Vezetői Kollégium

A Vezetői Kollégium az Akadémia operatív működését irányító választott testület. Tíz tagból áll; elnöke az Akadémia elnöke, tagjai az Akadémia alelnökei, főtitkára és főtitkárhelyettese és az Elnökség Közgyűlés által választott három akadémikus és egy nem akadémikus tagja.

A Vezetői Kollégium tagjai:

Elnök:
Freund Tamás, az MTA rendes tagja

Tagok:

Csernoch László, közgyűlési képviselő

Csépe Valéria, az MTA rendes tagja

Erdei Anna, az MTA rendes tagja

Hudecz Ferenc, az MTA rendes tagja

Kollár László Péter, az MTA rendes tagja

Kosztolányi György, az MTA rendes tagja

Lamm Vanda, az MTA rendes tagja

Stipsicz András, az MTA rendes tagja

Szathmáry Eörs, az MTA rendes tagja

Állandó meghívott:

Bőhm Gergely
titkárságvezető
Elnöki és Alelnöki Titkárság

Baloghné dr. Balla Andrea
titkárságvezető
Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárság

A Vezetői Kollégium bizottságai

Könyvtári Bizottság

Elnök
Lamm Vanda, az MTA rendes tagja

Tagok:
Bársony István, az MTA rendes tagja
Deli Mária, az MTA levelező tagja
Helyes Lajos, az MTA levelező tagja
Huszthy Péter, az MTA rendes tagja
Kecskeméti Gábor, az MTA rendes tagja
Kun Ferenc, az MTA levelező tagja
Müller Veronika, az MTA doktora
Pach János, az MTA levelező tagja
Pálfy József, az MTA rendes tagja
Rainer M. János, az MTA levelező tagja
Stipta István, az MTA doktora

Állandó meghívottak:
Monok István, az MTA KIK főigazgatója
Gaálné Kalydy Dóra, az MTA KIK általános főigazgató-helyettese
Holl András, az MTA KIK informatikai főigazgató-helyettese

Titkár:
Máté Hajnalka

Szociális Bizottság

Elnök:
Kosztolányi György, az MTA rendes tagja

Titkár:
Lessi Lívia, a Humánpolitikai Főosztály vezetője

Tagok:
Barna Balázs, az MTA rendes tagja
Biró László Péter, az MTA rendes tagja
Dobozy Attila, az MTA rendes tagja
Frank András, az MTA levelező tagja
Harangi Szabolcs, az MTA levelező tagja
Iván Béla, az MTA rendes tagja
Kenesei István, az MTA levelező tagja
Kurutzné Kovács Márta, az MTA rendes tagja
Oborni Teréz, PhD
Szalai Júlia, az MTA levelező tagja
Teplán István, az MTA rendes tagja

Meghívott:
Kondácsné Dallos Sarolta, gazdasági igazgató

A Szociális Bizottság ügyrendje