Az MTA köztestületének tagjai

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   
Kecskés László

Kecskés László

Született 1953.05.15.

rendes tag 2019

levelező tag 2013

az állam- és jogtudomány doktora 1996

az állam- és jogtudomány kandidátusa 1985

Szakterület polgári jog, nemzetközi jog, európa jog
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Foglalkozás dékán, tanszékvezető egyetemi tanár

Kutatási téma

 • A magyar választottbírósági jog fejlődése
 • A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben
 • A választásbíráskodás eljárásjoga
 • EU-jog és a jogharmonizáció módszertana
 • Immunitás és állami kárfelelősség

Publikációk Kecskés László publikációs listája

Szervezeti tagságok

 • Doktori Tanács (póttag)
 • Állam- és Jogtudományi Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Közgyűlés
 • Pécsi Területi Bizottság
 • Civilisztikai Albizottság (elnök)
 • IX. Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottsága
 • Académie Internationale de Droit Comparé (levelező tag)
 • Common Frame of Reference (munkacsoport tag)
 • ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága (megfigyelő)
 • Vienna International Arbitral Centre (tanácsadó testület tag)
 • Európai Jog (főszerkesztő)

Szerkesztői tevékenységek

 • Európai Jog / főszerkesztő
 • In Medias Res / tanácsadó testületi tag
 • Európai Bírósági Ítéletek / főszerkesztő
 • JURA / szerkesztőbizottsági tag
 • Jogi Tudósító /szerkesztőbizottsági tag
 • Iustum Aequum Salutare / szerkesztőbizottsági tag
 • PTE-ÁJK PhD tanulmányok / szerkesztőbizottsági elnök
 • CYArb (Czech & Central European Yearbook of Arbitration) / szerkesztőbizottsági tag

Székfoglalók

 • A civilisztika és a civilisztikai gondolkodás rétegei (2013. 10. 29)

Elérhetőségek

 • Pécsi Tudományegyetem
  Állam- és Jogtudományi Kar
  Polgári Jogi Tanszék
  7622 Pécs, 48-as tér 1.
  Magyarország
  Tel.: +36 72 501599 / 2316
  Email: kecskes.laszlo@ajk.pte.hu

Keresés az adatbázisban

vissza