Doktori Tanács

A Doktori Tanács

A Doktori Tanács feladata a Magyar Tudományos Akadémia doktora (MTA doktora) cím megszerzésére vonatkozó eljárás szakmai, ügyrendi és tudományetikai felügyelete, az eljárás egyes szakaszaiban esedékes döntések meghozatala és a cím odaítélése a cím megszerzésének feltételeit teljesítő személyek számára, továbbá az Alapszabály és a Doktori szabályzat szerinti érdemtelenség esetén a cím visszavonása azzal, hogy ügyrendi kérdésben az Ügyrendi Bizottság, tudományetikai vétség elkövetése esetén a Tudományetikai Bizottság jár el.

A Doktori Tanácsnak 22 tagja van. A tanács tagjává az Akadémia hazai tagja vagy az MTA doktora címmel, vagy azzal egyenértékűnek minősített tudományos fokozattal rendelkező köztestületi tag választható. A Doktori Tanács tagjait a tudományos osztályok jelölik, osztályonként egy főt az Akadémia hazai tagjai közül, egy főt a köztestület nem akadémikus, de MTA doktori címmel rendelkező tagjai közül. A tudományos osztályok osztályonként két póttagot (egy akadémikust és egy MTA doktort) is jelölnek. A tagokat és a póttagokat három évre választják, és a tag legfeljebb egy alkalommal újraválasztható. (Az MTA Alapszabálya, 29. §.)

Elnök:
Benkő Elek, az MTA rendes tagja

Társelnök:
Kamarás Katalin, az MTA rendes tagja

Titkár:
Nyitray László, az MTA doktora
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Tel.: +36 1 2090555
Fax: +36 1 3812172

Tagok:
Bereczki Dániel, az MTA doktora
Cserti József, az MTA doktora
Csorba Péter, az MTA doktora
Demény Attila, az MTA rendes tagja
Demetrovics Zsolt, az MTA levelező tagja
Dóczi Tamás Péter, az MTA rendes tagja
Földi András, az MTA levelező tagja
Gáspár Zsolt, az MTA rendes tagja
Gócza Elen, az MTA levelező tagja
Gyárfás András, a matematikai tudomány doktora
Halmai Péter, az MTA rendes tagja
Hangos Katalin, a kémiai tudomány doktora
Hoffmann István, az MTA levelező tagja
Huszthy Péter, az MTA rendes tagja
Kurtán Tibor, az MTA doktora
Padisák Judit, az MTA levelező tagja
Páles Zsolt, az MTA rendes tagja
Szilágyi Márton, az MTA doktora
Veisz Ottó, az MTA levelező tagja

Póttagok:
Badó Attila, az MTA doktora
Bognár Gabriella, az MTA doktora
Borbély Katalin, az MTA doktora
E. Kövér Katalin, az MTA rendes tagja
Gácser Attila, az MTA doktora
Gáspár Péter, az MTA rendes tagja
Helyes Zsuzsanna, az MTA levelező tagja
Juhász István, az MTA rendes tagja
Karsai Ildikó, az MTA doktora
Kecskeméti Gábor, az MTA rendes tagja
Pálfy József, az MTA rendes tagja
Pécz Béla, az MTA levelező tagja
Pusztai Gabriella, az MTA doktora
Rainer M. János, az MTA levelező tagja
Siptár Péter, az MTA doktora
Szendrő Zsolt, az MTA rendes tagja
Szöllősi János, az MTA rendes tagja
Szőnyi Tamás, az MTA doktora
Török Ákos, az MTA levelező tagja
Zaránd Gergely Attila, az MTA rendes tagja