Az MTA köztestületének tagjai

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   
Tolcsvai Nagy Gábor

Tolcsvai Nagy Gábor

Született Budapest, 1953.11.24.

rendes tag 2016

levelező tag 2010

MTA doktora 2000

Szakterület kognitív nyelvészet, a magyar nyelv kognitív leírása, szövegtan, stilisztika
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Foglalkozás Egyetemi tanár

Kutatási téma

 • A magyar mondat kognitív nyelvészeti leírása
 • Kognitív nyelvészet
 • Kognitív szemantika és irodalmi hermeneutika

Publikációk Tolcsvai Nagy Gábor publikációs listája

Szervezeti tagságok

 • Közgyűlés
 • Nyelvtudományi Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Zenetudományi Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság (elnök, szavazati jogú tag)
 • Elméleti Nyelvészeti Munkabizottság (szavazati jogú tag)
 • Magyar Nyelvészeti Munkabizottság (szavazati jogú tag)
 • Nyelvhelyességi Tanácsadó Testület (elnök, szavazati jogú tag)
 • Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (végrehajtóbizottsági tag)
 • ELTE Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola
 • Magyar Nyelvtudományi Doktori Program (vezető)
 • Magyar Nyelvtudományi Társaság (választmányi tag)
 • Societé Finno-Ougrienne (tiszteleti tag)

Szerkesztői tevékenységek

 • Magyar Nyelvőr
 • Studia Linguistica Hungarica

Díjak

 • Cziráky Antal-díj (ELTE BTK Kari Tanács): 2012

Elérhetőségek

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
  Bölcsészettudományi Kar
  Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet
  Mai Magyar Nyelvi Tanszék
  1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
  Magyarország
  Tel.: +36 1 4855200 / 5440
  Email: nagy.gabor@btk.elte.hu
  E-mail: tolcsvai.nagy.gabor@btk.elte.hu
 • Konstantin Filozófus Egyetem
  Közép-európai Tanulmányok Kara
  Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
  949 74 Nyitra, Dražovská cesta 4
  Szlovákia

Keresés az adatbázisban

vissza