VII. osztály

Állandó bizottságok

Áttekintés


Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizottság

Tagok:
Antal István,
Bagdy György, az MTA doktora
Benkő Ria, PhD
Borbás Anikó, az MTA doktora
Botz Lajos, PhD
Deli József, az MTA doktora
Gáspár Róbert, PhD
Görög Sándor, az MTA rendes tagja
Greiner István, a kémiai tudomány kandidátusa
Gulácsi László, az MTA doktora
Halmos Gábor, PhD
Hohmann Judit, az MTA levelező tagja
Inotai András, a közgazdaság-tudomány doktora
Keserű György Miklós, az MTA levelező tagja
Kiss Loránd, az MTA doktora
Klebovich Imre, az MTA doktora
Kovácsné Bácskay Ildikó, PhD
Lám Judit,
Marosi György, az MTA levelező tagja
Pannonhalminé Csóka Ildikó, PhD
Perjési Pál, a kémiai tudomány kandidátusa
Pethő Gábor, az MTA doktora
Pintér Erika, az MTA doktora
Pongrácz Judit Erzsébet, az MTA doktora
Prof. emerita Szabóné Révész Piroska, az MTA doktora
Szakonyi Zsolt, az MTA doktora
Szökő Éva, az MTA doktora
Takácsné Novák Krisztina, az MTA doktora
Tósaki Árpád, az MTA doktora
Tóthfalusi László, az MTA doktora
Vecsernyés Miklós, PhD
Zelkó Romána, az MTA doktora
Zupkó István, az MTA doktora

Tanácskozási jogú tagok:
Deli Mária Anna, az MTA levelező tagja

Póttagok:
Mándity István, PhD
Volk Balázs, az MTA doktora

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Hidrológiai Osztályközi Állandó Bizottság

Titkár:
Torma Péter, PhD
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9.
E-mail: torma [dot] peter [at] epito [dot] bme [dot] hu
Honlap: www.vit.bme.hu/torma-peter

Tagok:
Bakonyi Péter, PhD
Baranya Sándor, PhD
Bender Tamás, az MTA doktora
Berczik Árpád, az MTA rendes tagja
Clement Adrienne, PhD
Dévai György, az MTA doktora
Farkas-Karay Gyöngyi, PhD
Földváry Lóránt, az MTA doktora
G. Tóth László, az MTA doktora
Gribovszki Zoltán, PhD
Hajnal Géza, PhD
Honti Márk, PhD
Józsa János Balázs, az MTA rendes tagja
Kiss Tímea, az MTA doktora
Krámer Tamás, PhD
Madarász Tamás, PhD
Mádlné Szőnyi Judit, az MTA doktora
Szanyi János, PhD
Székely Ferenc, az MTA doktora
Szilagyi Jozsef, az MTA doktora
Szőcs Teodóra, PhD
Tamás János, az MTA doktora
Záray Gyula, a kémiai tudomány doktora

Tanácskozási jogú tagok:
Szarka László Csaba, az MTA rendes tagja
Szűcs Péter, az MTA levelező tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Gósy Mária, a nyelvtudomány doktora

Társelnök:
Prószéky Gábor, az MTA doktora

Titkár:
Laczkó Krisztina, PhD
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
Tel.: +36 1 4855200 / 5208
E-mail: kriszta [dot] laczko1967 [at] gmail [dot] com

Tagok:
Antalné Szabó Ágnes, PhD
Bodó Csanád, PhD
Borhidi Attila, az MTA rendes tagja
Bősze Péter, az orvostudomány doktora
Csatár Péter, PhD
Csépe Valéria, az MTA rendes tagja
Domonkosi Ágnes, PhD
Fóris Ágota, PhD
Gercsák Gábor, PhD
Heltai János Imre, PhD
Heltainé Nagy Erzsébet, a nyelvtudomány kandidátusa
Hornok László, az MTA rendes tagja
Ittzés Nóra, PhD
Keszler Borbála, az MTA doktora
Kiss Jenő, az MTA rendes tagja
Ludányi Zsófia, PhD
Mártonfi Attila, PhD
Nagy József, PhD
Raátz Judit, PhD
Ruzsa Z. Imre, az MTA rendes tagja
Siptár Péter, az MTA doktora
Sólyom Jenő, az MTA rendes tagja
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja
Tóth Etelka, PhD

Tanácskozási jogú tagok:
Hamza Gábor, az MTA rendes tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Tudomány- és Technikatörténeti Osztályközi Állandó Bizottság

Vissza a tartalomjegyzékhez.