Tudományetikai Bizottság

Elnök:
Buzás Edit Irén, az MTA levelező tagja

Tagok:
Ács Pál, az MTA doktora
Bárány Imre, az MTA rendes tagja
Bartholy Judit, az MTA doktora
Bollobás Enikő, az MTA levelező tagja
Borbás Anikó, az MTA doktora
Buzás Edit Irén, az MTA levelező tagja
Csákiné Michéli Erika, az MTA levelező tagja
Dobránszki Judit, az MTA doktora
Fazekas Marianna, az állam- és jogtudomány kandidátusa
Hangody László, az MTA rendes tagja
Hargittai Magdolna, az MTA rendes tagja
Kaptay György, az MTA rendes tagja
Katz Sándor, az MTA rendes tagja
Lakatos István, az MTA rendes tagja
Matolcsi Máté, az MTA doktora
Mikó Irén, az orvostudomány kandidátusa
Pósfai György, az MTA doktora
Pusztai Gabriella, az MTA doktora
Solymosi László, az MTA rendes tagja
Sulik Béla, az MTA doktora
Vas László Mihály, az MTA doktora
Vörös Imre, az MTA rendes tagja

Póttagok:
Cser András, az MTA doktora
Donkó Zoltán, az MTA doktora
Dux Mária, az MTA doktora
Harcos Gergely, az MTA doktora
Hideg Éva, az MTA doktora
Hohmann Judit, az MTA levelező tagja
Horváth László, az MTA doktora
Imre Sándor, az MTA levelező tagja
Kovács M. Gábor, az MTA doktora
Mihály György, az MTA rendes tagja
Molnár Antal, az MTA doktora
Nusser Zoltán, az MTA rendes tagja
Palánkai Tibor, az MTA rendes tagja
Rajkai Kálmán László, az MTA rendes tagja
Schaff Zsuzsa, az MTA rendes tagja
Telek Miklós, az MTA doktora
Tömösköziné Farkas Rita, PhD
Tusnády Gábor, az MTA rendes tagja
Urbányi Béla, az MTA doktora
Vásáry István, az MTA rendes tagja
Vörös Attila, az MTA rendes tagja

A Tudományetikai Bizottságról az MTA Alapszabálya 32. § rendelkezik

(1) A Tudományetikai Bizottság feladata, hogy a tudományos kutatás szabadságának, a tudományos közélet tisztaságának védelmében állást foglaljon tudományetikai elvi kérdésekben.

(2) A Tudományetikai Bizottságnak 22 tagja van. A Tudományetikai Bizottság tagjait a tudományos osztályok jelölik, osztályonként egy főt az Akadémia rendes vagy levelező tagjai közül, egy főt pedig a köztestület nem akadémikus tagjai közül. Ugyanazon személy legfeljebb két alkalommal választható a Tudományetikai Bizottság tagjává.

(3) A Tudományetikai Bizottság konkrét ügyekben is eljárhat, ha mind a panasztevő, mind pedig az a személy, akivel szemben a panaszt benyújtották, írásban kijelenti, hogy aláveti magát a bizottság eljárásának. Az Akadémia köztestületének tagjai, az MTA doktora címre pályázók, a doktori eljárásban közreműködők és a Tudományetikai kódexben meghatározott személyek kötelesek alávetni magukat a bizottság eljárásának. A bizottság ilyen esetekben szakértő véleményét is meghallgathatja, és azt figyelembe veheti.

(4) A Tudományetikai Bizottság titkársági feladatait az MTA Titkárság (külön szabályozás szerint illetékes) szervezeti egysége látja el.

Tudományetikai Kódex

A Tudományetikai Kódex innen tölthető le.