Az MTA köztestületének tagjai

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   
Solymosi László

Solymosi László

Született Veszprém, 1944.06.25.

rendes tag 2016

levelező tag 2010

a történelemtudomány doktora 1996

Szakterület középkortörténet
Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Foglalkozás professor emeritus, Professor emeritus

Publikációk Solymosi László publikációs listája

Szervezeti tagságok

 • Tudományetikai Bizottság (póttag)
 • Vagyonkezelő Testület (szavazati jogú tag)
 • Klasszika-filológiai Tudományos Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Közgyűlés
 • Ókortörténeti Tudományos Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Történettudományi Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Debreceni Területi Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Agrártörténeti és Faluszociológiai Osztályközi Állandó Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Erdély Öröksége Alapítvány Kuratóriuma (elnök)
 • Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottság
 • Közép- és Neolatin Munkabizottság (szavazati jogú tag)
 • Történettudományi Munkabizottság (tag)
 • Vagyongazdálkodási Stratégia (szavazati jogú tag)
 • Bibliotheca historiae ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nuncupatae (szerkesztőbizottsági tag)
 • Kiss Lajos Díj Alapítvány
 • KLIÓ Alapítvány. Kuratórium (elnök)
 • Kubinyi András Középkortudományi Alapítvány (elnök)
 • Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (szerkesztőbizottsági tag)
 • Magyar Kánonjogi Társaság (tiszteletbeli tag)
 • Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
 • Magyar Történelmi Társulat
 • Szent István Akadémia (rendes tag)
 • Commission Internationale de Diplomatique du Comité International des Sciences Historiques (elnökségi tag)
 • Történelmi Szemle (szerkesztőbizottsági tag)

Szerkesztői tevékenységek

 • Klió Alapítvány
 • Magyar Egyháztörténeti Vázlatok
 • Történelmi Szemle
 • Bibliotheca Historiae ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nuncupatae

Díjak

 • Fraknói Vilmos-díj (Magyar Kulturális Örökség Minisztériuma minisztere): 2014
 • Debreceni Egyetem BTK Emlékérme (Debreceni Egyetem BTK): 2014
 • Magyar Érdemrend tisztikeresztje: 2013
 • Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (Oktatási és kulturális miniszter): 2010
 • Ipolyi Arnold-díj (OTKA): 2009
 • Széchenyi professzori ösztöndíj: 1997 - 2000
 • Akadémiai Ifjúsági Díj (Magyar Tudományos Akadémia): 1974

Elérhetőségek

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
  Bölcsészettudományi Kar
  Történeti Intézet
  Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
  1088 Budapest, Múzeum körút 6-8.
  Magyarország
  Tel.: +36 1 4116500 / 5810
  Email: solymosi@btk.ppke.hu
  E-mail: solymosi.laszlo@btk.elte.hu
 • Debreceni Egyetem
  Bölcsészettudományi Kar
  Történelmi Intézet
  Középkori, Koraújkori Magyar Történeti és Segédtudományi Tanszék
  4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
  Magyarország
  E-mail: solymosi@btk.ppke.hu

Keresés az adatbázisban

vissza