Doktori Tanács

A Doktori Tanács

A Doktori Tanács feladata a Magyar Tudományos Akadémia doktora (MTA doktora) cím megszerzésére vonatkozó eljárás szakmai, ügyrendi és tudományetikai felügyelete, az eljárás egyes szakaszaiban esedékes döntések meghozatala és a cím odaítélése a cím megszerzésének feltételeit teljesítő személyek számára, továbbá az Alapszabály és a Doktori szabályzat szerinti érdemtelenség esetén a cím visszavonása azzal, hogy ügyrendi kérdésben az Ügyrendi Bizottság, tudományetikai vétség elkövetése esetén a Tudományetikai Bizottság jár el.

A Doktori Tanácsnak 22 tagja van. A tanács tagjává az Akadémia hazai tagja vagy az MTA doktora címmel, vagy azzal egyenértékűnek minősített tudományos fokozattal rendelkező köztestületi tag választható. A Doktori Tanács tagjait a tudományos osztályok jelölik, osztályonként egy főt az Akadémia hazai tagjai közül, egy főt a köztestület nem akadémikus, de MTA doktori címmel rendelkező tagjai közül. A tudományos osztályok osztályonként két póttagot (egy akadémikust és egy MTA doktort) is jelölnek. A tagokat és a póttagokat három évre választják, és a tag legfeljebb egy alkalommal újraválasztható. (Az MTA Alapszabálya, 29. §.)

Elnök:

Kovács L. Gábor, az MTA rendes tagja

Társelnök:

Benkő Elek, az MTA levelező tagja

Titkár:

Homonnay Zoltán, az MTA doktora


Tagok
:

Ambrusné Kéri Katalin, az MTA doktora
Bereczki Dániel, az MTA doktora
Demény Attila, az MTA rendes tagja
Domokos Péter, az MTA levelező tagja
Dövényi Zoltán, az MTA doktora
Földi András, az MTA doktora
Gáspár Zsolt, az MTA rendes tagja
Halmai Péter, az MTA levelező tagja
Haracska Lajos, az MTA doktora
Huszthy Péter, az MTA levelező tagja
Imre Sándor, az MTA doktora
Kürti Jenő, az MTA doktora
Lénárd László, az MTA rendes tagja
Molnár Lajos Gábor, az MTA doktora
Páles Zsolt, az MTA levelező tagja
Szilágyi Márton, az MTA doktora
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja
Varga János, az MTA rendes tagja
Veisz Ottó, az MTA doktora

Póttagok:
Borbély Katalin, az MTA doktora
Csáki Csaba
, az MTA rendes tagja
Dóczi Tamás Péter, az MTA rendes tagja
Dombrádi Zsolt, az MTA doktora
E. Kövér Katalin, az MTA levelező tagja
Gáspár Péter, az MTA levelező tagja
Gyárfás András, a matematikai tudomány doktora
Haszpra László, az MTA doktora
Horváth Dezső, az MTA doktora
Kecskeméti Gábor, az MTA levelező tagja
Kelemen János, az MTA rendes tagja
Nováky Erzsébet, a közgazdaság-tudomány doktora
Padisák Judit, az MTA doktora
Pálffy Géza, az MTA doktora
Pálfy József, az MTA levelező tagja
Pálné Kovács Ilona, az MTA levelező tagja
Popp József, az MTA doktora
Pyber László, az MTA levelező tagja
Rácz Zoltán, az MTA rendes tagja
Simon István, az MTA levelező tagja
Siptár Péter, az MTA doktora
Váradi Károly, az MTA doktora