IV. Agrártudományok Osztálya

Állandó bizottságok

Áttekintés


Agrártörténeti és Faluszociológiai Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Varga Zsuzsanna, az MTA doktora

Alelnök:
Kaposi Zoltán, az MTA doktora
Laczka Éva, PhD

Titkár:
Tóth Judit, PhD
1136 Budapest, Balzac utca 17-19. 3/9.
E-mail: tothjudit321 [at] gmail [dot] com

Tagok:
Elek Sándor, a szociológiai tudomány kandidátusa
Estók János, a történelemtudomány kandidátusa
Fehér György, a történelemtudomány kandidátusa
Fertő Imre, az MTA doktora
Glatz Ferenc, az MTA rendes tagja
Dr. Goda Pál, PhD
Horváth Gergely Krisztián, PhD
Nagy Frigyes,
Nógrády Árpád, PhD
Orosz István, az MTA rendes tagja
Papp Klára, az MTA doktora
Rácz Katalin, Szegedi Tudományegyetem
Rieger László, a közgazdaság-tudomány kandidátusa
Solymosi László, az MTA rendes tagja
Szávai Ferenc Tibor, az MTA doktora
Szilágyi Zsolt, PhD

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Állatkísérleti Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Boros Mihály, az MTA doktora

Alelnök:
Szabó Gábor, PhD

Titkár:
Lantos János, az orvostudomány kandidátusa
7624 Pécs, Rókus utca 3/B. 5./20.
Tel.: +36 72 329358
E-mail: lantos [dot] janos [dot] lj [at] gmail [dot] com

Tagok:
Dr. habil Csikó György, az állatorvos-tudomány kandidátusa
Dr. Fekete Sándor György, az MTA doktora
Fodor Kinga, PhD
Gyertyán István, PhD
Liker András, az MTA doktora
Magyar Tibor, az MTA doktora
Rosivall László, az orvostudomány doktora
Sántha Miklós, az MTA doktora
Szendrő Zsolt, az MTA rendes tagja
Szokoly Miklós, PhD
Szondy Julianna Zsuzsanna, az MTA doktora

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Hidrológiai Osztályközi Állandó Bizottság

Titkár:
Torma Péter, PhD
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9.
E-mail: torma [dot] peter [at] epito [dot] bme [dot] hu
Honlap: www.vit.bme.hu/torma-peter

Tagok:
Bakonyi Péter, PhD
Baranya Sándor, PhD
Bender Tamás, az MTA doktora
Berczik Árpád, az MTA rendes tagja
Clement Adrienne, PhD
Dévai György, az MTA doktora
Farkas-Karay Gyöngyi, PhD
Földváry Lóránt, az MTA doktora
G. Tóth László, az MTA doktora
Gribovszki Zoltán, PhD
Hajnal Géza, PhD
Honti Márk, PhD
Józsa János Balázs, az MTA rendes tagja
Kiss Tímea, az MTA doktora
Krámer Tamás, PhD
Madarász Tamás, PhD
Mádlné Szőnyi Judit, az MTA doktora
Szanyi János, PhD
Székely Ferenc, az MTA doktora
Szilagyi Jozsef, az MTA doktora
Szőcs Teodóra, PhD
Tamás János, az MTA doktora
Záray Gyula, a kémiai tudomány doktora

Tanácskozási jogú tagok:
Szarka László Csaba, az MTA rendes tagja
Szűcs Péter, az MTA levelező tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Körforgásos Gazdaság Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Popp József, az MTA levelező tagja

Alelnök:
Bélyácz Iván, az MTA rendes tagja
Fári Miklós, az MTA doktora

Titkár:
Szigeti Cecília, PhD
Budapesti Gazdasági Egyetem
1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
E-mail: szigeti [dot] cecilia [at] uni-bge [dot] hu

Tagok:
Boros Anita, PhD
Farkasné Fekete Mária, PhD
Forgács Csaba, a közgazdaság-tudomány kandidátusa
Harsányi Endre, PhD
Kerekes Sándor, az MTA doktora
Lehota József, az MTA doktora
Magda Róbert, PhD
Neményi Miklós, az MTA rendes tagja
Oláh Judit, az MTA doktora
Rákos Mónika, PhD
Szabó Gábor, PhD
Szűcs István, PhD
Takácsné György Katalin, a közgazdaság-tudomány kandidátusa
Tamás János, az MTA doktora
Dr. Tóth Gergely, PhD
Tóth József, a közgazdaság-tudomány kandidátusa
Tóthné Szita Klára, PhD

