Az MTA köztestületének tagjai

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   
Kenesei István

Kenesei István

Született 1947.03.29.

levelező tag 2016

a nyelvtudomány doktora 1992

a nyelvtudomány kandidátusa 1980

Szakterület nyelvelmélet, mondattan, morfológia, szemantika, prozódiai fonológia
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Foglalkozás kutatóprofesszor emeritus, professor emeritus

Kutatási téma

 • A fókuszos kifejezések szintaxisa különféle nyelvi típusokban
 • A lexikális vonzatszerkezet
 • A szintaxis és a morfológia összefüggései a magyar nyelvben

Publikációk Kenesei István publikációs listája

Szervezeti tagságok

 • Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa (szavazati jogú tag)
 • Kutatási Infrastruktúra Elnöki Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Közgyűlés
 • Nyelvtudományi Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Szegedi Területi Bizottság (szavazati jogú tag)
 • I. Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság (szavazati jogú tag)
 • Nyelvtudományi Munkabizottság (szavazati jogú tag)
 • MTA Nyelvhelyességi Tanácsadó Testület (elnök)
 • Általános Nyelvészeti Tanulmányok (főszerkesztő)
 • Európai Kutatási Tanács (bíráló)
 • Szegedi Tudományegyetem Doktori Tanács
 • Szegedi Tudományegyetem Tudományos Tanács
 • Academia Europaea
 • Approaches to Hungarian, John Benjamins, Amsterdam (alapító szerkesztő)
 • Comprehensive Grammar Resources, Amsterdam University Press (társszerkesztő)
 • European Science Foundation Pool of Reviewers
 • European Strategy Forum on Research Infrastructures
 • LingDok: Nyelvészeti Doktoranduszok Dolgozatai, JATE Press, Szeged (alapító és főszerkesztő)
 • Pragmatic Interfaces, Equinox, London (szerkesztőbizottsági tag)
 • Acta Linguistica Academica (szerkesztőbizottsági tag)

Szerkesztői tevékenységek

 • Általános Nyelvészeti Tanulmányok
 • Approaches to Hungarian; John Benjamins, Amsterdam
 • Comprehensive Grammar Resources; Amsterdam University Press, Amsterdam
 • LingDok: Nyelvészeti Doktoranduszok Dolgozatai; JATEPress, Szeged
 • Acta Linguistica Hungarica
 • Pragmatic Interfaces, Equinox, London

Díjak

 • Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (Magyarország Köztársasági Elnöke): 2007
 • Országh László-díj: 2002

Elérhetőségek

 • Nyelvtudományi Intézet
  1068 Budapest, Benczúr utca 33.
  Magyarország
  Tel.: +36 1 3510413
  Fax: +36 1 3229297
  Email: kenesei.istvan@nytud.mta.hu
  Honlap: http://www.nytud.hu/kenesei/
 • Szegedi Tudományegyetem
  Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
  Angol-Amerikai Intézet
  Angol Tanszék
  6722 Szeged, Egyetem utca 2.
  Magyarország

Keresés az adatbázisban

vissza