Elindultak az Akadémia nemzeti programjai

Alapos előkészítés és független testületi értékelés után elnöki döntéssel három nagy nemzeti program kezdi meg a működését: a Tudomány a Magyar Nyelvért Nemzeti Program 4 alprogramja, a Fenntartható Fejlődés és Technológiák Nemzeti Program Fenntartható technológiák alprogramja és a Nemzeti Agykutatási Program 3.0. Működésük időtartama négy év, összes támogatásuk 8,6 milliárd forint.

2022. december 7.

Az MTA elnöke által kezdeményezett, az MTA vezető testületei által támogatott és a Kormánnyal is egyeztetett nemzeti kutatási programok a magyar társadalom, gazdaság és kultúra számára nemzetstratégiai jelentőségű tématerületeken működnek.

Freund Tamás elnökjelölti koncepciójában 2020 januárjában vetette fel akadémiai nemzeti programok indítását, ami megválasztásával az elnöki program kiemelt elemévé vált. A programok megvalósítására – a Kormánnyal való sikeres egyeztetéseket követően – 2022-ben nyílt lehetőség az MTA számára biztosított évi 3 milliárd forint összegű, „beépülő” költségvetési támogatással.

Az MTA elnöke a kiválasztott három tématerület kiemelkedő munkásságú és elismertségű kutatóit kérte fel, hogy vezető hazai kutatók és elsősorban MTA Kiváló Kutatóhely minősítéssel rendelkező kutatóhelyek bevonásával állítsanak össze egy kutatási tervet és támogatási igényt tartalmazó csomagot. Egyaránt lehetőség volt egy-egy kutatóhely vagy kutatóhelyek konzorciuma által megvalósítható tervek benyújtására.

A Tudomány a Magyar Nyelvért Nemzeti Program keretében Hoffmann István akadémikus, Németh T. Enikő akadémikus és Prószéky Gábor, az MTA doktora, a Fenntartható Fejlődés és Technológiák Nemzeti Program kapcsán Bozó László akadémikus, a Nemzeti Agykutatási Program (NAP) 3.0 esetében pedig Nusser Zoltán akadémikus kapott elnöki felkérést javaslat kidolgozására.

Az Akadémia nemzeti programjainak koncepciójáról, előkészítéséről, értékelésének és elbírálásának módjáról, valamint a programok működéséről itt található tájékoztatás.

A benyújtott kutatási tervekről és támogatási igényekről a nemzeti programok programtanácsainak javaslata alapján az Akadémia elnöke döntött.

A most induló nemzeti programok céljairól és tudományos kutatási tematikájáról itt található részletes ismertetés.

2022 őszétől az alábbi nemzeti programok részesülnek támogatásban:

1. Tudomány a Magyar Nyelvért Nemzeti Program (TMNYNP)

A TMNYNP négy alprogramjának megvalósításában részt vevő kutatóhelyek: Debreceni Egyetem (DE) – 1. és 4. alprogram; Nyelvtudományi Kutatóközpont (NYTK) – 2. és 3. alprogram; MTA Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK) – 2. alprogram; Szegedi Tudományegyetem (SZTE) – 4. alprogram. Az alprogramok működésének időtartama: 2022. december 1. – 2026. november 30. (48 hónap). Kivéve a Magyar Nemzeti Helynévtár Programot, amely 2022. január 1-től működik, és 10 évre tervezett kutatási projekt. A támogatás összesen (négy évre szólóan) 979 694 904 Ft.

A támogatásban részesülő TMNYNP-alprogramok:

1. alprogram: Magyar Nemzeti Helynévtár Program

Megvalósító kutatóhely: Debreceni Egyetem. Vezető kutató: Hoffmann István akadémikus.

2. alprogram: A magyar nyelv digitális támogatása a magyar tudományosság szolgálatában

Megvalósító konzorcium: Nyelvtudományi Kutatóközpont (konzorciumvezető) és MTA Könyvtár és Információs Központ. Vezető kutatók: Prószéky Gábor (NYTK) és Holl András (MTA KIK).

3. alprogram: A magyar nyelv digitális fenntarthatósága

Megvalósító kutatóhely: Nyelvtudományi Kutatóközpont. Vezető kutató: Prószéky Gábor.

4. alprogram: Álhírek, áltudományos nézetek nyelvészeti azonosítása

Megvalósító konzorcium: Szegedi Tudományegyetem (konzorciumvezető) és Debreceni Egyetem. Vezető kutató: Németh T. Enikő akadémikus.

2. Fenntartható Fejlődés és Technológiák Nemzeti Program (FFTNP)

Fenntartható technológiák alprogram (FTAP)

Megvalósító konzorcium: Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) (konzorciumvezető), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), Agrártudományi Kutatóközpont (ATK), Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI), Miskolci Egyetem (ME), Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ), Pannon Egyetem (PE), Szegedi Tudományegyetem (SZTE). Az FFTNP FTA működésének időtartama: 2022. december 1. – 2026. november 30. (48 hónap). A támogatás összesen (négy évre szólóan) 3 626 835 882 Ft.

3. Nemzeti Agykutatási Program (NAP) 3.0

Megvalósító konzorcium: Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) (konzorciumvezető), Természettudományi Kutatóközpont (TTK), Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Semmelweis Egyetem (SE), Pécsi Tudományegyetem (PTE), Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK), Szegedi Tudományegyetem (SZTE), Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE), Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet (OMIII), Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI). A NAP 3.0 működésének időtartama: 2022. szeptember 1. – 2026. augusztus 31. (48 hónap). A támogatás összesen (négy évre szólóan) 3 979 660 296 Ft.


A magyar agykutatás a nemzetközi élvonalban maradhat – Az Innotéka magazin interjúja Oberfrank Ferenccel, a NAP korábbi igazgatójával, az Akadémia nemzeti programjainak koordinátorával


A nemzeti programok kutatási témáinak megítélt támogatások részleteiről itt található részletes tájékoztatás.