Vezetői Kollégium

A Vezetői Kollégium az Akadémia operatív működését irányító választott testület. Tíz tagból áll; elnöke az Akadémia elnöke, tagjai az Akadémia alelnökei, főtitkára és főtitkárhelyettese és az Elnökség Közgyűlés által választott három akadémikus és egy nem akadémikus tagja.

A Vezetői Kollégium tagjai:

Elnök:
Freund Tamás, az MTA rendes tagja

Tagok:

Csernoch László, közgyűlési képviselő

Csépe Valéria, az MTA rendes tagja

Erdei Anna, az MTA rendes tagja

Hudecz Ferenc, az MTA rendes tagja

Kollár László Péter, az MTA rendes tagja

Kosztolányi György, az MTA rendes tagja

Lamm Vanda, az MTA rendes tagja

Stipsicz András, az MTA rendes tagja

Szathmáry Eörs, az MTA rendes tagja

Állandó meghívott:

Bőhm Gergely
titkárságvezető
Elnöki és Alelnöki Titkárság

Baloghné dr. Balla Andrea
titkárságvezető
Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárság

A Vezetői Kollégium bizottságai

Könyvtári Bizottság

Elnök:

Lamm Vanda, az MTA rendes tagja

Tagok:

Benkő Elek, az MTA rendes tagja

Gyires Klára, az MTA doktora

Hargittai István, az MTA rendes tagja

Kecskeméti Gábor, az MTA levelező tagja

Kun Ferenc, az MTA levelező tagja

Laczkovich Miklós, az MTA rendes tagja

Pálfy József, az MTA rendes tagja

Podani János, az MTA rendes tagja

Reményi Károly, az MTA rendes tagja

Stipta István, az MTA doktora

Tóth Miklós, az MTA levelező tagja

Állandó meghívottak:
Monok István, az MTA KIK főigazgatója
Gaálné Kalydy Dóra, az MTA KIK általános főigazgató-helyettese
Holl András, az MTA KIK informatikai főigazgató-helyettese

Szociális Bizottság

Elnök:

Kosztolányi György, az MTA rendes tagja

Titkár:

Lessi Lívia,

Tagok:

Barna Balázs, az MTA rendes tagja

Biró László Péter, az MTA rendes tagja

Dobozy Attila, az MTA rendes tagja

Frank András, az MTA levelező tagja

Harangi Szabolcs, az MTA levelező tagja

Iván Béla, az MTA rendes tagja

Kenesei István, az MTA levelező tagja

Kurutzné Kovács Márta, az MTA rendes tagja

Oborni Teréz, PhD

Szalai Júlia, az MTA levelező tagja

Teplán István, az MTA rendes tagja

Meghívott:

Kondácsné Dallos Sarolta

A Szociális Bizottság ügyrendje