Tudományetikai Bizottság

Elnök:
Buzás Edit Irén, az MTA levelező tagja

Tagok:
Ács Pál, az MTA doktora
Bollobás Enikő, az MTA levelező tagja
Bozó László, az MTA rendes tagja
Buzás Edit Irén, az MTA levelező tagja
Demetrovics Zsolt, az MTA levelező tagja
Dobránszki Judit, az MTA doktora
Földi András, az MTA levelező tagja
Gyenizse Péter, PhD
Hangody László, az MTA rendes tagja
Helyes Lajos, az MTA levelező tagja
Hohmann Judit, az MTA levelező tagja
Kaptay György, az MTA rendes tagja
Kotschy András, az MTA doktora
Láng Benedek, az MTA doktora
Mikó Irén, az orvostudomány kandidátusa
Molnár Lajos Gábor, az MTA doktora
Pécz Béla, az MTA levelező tagja
Poppe András, az MTA doktora
Pósfai György, az MTA doktora
F. Rozsnyai Krisztina, PhD
Takács Gábor, az MTA doktora
Tardos Gábor, az MTA levelező tagja

Póttagok:
Acsády László, az MTA levelező tagja
Bajnok Zoltán, az MTA doktora
Balla György, az MTA rendes tagja
Cser András, az MTA doktora
Derényi Imre, az MTA levelező tagja
Dux Mária, az MTA doktora
Frank András, az MTA rendes tagja
Gyuranecz Miklós, az MTA doktora
Hideg Éva, az MTA doktora
Imre Sándor, az MTA levelező tagja
Kiss György, az MTA rendes tagja
Kovács M. Gábor, az MTA doktora
Michalkó Gábor, az MTA doktora
Németh T. Enikő, az MTA levelező tagja
Recski András, a matematikai tudomány doktora
Solymosi László, az MTA rendes tagja
Szente Lajos, az MTA levelező tagja
Telek Miklós, az MTA doktora
Tömösköziné Farkas Rita, PhD
Varga Zsuzsanna, az MTA doktora
Veisz Ottó, az MTA levelező tagja
Völgyesi Lajos, az MTA levelező tagja

A Tudományetikai Bizottságról az MTA Alapszabálya 32. § rendelkezik

(1) A Tudományetikai Bizottság feladata, hogy a tudományos kutatás szabadságának, a tudományos közélet tisztaságának védelmében állást foglaljon tudományetikai elvi kérdésekben.

(2) A Tudományetikai Bizottságnak 22 tagja van. A Tudományetikai Bizottság tagjait a tudományos osztályok jelölik, osztályonként egy főt az Akadémia rendes vagy levelező tagjai közül, egy főt pedig a köztestület nem akadémikus tagjai közül. Ugyanazon személy legfeljebb két alkalommal választható a Tudományetikai Bizottság tagjává.

(3) A Tudományetikai Bizottság konkrét ügyekben is eljárhat, ha mind a panasztevő, mind pedig az a személy, akivel szemben a panaszt benyújtották, írásban kijelenti, hogy aláveti magát a bizottság eljárásának. Az Akadémia köztestületének tagjai, az MTA doktora címre pályázók, a doktori eljárásban közreműködők és a Tudományetikai kódexben meghatározott személyek kötelesek alávetni magukat a bizottság eljárásának. A bizottság ilyen esetekben szakértő véleményét is meghallgathatja, és azt figyelembe veheti.

(4) A Tudományetikai Bizottság titkársági feladatait az MTA Titkárság (külön szabályozás szerint illetékes) szervezeti egysége látja el.

Tudományetikai Kódex

A Tudományetikai Kódex innen tölthető le.