VII. osztály

Állandó bizottságok

Áttekintés


Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Szökő Éva, az MTA doktora

Társelnök:
Hohmann Judit, az MTA levelező tagja

Titkár:
Gáspár Róbert, PhD
Szegedi Tudományegyetem
6721 Szeged, Dóm tér 12.
E-mail: gaspar [dot] robert [at] med [dot] u-szeged [dot] hu

Tagok:
Antal István,
Bagdy György, az MTA doktora
Benkő Ria, PhD
Borbás Anikó, az MTA doktora
Botz Lajos, PhD
Csupor Dezső, az MTA doktora
Deli József, az MTA doktora
Görög Sándor, az MTA rendes tagja
Greiner István, a kémiai tudomány kandidátusa
Gulácsi László, az MTA doktora
Halmos Gábor, PhD
Hunyadi Attila, az MTA doktora
Inotai András, a közgazdaság-tudomány doktora
Keserű György Miklós, az MTA levelező tagja
Kiss Loránd, az MTA doktora
Klebovich Imre, az MTA doktora
Kovácsné Bácskay Ildikó, PhD
Lám Judit, PhD
Marosi György, az MTA levelező tagja
Pannonhalminé Csóka Ildikó, PhD
Pethő Gábor, az MTA doktora
Pintér Erika, az MTA doktora
Pongrácz Judit Erzsébet, az MTA doktora
Szakonyi Zsolt, az MTA doktora
Szatmári István, az MTA doktora
Tósaki Árpád, az MTA doktora
Tóthfalusi László, az MTA doktora
Vecsernyés Miklós, PhD
Volk Balázs, az MTA doktora
Zelkó Romána, az MTA doktora
Zupkó István, az MTA doktora

Póttagok:
Ambrus Rita, az MTA doktora
Balogh György T. , az MTA doktora
Mándity István, PhD

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Hidrológiai Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Hajnal Géza, PhD

Titkár:
Torma Péter, PhD
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9.
E-mail: torma [dot] peter [at] emk [dot] bme [dot] hu
Honlap: www.vit.bme.hu/torma-peter

Tagok:
Bakonyi Péter, PhD
Báldi András, az MTA levelező tagja
Baranya Sándor, PhD
Bender Tamás, az MTA doktora
Berczik Árpád, az MTA rendes tagja
Clement Adrienne, PhD
Dévai György, az MTA doktora
Erőss Anita, PhD
Földváry Lóránt, az MTA doktora
G. Tóth László, az MTA doktora
Gribovszki Zoltán, az MTA doktora
Hatvani István Gábor, PhD
Honti Márk, az MTA doktora
Józsa János Balázs, az MTA rendes tagja
Kovács József, az MTA doktora
Krámer Tamás, PhD
Mádlné Szőnyi Judit, az MTA doktora
Magyari Enikő Katalin, az MTA levelező tagja
Sipos György, PhD
Szanyi János, PhD
Szarka László Csaba, az MTA rendes tagja
Szilagyi Jozsef, az MTA doktora
Szűcs Péter, az MTA levelező tagja
Tamás János, az MTA doktora
Záray Gyula, a kémiai tudomány doktora

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja

Elnökhelyettes:
Laczkó Krisztina, PhD

Titkár:
Ludányi Zsófia, PhD
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont
1068 Budapest, Benczúr utca 33.
Tel.: +36 1 3429372 / 6031
E-mail: ludanyi [dot] zsofia [at] nytud [dot] hun-ren [dot] hu

Tagok:
Csépe Valéria, az MTA rendes tagja
Csontos Nóra, PhD
Domonkosi Ágnes, PhD
Faragó Sándor, az MTA levelező tagja
Fogarasi Katalin, PhD
Fóris Ágota, PhD
Gercsák Gábor, PhD
Gergely Pál, az MTA rendes tagja
Hamza Gábor, az MTA rendes tagja
Heltainé Nagy Erzsébet, a nyelvtudomány kandidátusa
Lipp Veronika, PhD
Nagy József, PhD
Németh Géza, az MTA doktora
Raátz Judit, PhD
Ruzsa Z. Imre, az MTA rendes tagja
Siptár Péter, az MTA doktora
Sólyom Jenő, az MTA rendes tagja
Tóth Etelka, PhD

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Tudomány- és Technikatörténeti Osztályközi Állandó Bizottság

Vissza a tartalomjegyzékhez.