MTA rendes tagja

Tulassay Tivadar, az MTA rendes tagja

Vékás Lajos, az MTA rendes tagja

Állandó meghívott:

Balla Andrea
titkárságvezető, Elnöki Titkárság

Szabó Annamária
főosztályvezető, Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárság

A Vezetői Kollégium bizottságai

Könyvtári Bizottság

Elnök:

Vékás Lajos, az MTA rendes tagja

Tagok:

Benkő Elek, az MTA doktora

Bozó László, az MTA rendes tagja

Gyires Klára, az MTA doktora

Lovas Rezső György, az MTA rendes tagja

Madas Edit, az MTA levelező tagja

Náray-Szabó Gábor, az MTA rendes tagja

Rácz Lajos, az állam- és jogtudomány kandidátusa

Simonovits Miklós, az MTA rendes tagja

Szathmáry Eörs, az MTA rendes tagja

Székely Vladimír, az MTA rendes tagja

Tóth Miklós, az MTA levelező tagja

Szociális Bizottság

Elnök:

Freund Tamás, az MTA rendes tagja

Titkár:

Lessi Lívia,

Tagok:

Chikán Attila, az MTA levelező tagja

Horváth József, az MTA rendes tagja

Iván Béla, az MTA levelező tagja

Jánossy András, az MTA rendes tagja

Kósa László, az MTA rendes tagja

Kurutzné Kovács Márta, az MTA rendes tagja

Ligeti Erzsébet, az MTA rendes tagja

Márton Péter, az MTA rendes tagja

Szabolcs Éva, PhD

Szemerédi Endre, az MTA rendes tagja

Teplán István, az MTA rendes tagja

A Szociális Bizottság ügyrendje