Az MTA köztestületének tagjai

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   
Bartha Csilla

Bartha Csilla

a nyelvtudomány kandidátusa 1995

Szakterület Szociolingvisztika, kétnyelvűség, pragmatika
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Foglalkozás Habilitált egyetemi docens

Kutatási téma

 • Marginalizált csoportok gyermekeinek oktatási esélyei és tanulástámogatása
 • A nyelvcsere folyamatai és változatai
 • Diskurzuselemzés, interakcionális szociolingvisztika
 • Edukációs nyelvészet
 • Jelnyelvek és siket közösségek
 • Két- és többnyelvűség elméletei
 • Részvételi nyelvészet és közösségi bevonódás
 • Szociolingvisztika
 • Többnyelvűség

Publikációk Bartha Csilla publikációs listája

Szervezeti tagságok

 • Nyelvtudományi Bizottság (szavazati jogú tag)

Elérhetőségek

 • HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont
  1068 Budapest, Benczúr utca 33.
  Magyarország
  Tel.: +36 20 3135365
  Email: csilla.bartha@nytud.hu
  E-mail: bartha.tkk@gmail.com
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
  Bölcsészettudományi Kar
  Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet
  Mai Magyar Nyelvi Tanszék
  1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
  Magyarország
  Tel.: +36 1 4855200 / 5208
  Email: bartha.csilla@btk.elte.hu

Keresés az adatbázisban

vissza