Az MTA köztestületének tagjai

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   
Laczkó Tibor

Laczkó Tibor

MTA doktora 2018

a nyelvtudomány kandidátusa 1994

Szakterület Mondattan, alaktan
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Foglalkozás tanszékvezető egyetemi docens

Kutatási téma

 • A főnévi csoport morfológiája és szintaxisa
 • A magyar nyelv lexikai-funkcionális nyelvtana
 • Igeneves szerkezetek
 • Nominalizáció
 • Relációs főnevek

Publikációk Laczkó Tibor publikációs listája

Szervezeti tagságok

 • Nyelvtudományi Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Debreceni Területi Bizottság
 • Irodalom-, Nyelv-, Kommunikáció- és Médiatudományi Szakbizottság
 • Nyelvtudományi Munkabizottság (elnök)

Elérhetőségek

 • Debreceni Egyetem
  Bölcsészettudományi Kar
  Angol-Amerikai Intézet
  Angol Nyelvészeti Tanszék
  4002 Debrecen, Pf. 400.
  Magyarország
  Tel.: +36 52 512900 / 23091
  Email: laczko.tibor@arts.unideb.hu

Keresés az adatbázisban

vissza