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Környezet és Egészség Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Petrányi Győző, az MTA rendes tagja

Társelnök:
Poór Gyula, az MTA levelező tagja

Titkár:
Lehoczky Éva, az MTA doktora
1172 Budapest, Gyöngytyúk utca 57.
E-mail: lehoczky9 [at] gmail [dot] com

Tagok:
Barna Balázs, az MTA rendes tagja
Bartholy Judit, az MTA doktora
Borhidi Attila, az MTA rendes tagja
Bozó László, az MTA rendes tagja
Falus András, az MTA rendes tagja
Győri Zoltán, az MTA doktora
Kosztolányi György, az MTA rendes tagja
Kőmíves Tamás, az MTA rendes tagja
Lénárd László, az MTA rendes tagja
Mandl József, az MTA rendes tagja
Orosz László, az MTA rendes tagja
Padisák Judit, az MTA levelező tagja
Pálmai Ottó,
Rózsa Lajos, az MTA doktora
Sótonyi Péter, az MTA rendes tagja
Vokó Zoltán, az MTA doktora

Tanácskozási jogú tagok:
Berczik Árpád, az MTA rendes tagja

Állandó meghívott:
Balázs Ervin, az MTA rendes tagja
Varga János, az MTA rendes tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Turcsányi Károly, az MTA doktora

Társelnök:
Chikán Attila, az MTA rendes tagja

Alelnök:
Földesi Péter, a közlekedéstudomány kandidátusa
Wimmer Ágnes, PhD

Titkár:
Vörösmarty Gyöngyi, PhD
Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: +36 1 4825278
Tel.: +36 1 4825844
Fax: +36 1 4825567
E-mail: gyongyi [dot] vorosmarty [at] uni-corvinus [dot] hu

Tagok:
Bohács Gábor, PhD
Bóna Krisztián, PhD
Demeter Krisztina, az MTA doktora
Dobos Imre, az MTA doktora
Duleba Szabolcs, PhD
Gelei Andrea, PhD
Hegedűs Ernő, PhD
Horváth Annamária, PhD
Kiss János, PhD
Kovács Zoltán, a kémiai tudomány kandidátusa
Losonci Dávid István, PhD
Monostori László, az MTA rendes tagja
Pató Gáborné Szűcs Beáta, PhD
Dr. Pónusz Mónika Ágnes, Károli Gáspár Református Egyetem
Szalmáné Csete Mária, PhD
Tátrai Tünde, PhD
Dr. Török Árpád, PhD
Varga István, az MTA doktora
Vastag Gyula, az MTA doktora

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Gósy Mária, a nyelvtudomány doktora

Társelnök:
Prószéky Gábor, az MTA doktora

Titkár:
Laczkó Krisztina, PhD
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
Tel.: +36 1 4855200 / 5208
E-mail: kriszta [dot] laczko1967 [at] gmail [dot] com

Tagok:
Antalné Szabó Ágnes, PhD
Bodó Csanád, PhD
Borhidi Attila, az MTA rendes tagja
Bősze Péter, az orvostudomány doktora
Csatár Péter, PhD
Csépe Valéria, az MTA rendes tagja
Domonkosi Ágnes, PhD
Fóris Ágota, PhD
Gercsák Gábor, PhD
Heltai János Imre, PhD
Heltainé Nagy Erzsébet, a nyelvtudomány kandidátusa
Hornok László, az MTA rendes tagja
Ittzés Nóra, PhD
Keszler Borbála, az MTA doktora
Kiss Jenő, az MTA rendes tagja
Ludányi Zsófia, PhD
Mártonfi Attila, PhD
Nagy József, PhD
Raátz Judit, PhD
Ruzsa Z. Imre, az MTA rendes tagja
Siptár Péter, az MTA doktora
Sólyom Jenő, az MTA rendes tagja
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja
Tóth Etelka, PhD

Tanácskozási jogú tagok:
Hamza Gábor, az MTA rendes tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.