Doktori Tanács

A Doktori Tanács

A Doktori Tanács feladata a Magyar Tudományos Akadémia doktora (MTA doktora) cím megszerzésére vonatkozó eljárás szakmai, ügyrendi és tudományetikai felügyelete, az eljárás egyes szakaszaiban esedékes döntések meghozatala és a cím odaítélése a cím megszerzésének feltételeit teljesítő személyek számára, továbbá az Alapszabály és a Doktori szabályzat szerinti érdemtelenség esetén a cím visszavonása azzal, hogy ügyrendi kérdésben az Ügyrendi Bizottság, tudományetikai vétség elkövetése esetén a Tudományetikai Bizottság jár el.

A Doktori Tanácsnak 22 tagja van. A tanács tagjává az Akadémia hazai tagja vagy az MTA doktora címmel, vagy azzal egyenértékűnek minősített tudományos fokozattal rendelkező köztestületi tag választható. A Doktori Tanács tagjait a tudományos osztályok jelölik, osztályonként egy főt az Akadémia hazai tagjai közül, egy főt a köztestület nem akadémikus, de MTA doktori címmel rendelkező tagjai közül. A tudományos osztályok osztályonként két póttagot (egy akadémikust és egy MTA doktort) is jelölnek. A tagokat és a póttagokat három évre választják, és a tag legfeljebb egy alkalommal újraválasztható. (Az MTA Alapszabálya, 29. §.)

Elnök:
Kamarás Katalin, az MTA rendes tagja

Társelnök:
Hoffmann István, az MTA levelező tagja

Titkár:
Nyitray László, az MTA doktora
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Tel.: +36 1 2090555
Fax: +36 1 3812172

Tagok:
Bárány Imre, az MTA rendes tagja
Blaskó Gábor, az MTA rendes tagja
Cserti József, az MTA doktora
Csorba Péter, az MTA doktora
Demeter Krisztina, az MTA doktora
Dóczi Tamás Péter, az MTA rendes tagja
Fülöp Márta, az MTA doktora
Gintli Tibor, az MTA doktora
Gócza Elen, az MTA levelező tagja
Hajdu Lajos, az MTA doktora
Hangos Katalin, a kémiai tudomány doktora
Hortobágyi Tibor, az MTA doktora
Kiss Rita M., az MTA levelező tagja
Kovách Imre, az MTA levelező tagja
Kurtán Tibor, az MTA doktora
Lővei Pál, az MTA levelező tagja
Magyari Enikő Katalin, az MTA levelező tagja
Padisák Judit, az MTA levelező tagja
Salánki Katalin, az MTA doktora

Póttagok:
Badó Attila, az MTA doktora
Bognár Gabriella, az MTA doktora
Császár Attila Géza, az MTA levelező tagja
Debreczeni Attila, az MTA levelező tagja
Dér András, az MTA doktora
Forgács Tamás, az MTA doktora
Gácser Attila, az MTA doktora
Geresdi István, az MTA doktora
Hegedűs Attila, az MTA doktora
Helyes Zsuzsanna, az MTA levelező tagja
Insperger Tamás, az MTA levelező tagja
Juhász István, az MTA rendes tagja
Kecskés László, az MTA rendes tagja
Kéri Katalin, az MTA doktora
Rainer M. János, az MTA levelező tagja
Szendrő Zsolt, az MTA rendes tagja
Szöllősi János, az MTA rendes tagja
Szőnyi Tamás, az MTA doktora
Török Ákos, az MTA levelező tagja
Várnai Péter, az MTA doktora
Volk Balázs, az MTA doktora
Zaránd Gergely Attila, az MTA rendes tagja