Doktori Tanács

A Doktori Tanács Ügyrendi Bizottsága

A Doktori Tanács Ügyrendi Bizottsága három tagból áll. Elnökét és két tagját a Doktori Tanács a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának javaslata alapján akadémikus vagy MTA doktora címmel (vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal) rendelkező köztestületi tagok közül választja háromévi időtartamra. A bizottsági tagság a hároméves megbízás lejártát követően egy alkalommal megújítható. Az Ügyrendi Bizottság tagja nem lehet egyidejűleg a Doktori Tanács tagja.

Az Ügyrendi Bizottság kizárólag a doktori eljárás szabályszerűségét vizsgálja, az azt kifogásoló bejelentések alapján. Döntése a doktori eljárásban részt vevőkre kötelező. Saját kezdeményezésére az Ügyrendi Bizottság nem jár el.

Az Ügyrendi Bizottság igazgatási-titkársági feladatait az MTA Titkárságának Jogi és Igazgatási Főosztálya látja el. (Doktori Szabályzat, 15. §., a 2018-as Doktori Szabályzat szerint 12. §)

Elnök:
Bándi Gyula, az MTA doktora

Tagok:
Karsai Krisztina, az MTA doktora
Szabadfalvi József, az MTA doktora


A Doktori Tanács Ügyrendi Bizottságának a Doktori Tanács 2014. február 14-ei ülésén elfogadott ügyrendje