Az MTA köztestületének tagjai

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   
Körösényi András

Körösényi András

Született Budapest, 1959.04.11.

MTA doktora 2003

a politikatudomány kandidátusa 1993

Szakterület Politikatudomány 
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Foglalkozás Egyetemi tanár, Mb. főigazgató

Kutatási téma

 • Európai politika
 • Magyar politikai rendszer
 • Politikaelmélet

Publikációk Körösényi András publikációs listája

Szervezeti tagságok

 • Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (szavazati jogú tag)
 • Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa
 • MTA Szavazási Rendjét Felülvizsgáló Elnöki Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Politikatudományi Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Magyar Politikatudományi Társaság
 • Politikatudományi Szemle (szerkesztőbizottsági tag)
 • Academia Europaea
 • Journal of Communist Studies and Transition Politics
 • Political Studies Association; International Political Science Association, Political elite Research Committe (RC-2)

Díjak

 • Pro Scientia tanári oklevél: 2005
 • Pro Scientia tanári oklevél: 2001
 • Bezerédj-díj (Bezerédj Alapítvány): 2000
 • Bibó István-díj (Magyar Politikatudományi Társaság és a Bibó István Alapítvány): 1999
 • Polányi Károly-díj (Magyar Szociológiai Társaság): 1998

Elérhetőségek

Keresés az adatbázisban

vissza